. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਜਬ ਵਹੁ ਤਾਕੀ ਛੋਰਿ ਤ੍ਰਿਯ ਨਿਰਖੈ ਨੈਨ ਪਸਾਰਿ ॥

‘When, through the open window, she sees you with eyes wide open,

जब वहु ताकी छोरि त्रिय निरखै नैन पसारि ॥


ਤਬ ਤੁਮ ਅਪਨੇ ਚਿਤ ਬਿਖੈ ਲੀਜਹੁ ਚਰਿਤ ਬਿਚਾਰਿ ॥੧੨॥

‘You, then, determine in your mind to judge her conduct.’(12)

तब तुम अपने चित बिखै लीजहु चरित बिचारि ॥१२॥