. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਰੈਨ ਭਈ ਤਸਕਰ ਉਠਿ ਧਾਯੋ ॥

When the night approached, the thief got up and

रैन भई तसकर उठि धायो ॥


ਸਕਲ ਸ੍ਵਾਨ ਕੋ ਭੇਸ ਬਨਾਯੋ ॥

Disguised himself as a dog.

सकल स्वान को भेस बनायो ॥


ਸਾਹਿਜਹਾਂ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਪਗ ਧਾਰਿਯੋ ॥

He went to the house of Shah Jehan.

साहिजहां के ग्रिह पग धारियो ॥


ਗਪੈ ਕਹਤ ਗਪਿਅਹਿ ਨਿਹਾਰਿਯੋ ॥੧॥

He came across a talkative gossiper there.(1)

गपै कहत गपिअहि निहारियो ॥१॥