. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 384 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 384 of 1430

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਗਾਖਰੋ ਸੰਜਮਿ ਕਉਨ ਛੁਟਿਓ ਰੀ ॥

Kaam Krodhh Ahankaar Gaakharo Sanjam Koun Shhuttiou Ree ||

How have you escaped from the treachery of sexual desire, anger and egotism?

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨੀਆ ਸਗਲੋ ਭਵਨੁ ਲੁਟਿਓ ਰੀ ॥੧॥

Sur Nar Dhaev Asur Thrai Guneeaa Sagalo Bhavan Luttiou Ree ||1||

The holy beings, angels and demons of the three qualities, and all the worlds have been plundered. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ ਰਹਿਓ ਰੀ ॥

Dhaavaa Agan Bahuth Thrin Jaalae Koee Hariaa Boott Rehiou Ree ||

The forest fire has burnt down so much of the grass; how rare are the plants which have remained green.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਐਸੋ ਸਮਰਥੁ ਵਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹਿਓ ਰੀ ॥੨॥

Aiso Samarathh Varan N Saako Thaa Kee Oupamaa Jaath N Kehiou Ree ||2||

He is so All-powerful, that I cannot even describe Him; no one can chant His Praises. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਾਜਰ ਕੋਠ ਮਹਿ ਭਈ ਨ ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਬਰਨੁ ਬਨਿਓ ਰੀ ॥

Kaajar Koth Mehi Bhee N Kaaree Niramal Baran Baniou Ree ||

In the store-room of the lamp-black, I did not turn black; my color remained immaculate and pure.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਹਾ ਮੰਤ੍ਰੁ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਓ ਅਚਰਜ ਨਾਮੁ ਸੁਨਿਓ ਰੀ ॥੩॥

Mehaa Manthra Gur Hiradhai Basiou Acharaj Naam Suniou Ree ||3||

The Guru has implanted the Maha Mantra, the Great Mantra, within my heart, and I have heard the wondrous Naam, the Name of the Lord. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰਿ ਅਵਲੋਕਨ ਅਪੁਨੈ ਚਰਣਿ ਲਗਾਈ ॥

Kar Kirapaa Prabh Nadhar Avalokan Apunai Charan Lagaaee ||

Showing His Mercy, God has looked upon me with favor, and He has attached me to His feet.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਮਾਈ ॥੪॥੧੨॥੫੧॥

Praem Bhagath Naanak Sukh Paaeiaa Saadhhoo Sang Samaaee ||4||12||51||

Through loving devotional worship, O Nanak, I have obtained peace; in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, I am absorbed into the Lord. ||4||12||51||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੮੪


ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Raag Aasaa Ghar 7 Mehalaa 5 ||

Raag Aasaa, Seventh House, Fifth Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੮੪


ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਨਿ ਸੋਹਿਆ ॥

Laal Cholanaa Thai Than Sohiaa ||

That red dress looks so beautiful on your body.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੁਰਿਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ॥੧॥

Surijan Bhaanee Thaan Man Mohiaa ||1||

Your Husband Lord is pleased, and His heart is enticed. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ॥

Kavan Banee Ree Thaeree Laalee ||

Whose handiwork is this red beauty of yours?

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਵਨ ਰੰਗਿ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kavan Rang Thoon Bhee Gulaalee ||1|| Rehaao ||

Whose love has rendered the poppy so red? ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰਿ ਤੁਮਹਿ ਸੁਹਾਗੁ ॥

Thum Hee Sundhar Thumehi Suhaag ||

You are so beautiful; you are the happy soul-bride.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਤੁਮ ਘਰਿ ਲਾਲਨੁ ਤੁਮ ਘਰਿ ਭਾਗੁ ॥੨॥

Thum Ghar Laalan Thum Ghar Bhaag ||2||

Your Beloved is in your home; good fortune is in your home. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਤੂੰ ਪਰਧਾਨਿ ॥

Thoon Sathavanthee Thoon Paradhhaan ||

You are pure and chaste, you are most distinguished.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤੁਹੀ ਸੁਰ ਗਿਆਨਿ ॥੩॥

Thoon Preetham Bhaanee Thuhee Sur Giaan ||3||

You are pleasing to Your Beloved, and you have sublime understanding. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਰੰਗਿ ਗੁਲਾਲ ॥

