. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 397 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 397 of 1430

ਸੋ ਛੂਟੈ ਮਹਾ ਜਾਲ ਤੇ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨਿਰੰਤਰਿ ॥੨॥

So Shhoottai Mehaa Jaal Thae Jis Gur Sabadh Niranthar ||2||

They escape from the great noose of death; they are permeated with the Word of the Guru's Shabad. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾ ਗੁਰੁ ਬਿਬੇਕ ਸਤ ਸਰੁ ॥

Gur Kee Mehimaa Kiaa Kehaa Gur Bibaek Sath Sar ||

How can I chant the Glorious Praises of the Guru? The Guru is the ocean of Truth and clear understanding.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੪) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਓਹੁ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗਹ ਜੁਗੁ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥੩॥

Ouhu Aadh Jugaadhee Jugeh Jug Pooraa Paramaesar ||3||

He is the Perfect Transcendent Lord, from the very beginning, and throughout the ages. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨੁ ਰੰਗੇ ॥

Naam Dhhiaavahu Sadh Sadhaa Har Har Man Rangae ||

Meditating on the Naam, the Name of the Lord, forever and ever, my mind is filled with the Love of the Lord, Har, Har.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੪) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥੪॥੨॥੧੦੪॥

Jeeo Praan Dhhan Guroo Hai Naanak Kai Sangae ||4||2||104||

The Guru is my soul, my breath of life, and wealth; O Nanak, He is with me forever. ||4||2||104||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੪) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Aasaa Mehalaa 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੯੭


ਸਾਈ ਅਲਖੁ ਅਪਾਰੁ ਭੋਰੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥

Saaee Alakh Apaar Bhoree Man Vasai ||

If the Invisible and Infinite Lord dwells within my mind, even for a moment,

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਰੋਗੁ ਮਾਇ ਮੈਡਾ ਹਭੁ ਨਸੈ ॥੧॥

Dhookh Dharadh Rog Maae Maiddaa Habh Nasai ||1||

Then all my pains, troubles, and diseases vanish. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਹਉ ਵੰਞਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ॥

Ho Vannjaa Kurabaan Saaee Aapanae ||

I am a sacrifice to my Lord Master.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਹੋਵੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Hovai Anadh Ghanaa Man Than Jaapanae ||1|| Rehaao ||

Meditating on Him, a great joy wells up within my mind and body. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿੰਦਕ ਗਾਲ੍ਹ੍ਹਿ ਸੁਣੀ ਸਚੇ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ॥

Bindhak Gaalih Sunee Sachae This Dhhanee ||

I have heard only a little bit of news about the True Lord Master.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੂਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ਮਾਇ ਨ ਕੀਮ ਗਣੀ ॥੨॥

Sookhee Hoon Sukh Paae Maae N Keem Ganee ||2||

I have obtained the peace of all peace, O my mother; I cannot estimate its worth. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨੈਣ ਪਸੰਦੋ ਸੋਇ ਪੇਖਿ ਮੁਸਤਾਕ ਭਈ ॥

Nain Pasandho Soe Paekh Musathaak Bhee ||

He is so beautiful to my eyes; beholding Him, I have been bewitched.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮੈ ਨਿਰਗੁਣਿ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਆਪਿ ਲੜਿ ਲਾਇ ਲਈ ॥੩॥

Mai Niragun Maeree Maae Aap Larr Laae Lee ||3||

I am worthless, O my mother; He Himself has attached me to the hem of His robe. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰਾ ॥

Baedh Kathaeb Sansaar Habhaa Hoon Baaharaa ||

He is beyond the world of the Vedas, the Koran and the Bible.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ ॥੪॥੩॥੧੦੫॥

Naanak Kaa Paathisaahu Dhisai Jaaharaa ||4||3||105||

The Supreme King of Nanak is immanent and manifest. ||4||3||105||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੫) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Aasaa Mehalaa 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੯੭


ਲਾਖ ਭਗਤ ਆਰਾਧਹਿ ਜਪਤੇ ਪੀਉ ਪੀਉ ॥

Laakh Bhagath Aaraadhhehi Japathae Peeo Peeo ||

Tens of thousands of devotees worship and adore You, chanting, ""Beloved, Beloved.""

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਵਨ ਜੁਗਤਿ ਮੇਲਾਵਉ ਨਿਰਗੁਣ ਬਿਖਈ ਜੀਉ ॥੧॥

Kavan Jugath Maelaavo Niragun Bikhee Jeeo ||1||

How shall You unite me, the worthless and corrupt soul, with Yourself. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ॥

Thaeree Ttaek Govindh Gupaal Dhaeiaal Prabh ||

You are my Support, O Merciful God, Lord of the Universe, Sustainer of the World.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਨਾਥ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thoon Sabhanaa Kae Naathh Thaeree Srisatt Sabh ||1|| Rehaao ||

You are the Master of all; the entire creation is Yours. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸੰਤ ਪੇਖਹਿ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ॥

Sadhaa Sehaaee Santh Paekhehi Sadhaa Hajoor ||

You are the constant help and support of the Saints, who behold You Ever-present.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੬) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਾਮ ਬਿਹੂਨੜਿਆ ਸੇ ਮਰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਵਿਸੂਰਿ ਵਿਸੂਰਿ ॥੨॥

