SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

       


Goto Page
Displaying Page 1355 of 1477
Begin Back Next Last

ਮੁਖ ਭਾਗ 10

Mukha Bhaag 10

मुख भाग 10

Chapter 10

189581 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੧


ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥

Ik Oankaar Sree Vaahiguroo Jee Kee Fateh ॥

ੴ स्री वाहिगुरू जी की फतह ॥

The Lord is One and the Victory is of the Lord.

189592 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੨


ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥

Sree Mukhavaaka Paat(i)shaahee 10॥

स्री मुखवाक पातिशाही १०॥

The ultterance from the holy mouth of the Tenth King :

189603 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੩


ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

स्वैया ॥

SWAYYA

189614 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੪


ਜੋ ਕਛੁ ਲੇਖ ਲਿਖਿਓ ਬਿਧਨਾ ਸੋਈ ਪਾਈਯਤ ਮਿਸਰ ਜੂ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰੋ ॥ਮੇਰੋ ਕਛੂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀ ਗਯੋ ਯਾਦ ਤੇ ਭੂਲ ਨਹ ਕੋਪੁ ਚਿਤਾਰੋ ॥

Jo Kachhu Lekha Likhiaoa Bidhanaa Soeala Paaealayata Misara Joo Shoka Nivaaro ॥mero Kachhoo Aparaadha Nahee Gayo Yaada Te Bhoola Naha Kopu Chitaaro ॥

जो कछु लेख लिखिओ बिधना सोई पाईयत मिसर जू शोक निवारो ॥मेरो कछू अपराध नही गयो याद ते भूल नह कोपु चितारो ॥

O friend ! whatever the providence has recorded, it will surely happen, therefore, forsake your sorrow; there is no fault of mine in this; I had only forgotton (to serve you earlier); do not get enraged on my error;

189625 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੫


ਬਾਗੋ ਨਿਹਾਲੀ ਪਠੈ ਦੈਹੋ ਆਜੁ ਭਲੇ ਤੁਮ ਕੋ ਨਿਸਚੈ ਜੀਅ ਧਾਰੋ ॥ ਛੱਤ੍ਰੀ ਸਭੈ ਕ੍ਰਿਤ ਬਿੱਪਨ ਕੇ ਇਨਹੂੰ ਪੈ ਕਟਾਛ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੈ ਨਿਹਾਰੋ ॥੧॥

Baago Nihaalee Patthai Daiho Aaju Bhale Tuma Ko Nisachai Jeea Dhaaro ॥ Chhattaree Sabhai Karita Bi`pana Ke Einahooan Pai Kattaachha Karipaa Kai Nihaaro ॥1॥

बागो निहाली पठै दैहो आजु भले तुम को निसचै जीअ धारो ॥ छत्री सभै क्रित बिपन के इनहूं पै कटाछ क्रिपा कै निहारो ॥१॥

I shall surely cause to send the quilt, bed etc. as religious gift; do not be anxious about that, the Kshatriyas had been performing the jobs for the Brahmins; now be kind to them, looking towards them.1.

189636 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੬


ਜੁੱਧ ਜਿਤੇ ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁ ਦਾਨ ਕਰੇ ॥ ਅਘ ਅਉਘ ਟਰੈ ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਫੁਨ ਧਾਮ ਭਰੇ ॥

Ju`dha Jite Eina Hee Ke Prasaadh Eina Hee Ke Prasaadh Su Daana Kare ॥ Agha Aaugha Ttarai Eina Hee Ke Prasaadh Eina Hee Karipaa Phuna Dhaam Bhare ॥

जुध जिते इन ही के प्रसादि इन ही के प्रसादि सु दान करे ॥ अघ अउघ टरै इन ही के प्रसादि इन ही क्रिपा फुन धाम भरे ॥

By the kindness of these Skihs, I have conquered the wars and also by their kindness, I have bestowed charities; by their kindness the clusters on sins have been destroyed and by their kindness my house is full of wealth and materials;

189647 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੭


ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁ ਬਿੱਦਿਆ ਲਈ ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਭ ਸ਼ੱਤ੍ਰੁ ਮਰੇ ॥ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈਂ ਨਹੀ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ ॥੨॥

