. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 455 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 455 of 1430

ਜੈਸੀ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਪਿਆਸ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਬੂੰਦ ਚਵੈ ਬਰਸੁ ਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹੁ ॥

Jaisee Chaathrik Piaas Khin Khin Boondh Chavai Baras Suhaavae Maehu ||

Like the song-bird, thirsting for the rain-drops, chirping each and every moment to the beautiful rain clouds.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਅਤਿ ਲਾਈਐ ਚਿਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

Har Preeth Kareejai Eihu Man Dheejai Ath Laaeeai Chith Muraaree ||

So love the Lord, and give to Him this mind of yours; totally focus your consciousness on the Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਣਿ ਪਰੀਜੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥

Maan N Keejai Saran Pareejai Dharasan Ko Balihaaree ||

Do not take pride in yourself, but seek the Sanctuary of the Lord, and make yourself a sacrifice to the Blessed Vision of His Darshan.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੇ ਮਿਲੁ ਨਾਹ ਵਿਛੁੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥

Gur Suprasannae Mil Naah Vishhunnae Dhhan Dhaedhee Saach Sanaehaa ||

When the Guru is totally pleased, the separated soul-bride is re-united with her Husband Lord; she sends the message of her true love.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਅਨੰਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਕੀਜੈ ਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥੨॥

Kahu Naanak Shhanth Ananth Thaakur Kae Har Sio Keejai Naehaa Man Aisaa Naehu Karaehu ||2||

Says Nanak, chant the Hymns of the Infinite Lord Master; O my mind, love Him and enshrine such love for Him. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹੁ ਚਿਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਦਿ ਦਿਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥

Chakavee Soor Sanaehu Chithavai Aas Ghanee Kadh Dhineear Dhaekheeai ||

The chakvi bird is in love with the sun, and thinks of it constantly; her greatest longing is to behold the dawn.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕੋਕਿਲ ਅੰਬ ਪਰੀਤਿ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਕੀਜੀਐ ॥

Kokil Anb Pareeth Chavai Suhaaveeaa Man Har Rang Keejeeai ||

The cuckoo is in love with the mango tree, and sings so sweetly. O my mind, love the Lord in this way.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੀਜੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਇਕ ਰਾਤੀ ਕੇ ਹਭਿ ਪਾਹੁਣਿਆ ॥

Har Preeth Kareejai Maan N Keejai Eik Raathee Kae Habh Paahuniaa ||

Love the Lord, and do not take pride in yourself; everyone is a guest for a single night.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਅਬ ਕਿਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ ॥

Ab Kiaa Rang Laaeiou Mohu Rachaaeiou Naagae Aavan Jaavaniaa ||

Now, why are you entangled in pleasures, and engrossed in emotional attachment? Naked we come, and naked we go.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਥਿਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪੜੀਐ ਚਰਣੀ ਅਬ ਟੂਟਸਿ ਮੋਹੁ ਜੁ ਕਿਤੀਐ ॥

Thhir Saadhhoo Saranee Parreeai Charanee Ab Ttoottas Mohu J Kitheeai ||

Seek the eternal Sanctuary of the Holy and fall at their feet, and the attachments which you feel shall depart.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਮਨ ਹਰਿ ਲਾਇ ਪਰੀਤਿ ਕਬ ਦਿਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥੩॥

Kahu Naanak Shhanth Dhaeiaal Purakh Kae Man Har Laae Pareeth Kab Dhineear Dhaekheeai ||3||

Says Nanak, chant the Hymns of the Merciful Lord God, and enshrine love for the Lord, O my mind; otherwise, how will you come to behold the dawn? ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਿਸਿ ਕੁਰੰਕ ਜੈਸੇ ਨਾਦ ਸੁਣਿ ਸ੍ਰਵਣੀ ਹੀਉ ਡਿਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਜੈ ॥

Nis Kurank Jaisae Naadh Sun Sravanee Heeo Ddivai Man Aisee Preeth Keejai ||

Like the deer in the night, who hears the sound of the bell and gives his heart - O my mind, love the Lord in this way.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੈਸੀ ਤਰੁਣਿ ਭਤਾਰ ਉਰਝੀ ਪਿਰਹਿ ਸਿਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਜੈ ॥

Jaisee Tharun Bhathaar Ourajhee Pirehi Sivai Eihu Man Laal Dheejai ||

Like the wife, who is bound by love to her husband, and serves her beloved - like this, give your heart to the Beloved Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਨੁ ਲਾਲਹਿ ਦੀਜੈ ਭੋਗ ਕਰੀਜੈ ਹਭਿ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥

Man Laalehi Dheejai Bhog Kareejai Habh Khuseeaa Rang Maanae ||

Give your heart to your Beloved Lord, and enjoy His bed, and enjoy all pleasure and bliss.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਪਿਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਅਤਿ ਮਿਲਿਓ ਮਿਤ੍ਰ ਚਿਰਾਣੇ ॥

Pir Apanaa Paaeiaa Rang Laal Banaaeiaa Ath Miliou Mithr Chiraanae ||

I have obtained my Husband Lord, and I am dyed in the deep crimson color of His Love; after such a long time, I have met my Friend.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗੁਰੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਡਿਠਮੁ ਆਖੀ ਪਿਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ॥

