. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 704 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 704 of 1430

ਯਾਰ ਵੇ ਤੈ ਰਾਵਿਆ ਲਾਲਨੁ ਮੂ ਦਸਿ ਦਸੰਦਾ ॥

Yaar Vae Thai Raaviaa Laalan Moo Dhas Dhasandhaa ||

O intimate friend, you have enjoyed your Beloved; please, tell me about Him.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਲਾਲਨੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਜੈ ਧਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ ॥

Laalan Thai Paaeiaa Aap Gavaaeiaa Jai Dhhan Bhaag Mathhaanae ||

They alone find their Beloved, who eradicate self-conceit; such is the good destiny written on their foreheads.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਬਾਂਹ ਪਕੜਿ ਠਾਕੁਰਿ ਹਉ ਘਿਧੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣੇ ॥

Baanh Pakarr Thaakur Ho Ghidhhee Gun Avagan N Pashhaanae ||

Taking me by the arm, the Lord and Master has made me His own; He has not considered my merits or demerits.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੨
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਗੁਣ ਹਾਰੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਤਿਸੁ ਹਭੋ ਕਿਛੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥

Gun Haar Thai Paaeiaa Rang Laal Banaaeiaa This Habho Kishh Suhandhaa ||

She, whom You have adorned with the necklace of virtue, and dyed in the deep crimson color of His Love - everything looks beautiful on her.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੨
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੰਨਿ ਸੁਹਾਗਣਿ ਸਾਈ ਜਿਸੁ ਸੰਗਿ ਭਤਾਰੁ ਵਸੰਦਾ ॥੩॥

Jan Naanak Dhhann Suhaagan Saaee Jis Sang Bhathaar Vasandhaa ||3||

O servant Nanak, blessed is that happy soul-bride, who dwells with her Husband Lord. ||3||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੩
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਯਾਰ ਵੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਪਾਈ ॥

Yaar Vae Nith Sukh Sukhaedhee Saa Mai Paaee ||

O intimate friend, I have found that peace which I sought.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੪
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਵਰੁ ਲੋੜੀਦਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥

Var Lorreedhaa Aaeiaa Vajee Vaadhhaaee ||

My sought-after Husband Lord has come home, and now, congratulations are pouring in.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੪
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਮਹਾ ਮੰਗਲੁ ਰਹਸੁ ਥੀਆ ਪਿਰੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ॥

Mehaa Mangal Rehas Thheeaa Pir Dhaeiaal Sadh Nav Rangeeaa ||

Great joy and happiness welled up, when my Husband Lord, of ever-fresh beauty, showed mercy to me.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੫
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਵਡ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਸਤਸੰਗੀਆ ॥

Vadd Bhaag Paaeiaa Gur Milaaeiaa Saadhh Kai Sathasangeeaa ||

By great good fortune, I have found Him; the Guru has united me with Him, through the Saadh Sangat, the True Congregation of the Holy.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੫
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਅ ਅੰਕਿ ਅੰਕੁ ਮਿਲਾਈ ॥

Aasaa Manasaa Sagal Pooree Pria Ank Ank Milaaee ||

My hopes and desires have all been fulfilled; my Beloved Husband Lord has hugged me close in His embrace.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੬
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥

Binavanth Naanak Sukh Sukhaedhee Saa Mai Gur Mil Paaee ||4||1||

Prays Nanak, I have found that peace which I sought, meeting with the Guru. ||4||1||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੧) ੪:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੬
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ

Jaithasaree Mehalaa 5 Ghar 2 Shhantha

Jaitsree, Fifth Mehl, Second House, Chhant:

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੦੪


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੦੪


ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੦੪


ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ॥

Oochaa Agam Apaar Prabh Kathhan N Jaae Akathh ||

God is lofty, unapproachable and infinite. He is indescribable - He cannot be described.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ਸ. ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੮
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕਉ ਸਮਰਥੁ ॥੧॥

Naanak Prabh Saranaagathee Raakhan Ko Samarathh ||1||

Nanak seeks the Sanctuary of God, who is all-powerful to save us. ||1||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ਸ. ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੮
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਕੇਤੇ ਗਨਉ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ ॥

Kaethae Gano Asankh Avagan Maeriaa ||

My demerits are uncountable; how many of them should I count?