Preetham Bhaanee Thaan Rang Gulaal ||

I am pleasing to my Beloved, and so I am imbued with the deep red color.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਭ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਿਹਾਲ ॥੪॥

Kahu Naanak Subh Dhrisatt Nihaal ||4||

Says Nanak, I have been totally blessed with the Lord's Glance of Grace. ||4||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੁਨਿ ਰੀ ਸਖੀ ਇਹ ਹਮਰੀ ਘਾਲ ॥

Sun Ree Sakhee Eih Hamaree Ghaal ||

Listen, O companions: this is my only work;

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਆਪਿ ਸੀਗਾਰਿ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੫੨॥

Prabh Aap Seegaar Savaaranehaar ||1|| Rehaao Dhoojaa ||1||52||

God Himself is the One who embellishes and adorns. ||1||Second Pause||1||52||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Aasaa Mehalaa 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੮੪


ਦੂਖੁ ਘਨੋ ਜਬ ਹੋਤੇ ਦੂਰਿ ॥

Dhookh Ghano Jab Hothae Dhoor ||

I suffered in pain, when I thought He was far away;

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਅਬ ਮਸਲਤਿ ਮੋਹਿ ਮਿਲੀ ਹਦੂਰਿ ॥੧॥

Ab Masalath Mohi Milee Hadhoor ||1||

But now, He is Ever-present, and I receive His instructions. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਚੁਕਾ ਨਿਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ॥

Chukaa Nihoraa Sakhee Sehaeree ||

My pride is gone, O friends and companions;

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਗੁਰਿ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਮੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bharam Gaeiaa Gur Pir Sang Maeree ||1|| Rehaao ||

My doubt is dispelled, and the Guru has united me with my Beloved. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਿਕਟਿ ਆਨਿ ਪ੍ਰਿਅ ਸੇਜ ਧਰੀ ॥

Nikatt Aan Pria Saej Dhharee ||

My Beloved has drawn me near to Him, and seated me on His Bed;

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਾਣਿ ਕਢਨ ਤੇ ਛੂਟਿ ਪਰੀ ॥੨॥

Kaan Kadtan Thae Shhoott Paree ||2||

I have escaped the clutches of others. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮੰਦਰਿ ਮੇਰੈ ਸਬਦਿ ਉਜਾਰਾ ॥

Mandhar Maerai Sabadh Oujaaraa ||

In the mansion of my heart, shines the Light of the Shabad.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਅਨਦ ਬਿਨੋਦੀ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥

Anadh Binodhee Khasam Hamaaraa ||3||

My Husband Lord is blissful and playful. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਮੈ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥

Masathak Bhaag Mai Pir Ghar Aaeiaa ||

According to the destiny written upon my forehead, my Husband Lord has come home to me.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੩) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਥਿਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੫੩॥

Thhir Sohaag Naanak Jan Paaeiaa ||4||2||53||

Servant Nanak has obtained the eternal marriage. ||4||2||53||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੩) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Aasaa Mehalaa 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੮੪


ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

Saach Naam Maeraa Man Laagaa ||

My mind is attached to the True Name.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ॥੧॥

Logan Sio Maeraa Thaathaa Baagaa ||1||

My dealings with other people are only superficial. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਾਹਰਿ ਸੂਤੁ ਸਗਲ ਸਿਉ ਮਉਲਾ ॥

Baahar Sooth Sagal Sio Moulaa ||

Outwardly, I am on good terms with all;

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਉ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਉਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Alipath Reho Jaisae Jal Mehi Koulaa ||1|| Rehaao ||

But I remain detached, like the lotus upon the water. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਤਾ ॥

Mukh Kee Baath Sagal Sio Karathaa ||

By word of mouth, I talk with everyone;

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੀਅ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਧਰਤਾ ॥੨॥

Jeea Sang Prabh Apunaa Dhharathaa ||2||

But I keep God clasped to my heart. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦੀਸਿ ਆਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤੁ ਭੀਹਾਲਾ ॥

Dhees Aavath Hai Bahuth Bheehaalaa ||

I may appear utterly terrible,

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੪) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਲਾ ॥੩॥

Sagal Charan Kee Eihu Man Raalaa ||3||

But my mind is the dust of all men's feet.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਜਨਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥

Naanak Jan Gur Pooraa Paaeiaa ||

Servant Nanak has found the Perfect Guru.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੫੪) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੮੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 384 of 1430