. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 417 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 417 of 1430

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩

Raag Aasaa Mehalaa 1 Asattapadheeaa Ghar 3

Raag Aasaa, First Mehl, Ashtapadees, Third House:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੧੭


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੧੭


ਜਿਨ ਸਿਰਿ ਸੋਹਨਿ ਪਟੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰੁ ॥

Jin Sir Sohan Patteeaa Maangee Paae Sandhhoor ||

Those heads adorned with braided hair, with their parts painted with vermillion

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਅਨ੍ਹ੍ਹਿ ਗਲ ਵਿਚਿ ਆਵੈ ਧੂੜਿ ॥

Sae Sir Kaathee Munneeanih Gal Vich Aavai Dhhoorr ||

Those heads were shaved with scissors, and their throats were choked with dust.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮਹਲਾ ਅੰਦਰਿ ਹੋਦੀਆ ਹੁਣਿ ਬਹਣਿ ਨ ਮਿਲਨ੍ਹ੍ਹਿ ਹਦੂਰਿ ॥੧॥

Mehalaa Andhar Hodheeaa Hun Behan N Milanih Hadhoor ||1||

They lived in palatial mansions, but now, they cannot even sit near the palaces. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਦੇਸੁ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸੁ ॥

Aadhaes Baabaa Aadhaes ||

Hail to You, O Father Lord, Hail to You!

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ ਵੇਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Aadh Purakh Thaeraa Anth N Paaeiaa Kar Kar Dhaekhehi Vaes ||1|| Rehaao ||

O Primal Lord. Your limits are not known; You create, and create, and behold the scenes. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਦਹੁ ਸੀਆ ਵੀਆਹੀਆ ਲਾੜੇ ਸੋਹਨਿ ਪਾਸਿ ॥

Jadhahu Seeaa Veeaaheeaa Laarrae Sohan Paas ||

When they were married, their husbands looked so handsome beside them.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਹੀਡੋਲੀ ਚੜਿ ਆਈਆ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸਿ ॥

Heeddolee Charr Aaeeaa Dhandh Khandd Keethae Raas ||

They came in palanquins, decorated with ivory;

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਝਿਮਕਨਿ ਪਾਸਿ ॥੨॥

Ouparahu Paanee Vaareeai Jhalae Jhimakan Paas ||2||

Water was sprinkled over their heads, and glittering fans were waved above them. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕੁ ਲਖੁ ਲਹਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬਹਿਠੀਆ ਲਖੁ ਲਹਨ੍ਹ੍ਹਿ ਖੜੀਆ ॥

Eik Lakh Lehanih Behitheeaa Lakh Lehanih Kharreeaa ||

They were given hundreds of thousands of coins when they sat, and hundreds of thousands of coins when they stood.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਗਰੀ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆ ਮਾਣਨ੍ਹ੍ਹਿ ਸੇਜੜੀਆ ॥

Garee Shhuhaarae Khaandheeaa Maananih Saejarreeaa ||

They ate coconuts and dates, and rested comfortably upon their beds.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਗਲਿ ਸਿਲਕਾ ਪਾਈਆ ਤੁਟਨ੍ਹ੍ਹਿ ਮੋਤਸਰੀਆ ॥੩॥

Thinh Gal Silakaa Paaeeaa Thuttanih Mothasareeaa ||3||

But ropes were put around their necks, and their strings of pearls were broken. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਦੁਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਰਖੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥

Dhhan Joban Dhue Vairee Hoeae Jinhee Rakhae Rang Laae ||

Their wealth and youthful beauty, which gave them so much pleasure, have now become their enemies.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਦੂਤਾ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚਲੇ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥

Dhoothaa No Furamaaeiaa Lai Chalae Path Gavaae ||

The order was given to the soldiers, who dishonored them, and carried them away.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੪॥

Jae This Bhaavai Dhae Vaddiaaee Jae Bhaavai Dhaee Sajaae ||4||

If it is pleasing to God's Will, He bestows greatness; if is pleases His Will, He bestows punishment. ||4||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਅਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾਂ ਕਾਇਤੁ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥

Ago Dhae Jae Chaetheeai Thaan Kaaeith Milai Sajaae ||

If someone focuses on the Lord beforehand, then why should he be punished?

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗਿ ਤਮਾਸੈ ਚਾਇ ॥

Saahaan Surath Gavaaeeaa Rang Thamaasai Chaae ||

The kings had lost their higher consciousness, reveling in pleasure and sensuality.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਫਿਰਿ ਗਈ ਕੁਇਰੁ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ॥੫॥

Baabaravaanee Fir Gee Kueir N Rottee Khaae ||5||

Since Baabar's rule has been proclaimed, even the princes have no food to eat. ||5||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਨਾ ਵਖਤ ਖੁਆਈਅਹਿ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਪੂਜਾ ਜਾਇ ॥

Eikanaa Vakhath Khuaaeeahi Eikanhaa Poojaa Jaae ||

The Muslims have lost their five times of daily prayer, and the Hindus have lost their worship as well.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਚਉਕੇ ਵਿਣੁ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆ ਕਿਉ ਟਿਕੇ ਕਢਹਿ ਨਾਇ ॥

Choukae Vin Hindhavaaneeaa Kio Ttikae Kadtehi Naae ||

Without their sacred squares, how shall the Hindu women bathe and apply the frontal marks to their foreheads?