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੯
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਛੰਤੁ ॥

Shhanth ||

Chhant:

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੦੪


ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ॥

Jio Jaanahu Thio Raakh Har Prabh Thaeriaa ||

Save me, any way You can; O Lord God, I am Yours.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੯
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਸਦ ਭੂਲੀਐ ॥

Asankh Avagan Khathae Faerae Nithaprath Sadh Bhooleeai ||

The sins and crimes I committed are countless; day by day, I continually make mistakes.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਮੋਹ ਮਗਨ ਬਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀਐ ॥

Moh Magan Bikaraal Maaeiaa Tho Prasaadhee Ghooleeai ||

I am intoxicated by emotional attachment to Maya, the treacherous one; by Your Grace alone can I be saved.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਲੂਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ ॥

Look Karath Bikaar Bikharrae Prabh Naer Hoo Thae Naeriaa ||

Secretly, I commit hideous sins of corruption, even though God is the nearest of the near.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਕਾਢਿ ਭਵਜਲ ਫੇਰਿਆ ॥੧॥

Binavanth Naanak Dhaeiaa Dhhaarahu Kaadt Bhavajal Faeriaa ||1||

Prays Nanak, shower me with Your Mercy, Lord, and lift me up, out of the whirlpool of the terrifying world-ocean. ||1||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੦੪


ਨਿਰਤਿ ਨ ਪਵੈ ਅਸੰਖ ਗੁਣ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥

Nirath N Pavai Asankh Gun Oochaa Prabh Kaa Naao ||

Countless are His virtues; they cannot be enumerated. God's Name is lofty and exalted.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ਸ. ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੨॥

Naanak Kee Baenantheeaa Milai Nithhaavae Thhaao ||2||

This is Nanak's humble prayer, to bless the homeless with a home. ||2||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ਸ. ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਛੰਤੁ ॥

Shhanth ||

Chhant:

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੦੪


ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਕਾ ਪਹਿ ਜਾਈਐ ॥

Dhoosar Naahee Thaao Kaa Pehi Jaaeeai ||

There is no other place at all - where else should I go?

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋੜਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ॥

Aath Pehar Kar Jorr So Prabh Dhhiaaeeai ||

Twenty-four hours a day, with my palms pressed together, I meditate on God.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਅਪੁਨਾ ਮਨਹਿ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ ॥

Dhhiaae So Prabh Sadhaa Apunaa Manehi Chindhiaa Paaeeai ||

Meditating forever on my God, I receive the fruits of my mind's desires.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਤਜਿ ਮਾਨ ਮੋਹੁ ਵਿਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥

Thaj Maan Mohu Vikaar Dhoojaa Eaek Sio Liv Laaeeai ||

Renouncing pride, attachment, corruption and duality, I lovingly center my attention on the One Lord.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਅਰਪਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੈ ਆਪੁ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈਐ ॥

Arap Man Than Prabhoo Aagai Aap Sagal Mittaaeeai ||

Dedicate your mind and body to God; eradicate all your self-conceit.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈਐ ॥੨॥

Binavanth Naanak Dhhaar Kirapaa Saach Naam Samaaeeai ||2||

Prays Nanak, shower me with Your mercy, Lord, that I may be absorbed in Your True Name. ||2||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੦੪


ਰੇ ਮਨ ਤਾ ਕਉ ਧਿਆਈਐ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥

Rae Man Thaa Ko Dhhiaaeeai Sabh Bidhh Jaa Kai Haathh ||

O mind, meditate on the One, who holds everything in His hands.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ਸ. ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੈ ਸਾਥਿ ॥੩॥

Raam Naam Dhhan Sancheeai Naanak Nibehai Saathh ||3||

Gather the wealth of the Lord's Name; O Nanak, it shall always be with You. ||3||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ਸ. ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਛੰਤੁ ॥

Shhanth ||

Chhant:

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੦੪


ਸਾਥੀਅੜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥

Saathheearraa Prabh Eaek Dhoosar Naahi Koe ||

God is our only True Friend; there is not any other.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਆਪਿ ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੂਰ ਸੋਇ ॥

Thhaan Thhananthar Aap Jal Thhal Poor Soe ||

In the places and interspaces, in the water and on the land, He Himself is pervading everywhere.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਧਨੀ ॥

Jal Thhal Meheeal Poor Rehiaa Sarab Dhaathaa Prabh Dhhanee ||

He is totally permeating the water, the land and the sky; God is the Great Giver, the Lord and Master of all.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤਾ ਕੇ ਕਿਆ ਗਨੀ ॥

Gopaal Gobindh Anth Naahee Baeanth Gun Thaa Kae Kiaa Ganee ||

The Lord of the world, the Lord of the universe has no limit; His Glorious Virtues are unlimited - how can I count them?

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਭਜੁ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਤਿਸੁ ਬਿਨਾ ਅਨ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥

Bhaj Saran Suaamee Sukheh Gaamee This Binaa An Naahi Koe ||

I have hurried to the Sanctuary of the Lord Master, the Bringer of peace; without Him, there is no other at all.

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਤਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਮੁ ਹੋਇ ॥੩॥

Binavanth Naanak Dhaeiaa Dhhaarahu This Paraapath Naam Hoe ||3||

Prays Nanak, that being, unto whom the Lord shows mercy - he alone obtains the Naam. ||3||

ਜੈਤਸਰੀ (ਮਃ ੫) ਛੰਤ (੨) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 704 of 1430