. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 358 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 358 of 1430

ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Aasaa Ghar 3 Mehalaa 1 ||

Aasaa, Third House, First Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੫੮


ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ ਲਖ ਉਠਿ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮੁ ॥

Lakh Lasakar Lakh Vaajae Naejae Lakh Outh Karehi Salaam ||

You may have thousands of armies, thousands of marching bands and lances, and thousands of men to rise and salute you.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਲਖਾ ਉਪਰਿ ਫੁਰਮਾਇਸਿ ਤੇਰੀ ਲਖ ਉਠਿ ਰਾਖਹਿ ਮਾਨੁ ॥

Lakhaa Oupar Furamaaeis Thaeree Lakh Outh Raakhehi Maan ||

Your rule may extend over thousands of miles, and thousands of men may rise to honor you.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭਿ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮ ॥੧॥

Jaan Path Laekhai Naa Pavai Thaan Sabh Niraafal Kaam ||1||

But, if your honor is of no account to the Lord, then all of your ostentatious show is useless. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗੁ ਧੰਧਾ ॥

Har Kae Naam Binaa Jag Dhhandhhaa ||

Without the Name of the Lord, the world is in turmoil.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਈਐ ਭੋਲਾ ਭੀ ਸੋ ਅੰਧੋ ਅੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jae Bahuthaa Samajhaaeeai Bholaa Bhee So Andhho Andhhaa ||1|| Rehaao ||

Even though the fool may be taught again and again, he remains the blindest of the blind. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਲਖ ਖਟੀਅਹਿ ਲਖ ਸੰਜੀਅਹਿ ਖਾਜਹਿ ਲਖ ਆਵਹਿ ਲਖ ਜਾਹਿ ॥

Lakh Khatteeahi Lakh Sanjeeahi Khaajehi Lakh Aavehi Lakh Jaahi ||

You may earn thousands, collect thousands, and spend thousands of dollars; thousands may come, and thousands may go.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਿਥੈ ਫਿਰਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥

Jaan Path Laekhai Naa Pavai Thaan Jeea Kithhai Fir Paahi ||2||

But, if your honor is of no account to the Lord, then where will you go to find a safe haven? ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਲਖ ਸਾਸਤ ਸਮਝਾਵਣੀ ਲਖ ਪੰਡਿਤ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣ ॥

Lakh Saasath Samajhaavanee Lakh Panddith Parrehi Puraan ||

Thousands of Shaastras may be explained to the mortal, and thousands of Pandits may read the Puraanas to him;

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭੇ ਕੁਪਰਵਾਣ ॥੩॥

Jaan Path Laekhai Naa Pavai Thaan Sabhae Kuparavaan ||3||

But, if his honor is of no account to the Lord, then all of this is unacceptable. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਚ ਨਾਮਿ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਕਰਮਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥

Sach Naam Path Oopajai Karam Naam Karathaar ||

Honor comes from the True Name, the Name of the Merciful Creator.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਿਰਦੈ ਜੇ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰੁ ॥੪॥੧॥੩੧॥

Ahinis Hiradhai Jae Vasai Naanak Nadharee Paar ||4||1||31||

If it abides in the heart, day and night, O Nanak, then the mortal shall swim across, by His Grace. ||4||1||31||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Aasaa Mehalaa 1 ||

Aasaa, First Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੫੮


ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੁਖੁ ਵਿਚਿ ਪਾਇਆ ਤੇਲੁ ॥

Dheevaa Maeraa Eaek Naam Dhukh Vich Paaeiaa Thael ||

The One Name is my lamp; I have put the oil of suffering into it.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਉਨਿ ਚਾਨਣਿ ਓਹੁ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲੁ ॥੧॥

Oun Chaanan Ouhu Sokhiaa Chookaa Jam Sio Mael ||1||

Its flame has dried up this oil, and I have escaped my meeting with the Messenger of Death. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜਿ ਪਾਇ ॥

Lokaa Math Ko Fakarr Paae ||

O people, do not make fun of me.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਲਖ ਮੜਿਆ ਕਰਿ ਏਕਠੇ ਏਕ ਰਤੀ ਲੇ ਭਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Lakh Marriaa Kar Eaekathae Eaek Rathee Lae Bhaahi ||1|| Rehaao ||

Thousands of wooden logs, piled up together, need only a tiny flame to burn. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਪਿੰਡੁ ਪਤਲਿ ਮੇਰੀ ਕੇਸਉ ਕਿਰਿਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥

Pindd Pathal Maeree Kaeso Kiriaa Sach Naam Karathaar ||

The Lord is my festive dish, of rice balls on leafy plates; the True Name of the Creator Lord is my funeral ceremony.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਐਥੈ ਓਥੈ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਹੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥

Aithhai Outhhai Aagai Paashhai Eaehu Maeraa Aadhhaar ||2||

Here and hereafter, in the past and in the future, this is my support. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਗੰਗ ਬਨਾਰਸਿ ਸਿਫਤਿ ਤੁਮਾਰੀ ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਉ ॥

Gang Banaaras Sifath Thumaaree Naavai Aatham Raao ||

The Lord's Praise is my River Ganges and my city of Benares; my soul takes its sacred cleansing bath there.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਅਹਿਨਿਸਿ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥੩॥

Sachaa Naavan Thaan Thheeai Jaan Ahinis Laagai Bhaao ||3||

That becomes my true cleansing bath, if night and day, I enshrine love for You. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰੁ ਛਮਿਛਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਵਟਿ ਪਿੰਡੁ ਖਾਇ ॥

Eik Lokee Hor Shhamishharee Braahaman Vatt Pindd Khaae ||

The rice balls are offered to the gods and the dead ancestors, but it is the Brahmins who eat them!

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਪਿੰਡੁ ਬਖਸੀਸ ਕਾ ਕਬਹੂੰ ਨਿਖੂਟਸਿ ਨਾਹਿ ॥੪॥੨॥੩੨॥

Naanak Pindd Bakhasees Kaa Kabehoon Nikhoottas Naahi ||4||2||32||

O Nanak, the rice balls of the Lord are a gift which is never exhausted. ||4||2||32||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧

Aasaa Ghar 4 Mehalaa 1

Aasaa, Fourth House, First Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੫੮


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੫੮


ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੂਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ॥

Dhaevathiaa Dharasan Kai Thaaee Dhookh Bhookh Theerathh Keeeae ||

The Gods yearning for the Blessed Vision of the Lord's Darshan suffered through pain and hunger at the sacred shrines.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤਿ ਮਹਿ ਰਹਤੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ਭਏ ॥੧॥

Jogee Jathee Jugath Mehi Rehathae Kar Kar Bhagavae Bhaekh Bheae ||1||

The yogis and the celibates live their disciplined lifestyle, while others wear saffron robes and become hermits. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਤਉ ਕਾਰਣਿ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ॥

Tho Kaaran Saahibaa Rang Rathae ||

For Your sake, O Lord Master, they are imbued with love.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thaerae Naam Anaekaa Roop Ananthaa Kehan N Jaahee Thaerae Gun Kaethae ||1|| Rehaao ||

Your Names are so many, and Your Forms are endless. No one can tell how may Glorious Virtues You have. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਛੋਡਿ ਵਿਲਾਇਤਿ ਦੇਸ ਗਏ ॥

Dhar Ghar Mehalaa Hasathee Ghorrae Shhodd Vilaaeith Dhaes Geae ||

Leaving behind hearth and home, palaces, elephants, horses and native lands, mortals have journeyed to foreign lands.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਪੀਰ ਪੇਕਾਂਬਰ ਸਾਲਿਕ ਸਾਦਿਕ ਛੋਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਇ ਪਏ ॥੨॥

Peer Paekaanbar Saalik Saadhik Shhoddee Dhuneeaa Thhaae Peae ||2||

The spiritual leaders, prophets, seers and men of faith renounced the world, and became acceptable. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਾਦ ਸਹਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਜੀਅਲੇ ਕਾਪੜ ਛੋਡੇ ਚਮੜ ਲੀਏ ॥

Saadh Sehaj Sukh Ras Kas Thajeealae Kaaparr Shhoddae Chamarr Leeeae ||

Renouncing tasty delicacies, comfort, happiness and pleasures, some have abandoned their clothes and now wear skins.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਦੁਖੀਏ ਦਰਦਵੰਦ ਦਰਿ ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ ਭਏ ॥੩॥

Dhukheeeae Dharadhavandh Dhar Thaerai Naam Rathae Dharavaes Bheae ||3||

Those who suffer in pain, imbued with Your Name, have become beggars at Your Door. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਖਲੜੀ ਖਪਰੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੀ ਸਿਖਾ ਸੂਤੁ ਧੋਤੀ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ॥

Khalarree Khaparee Lakarree Chamarree Sikhaa Sooth Dhhothee Keenhee ||

Some wear skins, and carry begging bowls, bearing wooden staffs, and sitting on deer skins. Others raise their hair in tufts and wear sacred threads and loin-cloths.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੩) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੁ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਜਾਤਿ ਕੈਸੀ ॥੪॥੧॥੩੩॥

Thoon Saahib Ho Saangee Thaeraa Pranavai Naanak Jaath Kaisee ||4||1||33||

You are the Lord Master, I am just Your puppet. Prays Nanak, what is my social status to be? ||4||1||33||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) (੩੩) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੫੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੧

Aasaa Ghar 5 Mehalaa 1

Aasaa, Fifth House, First Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੫੯


 
Displaying Ang 358 of 1430