Naam Bihoonarriaa Sae Maranih Visoor Visoor ||2||

Those who lack the Naam, the Name of the Lord, shall die, engulfed in sorrow and pain. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੬) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦਾਸ ਦਾਸਤਣ ਭਾਇ ਮਿਟਿਆ ਤਿਨਾ ਗਉਣੁ ॥

Dhaas Dhaasathan Bhaae Mittiaa Thinaa Goun ||

Those servants, who lovingly perform the Lord's service, are freed from the cycle of reincarnation.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੬) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨਾਮੁ ਤਿਨਾੜਾ ਹਾਲੁ ਕਉਣੁ ॥੩॥

Visariaa Jinhaa Naam Thinaarraa Haal Koun ||3||

What shall be the fate of those who forget the Naam? ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੬) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੈਸੇ ਪਸੁ ਹਰ੍ਹ੍ਹਿਆਉ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰੁ ਸਭ ॥

Jaisae Pas Harihaaao Thaisaa Sansaar Sabh ||

As are the cattle which have strayed, so is the entire world.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੬) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭ ॥੪॥੪॥੧੦੬॥

Naanak Bandhhan Kaatt Milaavahu Aap Prabh ||4||4||106||

O God, please cut away Nanak's bonds, and unite him with Yourself. ||4||4||106||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੬) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Aasaa Mehalaa 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੯੭


ਹਭੇ ਥੋਕ ਵਿਸਾਰਿ ਹਿਕੋ ਖਿਆਲੁ ਕਰਿ ॥

Habhae Thhok Visaar Hiko Khiaal Kar ||

Forget all other things, and dwell upon the Lord alone.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੭) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਝੂਠਾ ਲਾਹਿ ਗੁਮਾਨੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਧਰਿ ॥੧॥

Jhoothaa Laahi Gumaan Man Than Arap Dhhar ||1||

Lay aside your false pride, and dedicate your mind and body to Him. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੭) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਠ ਪਹਰ ਸਾਲਾਹਿ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਤੂੰ ॥

Aath Pehar Saalaahi Sirajanehaar Thoon ||

Twenty-four hours a day, praise the Creator Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੭) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਮੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jeevaan Thaeree Dhaath Kirapaa Karahu Moon ||1|| Rehaao ||

I live by Your bountiful gifts - please, shower me with Your Mercy! ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੭) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੋਈ ਕੰਮੁ ਕਮਾਇ ਜਿਤੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ॥

Soee Kanm Kamaae Jith Mukh Oujalaa ||

So, do that work, by which your face shall be made radiant.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੭) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੋਈ ਲਗੈ ਸਚਿ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਅਲਾ ॥੨॥

Soee Lagai Sach Jis Thoon Dhaehi Alaa ||2||

He alone becomes attached to the Truth, O Lord, unto whom You give it. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੭) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੋ ਨ ਢਹੰਦੋ ਮੂਲਿ ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਸਿ ਕਰਿ ॥

Jo N Dtehandho Mool So Ghar Raas Kar ||

So build and adorn that house, which shall never be destroyed.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੭) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਹਿਕੋ ਚਿਤਿ ਵਸਾਇ ਕਦੇ ਨ ਜਾਇ ਮਰਿ ॥੩॥

Hiko Chith Vasaae Kadhae N Jaae Mar ||3||

Enshrine the One Lord within your consciousness; He shall never die. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੭) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮੁ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ॥

Thinhaa Piaaraa Raam Jo Prabh Bhaaniaa ||

The Lord is dear to those, who are pleasing to the Will of God.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੭) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਅਕਥੁ ਨਾਨਕਿ ਵਖਾਣਿਆ ॥੪॥੫॥੧੦੭॥

Gur Parasaadh Akathh Naanak Vakhaaniaa ||4||5||107||

By Guru's Grace, Nanak describes the indescribable. ||4||5||107||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੭) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Aasaa Mehalaa 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੯੭


ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ ॥

Jinhaa N Visarai Naam Sae Kinaehiaa ||

What are they like - those who do not forget the Naam, the Name of the Lord?

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੮) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਲਿ ਸਾਂਈ ਜੇਹਿਆ ॥੧॥

Bhaedh N Jaanahu Mool Saanee Jaehiaa ||1||

Know that there is absolutely no difference; they are exactly like the Lord. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੮) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸੰਗਿ ਭੇਟਿਆ ॥

Man Than Hoe Nihaal Thumh Sang Bhaettiaa ||

The mind and body are enraptured, meeting with You, O Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੮) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਪਰਸਾਦਿ ਦੁਖੁ ਸਭੁ ਮੇਟਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sukh Paaeiaa Jan Parasaadh Dhukh Sabh Maettiaa ||1|| Rehaao ||

Peace is obtained, by the favor of the Lord's humble servant; all pains are taken away. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੮) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੇਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਧਾਰੇ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹ ਖੇ ॥

Jaethae Khandd Brehamandd Oudhhaarae Thinnh Khae ||

As many as are the continents of the world, so many have been saved.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੮) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਪਿ ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਸੇ ॥੨॥

Jinh Man Vuthaa Aap Poorae Bhagath Sae ||2||

Those, in whose minds You Yourself dwell, O Lord, are the perfect devotees. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੦੮) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੯੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 397 of 1430