. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਆਪੁ ਅਗਮਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਉਚਾਰੇ ॥

आपु अगमने त्रिया उचारे ॥


ਸਾਹੁ ਕੁਕ੍ਰਿਆ ਨਾਰਿ ਤਿਹਾਰੇ ॥

That woman, then, told the .Shah, ‘your wife is of bad character.'

साहु कुक्रिआ नारि तिहारे ॥


ਤਾ ਕੋ ਸਕਲ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦਿਖੈਹੋ ॥

ता को सकल चरित्र दिखैहो ॥


ਤੁਮ ਕੋ ਮੀਤ ਆਪਨੋ ਕੈਹੋ ॥੧੦॥

I will show you her deception, and for that you become my friend.(10)

तुम को मीत आपनो कैहो ॥१०॥