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਰਾਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ ਹੁਣਿ ਕਹਣਿ ਨ ਮਿਲੈ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥

Raam N Kabehoo Chaethiou Hun Kehan N Milai Khudhaae ||6||

They never remembered their Lord as Raam, and now they cannot even chant Khudaa-i||6||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਿ ਘਰਿ ਆਵਹਿ ਆਪਣੈ ਇਕਿ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਪੁਛਹਿ ਸੁਖ ॥

Eik Ghar Aavehi Aapanai Eik Mil Mil Pushhehi Sukh ||

Some have returned to their homes, and meeting their relatives, they ask about their safety.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਏਹੋ ਲਿਖਿਆ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵਹਿ ਦੁਖ ॥

Eikanhaa Eaeho Likhiaa Behi Behi Rovehi Dhukh ||

For some, it is pre-ordained that they shall sit and cry out in pain.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਾਨੁਖ ॥੭॥੧੧॥

Jo This Bhaavai So Thheeai Naanak Kiaa Maanukh ||7||11||

Whatever pleases Him, comes to pass. O Nanak, what is the fate of mankind? ||7||11||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੧) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Aasaa Mehalaa 1 ||

Aasaa, First Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੧੭


ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ ਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥

Kehaa S Khael Thabaelaa Ghorrae Kehaa Bhaeree Sehanaaee ||

Where are the games, the stables, the horses? Where are the drums and the bugles?

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਕਹਾ ਸੁ ਤੇਗਬੰਦ ਗਾਡੇਰੜਿ ਕਹਾ ਸੁ ਲਾਲ ਕਵਾਈ ॥

Kehaa S Thaegabandh Gaaddaerarr Kehaa S Laal Kavaaee ||

Where are the sword-belts and chariots? Where are those scarlet uniforms?

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਕਹਾ ਸੁ ਆਰਸੀਆ ਮੁਹ ਬੰਕੇ ਐਥੈ ਦਿਸਹਿ ਨਾਹੀ ॥੧॥

Kehaa S Aaraseeaa Muh Bankae Aithhai Dhisehi Naahee ||1||

Where are the rings and the beautiful faces? They are no longer to be seen here. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਹੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਗੋਸਾਈ ॥

Eihu Jag Thaeraa Thoo Gosaaee ||

This world is Yours; You are the Lord of the Universe.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਏਕ ਘੜੀ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ਜਰੁ ਵੰਡਿ ਦੇਵੈ ਭਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Eaek Gharree Mehi Thhaap Outhhaapae Jar Vandd Dhaevai Bhaanee ||1|| Rehaao ||

In an instant, You establish and disestablish. You distribute wealth as it pleases You. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਕਹਾਂ ਸੁ ਘਰ ਦਰ ਮੰਡਪ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਸੁ ਬੰਕ ਸਰਾਈ ॥

Kehaan S Ghar Dhar Manddap Mehalaa Kehaa S Bank Saraaee ||

Where are the houses, the gates, the hotels and palaces? Where are those beautiful way-stations?

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਕਹਾਂ ਸੁ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਣਿ ਜਿਸੁ ਵੇਖਿ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥

Kehaan S Saej Sukhaalee Kaaman Jis Vaekh Needh N Paaee ||

Where are those beautiful women, reclining on their beds, whose beauty would not allow one to sleep?

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਕਹਾ ਸੁ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ ਹੋਈਆ ਛਾਈ ਮਾਈ ॥੨॥

Kehaa S Paan Thanbolee Haramaa Hoeeaa Shhaaee Maaee ||2||

Where are those betel leaves, their sellers, and the haremees? They have vanished like shadows. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਸੁ ਜਰ ਕਾਰਣਿ ਘਣੀ ਵਿਗੁਤੀ ਇਨਿ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ ॥

Eis Jar Kaaran Ghanee Viguthee Ein Jar Ghanee Khuaaee ||

For the sake of this wealth, so many were ruined; because of this wealth, so many have been disgraced.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ ॥

Paapaa Baajhahu Hovai Naahee Mueiaa Saathh N Jaaee ||

It was not gathered without sin, and it does not go along with the dead.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸਿ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ ॥੩॥

Jis No Aap Khuaaeae Karathaa Khus Leae Changiaaee ||3||

Those, whom the Creator Lord would destroy - first He strips them of virtue. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਜਿ ਰਹਾਏ ਜਾ ਮੀਰੁ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ ॥

Kottee Hoo Peer Varaj Rehaaeae Jaa Meer Suniaa Dhhaaeiaa ||

Millions of religious leaders failed to halt the invader, when they heard of the Emperor's invasion.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੧੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 417 of 1430