Eina Hee Ke Prasaadh Su Bi`diaa Laeala Eina Hee Kee Karipaa Sabha Shattaru Mare ॥eina Hee Kee Karipaa Ke Saje Hama Haian Nahee Moso Gareeb Karora Pare ॥2॥

इन ही के प्रसादि सु बिदिआ लई इन ही की क्रिपा सभ शत्रु मरे ॥इन ही की क्रिपा के सजे हम हैं नही मोसो गरीब करोर परे ॥२॥

By their kindness I have received education and by their kindness all my enemies have been destroyed; by their kindness I have been greatly adorned, otherwise there kindness I have been greatly adorned, otherwise there are crores of humble person like me.

189658 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੮


ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਅਉਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨ ਜੀਕੋ ॥ ਦਾਨ ਦਯੋ ਇਨ ਹੀ ਕੋ ਭਲੋ ਅਰੁ ਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਨ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ ॥

Seva Karee Eina Hee Kee Bhaavta Aaura Kee Seva Suhaata Na Jeeko ॥ Daana Dayo Eina Hee Ko Bhalo Aru Aana Ko Daana Na Laagta Neeko ॥

सेव करी इन ही की भावत अउर की सेव सुहात न जीको ॥ दान दयो इन ही को भलो अरु आन को दान न लागत नीको ॥

I like to serve them and my mind is not pleased to serve others; the charities bestowed on them are really good and the charities given to others do not appear to be nice;

189669 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੯


ਆਗੈ ਫਲੈ ਇਨ ਹੀ ਕੋ ਦਯੋ ਜਗ ਮੈ ਜਸੁ ਅਉਰ ਦਯੋ ਸਭ ਫੀਕੋ ॥ ਮੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲਉ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਨ ਹੀ ਕੋ ॥੩॥

Aagai Phalai Eina Hee Ko Dayo Jaga Mai Jasu Aaura Dayo Sabha Pheeko ॥ Mo Garahi Mai Mana Te Tana Te Sira Lau Dhana Hai Sabha Hee Eina Hee Ko ॥3॥

आगै फलै इन ही को दयो जग मै जसु अउर दयो सभ फीको ॥ मो ग्रहि मै मन ते तन ते सिर लउ धन है सभ ही इन ही को ॥३॥

The charities bestowed on them will bear fruit in future and the charities given to others in the world are unsavoury in front of donation given to them; in my house, my mind, my body, my wealth and even my head everything belongs to them.3.

1896710 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੧੦


ਦੋਹਰਾ ॥

Doharaa ॥

दोहरा ॥

DOHRA

1896811 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੧੧


ਚਟਪਟਾਇ ਚਿਤ ਮੈ ਜਰਯੋ ਤ੍ਰਿਣ ਜਯੋਂ ਕ੍ਰੁੱਧਤ ਹੋਇ ॥ ਖੋਜ ਰੋਜ ਕੇ ਹੇਤ ਲਗ ਦਯੋ ਮਿਸਰ ਜੂ ਰੋਇ ॥੪॥

Chattapattaaei Chita Mai Jarayo Tarina Jayoaaʼn Karu`dhata Hoei ॥ Khoja Roja Ke Heta Laga Dayo Misara Joo Roei ॥4॥

चटपटाइ चित मै जरयो त्रिण जयों क्रुधत होइ ॥ खोज रोज के हेत लग दयो मिसर जू रोइ ॥४॥

Just as the straws while burning in ire are flabbergasted, in the same way, the Brahmin got enraged in his mind and thinking about his means of sustenance, he wept.4.

1896912 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੧੨


ਮੁਖ ਭਾਗ 11

Mukha Bhaag 11

मुख भाग 11

Chapter 11

1897013 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੧੩


ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ

Shasatra Naam Maala

शसत्र नाम माला

SHATRA NAM MALA

1897114 ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਨਾ ੧੩੫੫ ਪੰ. ੧੪


       


Goto Page
Displaying Page 1355 of 1477
Begin Back Next Last


Printed from https://www.searchgurbani.com/dasam_granth/page/1355
© 2004 - 2017. Gateway to Sikhism All rights reserved.