Gur Thheeaa Saakhee Thaa Dditham Aakhee Pir Jaehaa Avar N Dheesai ||

When the Guru became my advocate, then I saw the Lord with my eyes. No one else looks like my Beloved Husband Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੪:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਰਿ ਚਰਣ ਗਹੀਜੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਜੈ ॥੪॥੧॥੪॥

Kahu Naanak Shhanth Dhaeiaal Mohan Kae Man Har Charan Geheejai Aisee Man Preeth Keejai ||4||1||4||

Says Nanak, chant the Hymns of the merciful and fascinating Lord, O mind. Grasp the lotus feet of the Lord, and enshrine such love for Him in your mind. ||4||1||4||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੪) ੪:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Aasaa Mehalaa 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੫੫


ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੫੫


ਬਨੁ ਬਨੁ ਫਿਰਤੀ ਖੋਜਤੀ ਹਾਰੀ ਬਹੁ ਅਵਗਾਹਿ ॥

Ban Ban Firathee Khojathee Haaree Bahu Avagaahi ||

From forest to forest, I wandered searching; I am so tired of taking baths at sacred shrines of pilgrimage.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ਸ. ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਜਬ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥੧॥

Naanak Bhaettae Saadhh Jab Har Paaeiaa Man Maahi ||1||

O Nanak, when I met the Holy Saint, I found the Lord within my mind. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ਸ. ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਛੰਤ ॥

Shhanth ||

Chhant:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੫੫


ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਅਸੰਖ ਮੁਨੀ ਅਨੇਕ ਤਪੇ ॥

Jaa Ko Khojehi Asankh Munee Anaek Thapae ||

Countless silent sages and innumerable ascetics seek Him;

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਟਿ ਅਰਾਧਹਿ ਗਿਆਨੀ ਜਾਪ ਜਪੇ ॥

Brehamae Kott Araadhhehi Giaanee Jaap Japae ||

Millions of Brahmas meditate and adore Him; the spiritual teachers meditate and chant His Name.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜਪ ਤਾਪ ਸੰਜਮ ਕਿਰਿਆ ਪੂਜਾ ਅਨਿਕ ਸੋਧਨ ਬੰਦਨਾ ॥

Jap Thaap Sanjam Kiriaa Poojaa Anik Sodhhan Bandhanaa ||

Through chanting, deep meditation, strict and austere self-discipline, religious rituals, sincere worship, endless purifications and humble salutations,

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਗਵਨੁ ਬਸੁਧਾ ਤੀਰਥਹ ਮਜਨੁ ਮਿਲਨ ਕਉ ਨਿਰੰਜਨਾ ॥

Kar Gavan Basudhhaa Theerathheh Majan Milan Ko Niranjanaa ||

Wandering all over the earth and bathing at sacred shrines of pilgrimage, people seek to meet the Pure Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਾਨੁਖ ਬਨੁ ਤਿਨੁ ਪਸੂ ਪੰਖੀ ਸਗਲ ਤੁਝਹਿ ਅਰਾਧਤੇ ॥

Maanukh Ban Thin Pasoo Pankhee Sagal Thujhehi Araadhhathae ||

Mortals, forests, blades of grass, animals and birds all meditate on You.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਮਿਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਗਤੇ ॥੧॥

Dhaeiaal Laal Gobindh Naanak Mil Saadhhasangath Hoe Gathae ||1||

The Merciful Beloved Lord, the Lord of the Universe is found; O Nanak, joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, salvation is attained. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕੋਟਿ ਬਿਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸੰਕਰ ਜਟਾਧਾਰ ॥

Kott Bisan Avathaar Sankar Jattaadhhaar ||

Millions of incarnations of Vishnu and Shiva, with matted hair

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਚਾਹਹਿ ਤੁਝਹਿ ਦਇਆਰ ਮਨਿ ਤਨਿ ਰੁਚ ਅਪਾਰ ॥

Chaahehi Thujhehi Dhaeiaar Man Than Ruch Apaar ||

Yearn for You, O Merciful Lord; their minds and bodies are filled with infinite longing.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ॥

Apaar Agam Gobindh Thaakur Sagal Poorak Prabh Dhhanee ||

The Lord Master, the Lord of the Universe, is infinite and unapproachable; God is the all-pervading Lord of all.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਧਿਆਵਹਿ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਗੁਣ ਭਨੀ ॥

Sur Sidhh Gan Gandhharab Dhhiaavehi Jakh Kinnar Gun Bhanee ||

The angels,the Siddhas,the beings of spiritual perfection,the heavenly heralds and celestial singers meditate on You. The Yakhsha demons,the guards of the divine treasures,and the Kinnars, the dancers of the god of wealth chant Your Glorious Praises.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕੋਟਿ ਇੰਦ੍ਰ ਅਨੇਕ ਦੇਵਾ ਜਪਤ ਸੁਆਮੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ॥

Kott Eindhr Anaek Dhaevaa Japath Suaamee Jai Jai Kaar ||

Millions of Indras and countless gods and super-human beings meditate on the Lord Master and celebrate His Praises.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਉਧਾਰ ॥੨॥

Anaathh Naathh Dhaeiaal Naanak Saadhhasangath Mil Oudhhaar ||2||

The Merciful Lord is the Master of the masterless, O Nanak; joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, one is saved. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕੋਟਿ ਦੇਵੀ ਜਾ ਕਉ ਸੇਵਹਿ ਲਖਿਮੀ ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ॥

Kott Dhaevee Jaa Ko Saevehi Lakhimee Anik Bhaath ||

Millions of gods and goddesses of wealth serve Him in so many ways.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੫੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 455 of 1430