. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 902 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 902 of 1430

ਅਜਾਮਲ ਕਉ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਹਿ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਧਿ ਆਈ ॥

Ajaamal Ko Anth Kaal Mehi Naaraaein Sudhh Aaee ||

At the very last moment, Ajaamal became aware of the Lord;

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਜਾਂ ਗਤਿ ਕਉ ਜੋਗੀਸੁਰ ਬਾਛਤ ਸੋ ਗਤਿ ਛਿਨ ਮਹਿ ਪਾਈ ॥੨॥

Jaan Gath Ko Jogeesur Baashhath So Gath Shhin Mehi Paaee ||2||

That state which even the supreme Yogis desire - he attained that state in an instant. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਨਾਹਿਨ ਗੁਨੁ ਨਾਹਿਨ ਕਛੁ ਬਿਦਿਆ ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਗਜਿ ਕੀਨਾ ॥

Naahin Gun Naahin Kashh Bidhiaa Dhharam Koun Gaj Keenaa ||

The elephant had no virtue and no knowledge; what religious rituals has he performed?

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਨਾਨਕ ਬਿਰਦੁ ਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖਹੁ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਤਿਹ ਦੀਨਾ ॥੩॥੧॥

Naanak Biradh Raam Kaa Dhaekhahu Abhai Dhaan Thih Dheenaa ||3||1||

O Nanak, behold the way of the Lord, who bestowed the gift of fearlessness. ||3||1||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

Raamakalee Mehalaa 9 ||

Raamkalee, Ninth Mehl:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੦੨


ਸਾਧੋ ਕਉਨ ਜੁਗਤਿ ਅਬ ਕੀਜੈ ॥

Saadhho Koun Jugath Ab Keejai ||

Holy people: what way should I now adopt,

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਜਾ ਤੇ ਦੁਰਮਤਿ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jaa Thae Dhuramath Sagal Binaasai Raam Bhagath Man Bheejai ||1|| Rehaao ||

By which all evil-mindedness may be dispelled, and the mind may vibrate in devotional worship to the Lord? ||1||Pause||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ਬੂਝੈ ਨਹ ਕਛੁ ਗਿਆਨਾ ॥

Man Maaeiaa Mehi Ourajh Rehiou Hai Boojhai Neh Kashh Giaanaa ||

My mind is entangled in Maya; it knows nothing at all of spiritual wisdom.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਕਉਨੁ ਨਾਮੁ ਜਗੁ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ ਪਾਵੈ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨਾ ॥੧॥

Koun Naam Jag Jaa Kai Simarai Paavai Padh Nirabaanaa ||1||

What is that Name, by which the world, contemplating it, might attain the state of Nirvaanaa? ||1||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਭਏ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੰਤ ਜਨ ਤਬ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ॥

Bheae Dhaeiaal Kirapaal Santh Jan Thab Eih Baath Bathaaee ||

When the Saints became kind and compassionate, they told me this.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਤਿਹ ਕੀਏ ਜਿਹ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਿ ਗਾਈ ॥੨॥

Sarab Dhharam Maano Thih Keeeae Jih Prabh Keerath Gaaee ||2||

Understand, that whoever sings the Kirtan of God's Praises, has performed all religious rituals. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਰੁ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਮਹਿ ਨਿਮਖ ਏਕ ਉਰਿ ਧਾਰੈ ॥

Raam Naam Nar Nis Baasur Mehi Nimakh Eaek Our Dhhaarai ||

One who enshrines the Lord's Name in his heart night and day - even for an instant

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਜਮ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸੁ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਅਪੁਨੋ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੈ ॥੩॥੨॥

Jam Ko Thraas Mittai Naanak Thih Apuno Janam Savaarai ||3||2||

- has his fear of Death eradicated. O Nanak, his life is approved and fulfilled. ||3||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

Raamakalee Mehalaa 9 ||

Raamkalee, Ninth Mehl:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੦੨


ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਧਿ ਲੇਹਿ ॥

Praanee Naaraaein Sudhh Laehi ||

O mortal, focus your thoughts on the Lord.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਛਿਨੁ ਛਿਨੁ ਅਉਧ ਘਟੈ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Shhin Shhin Aoudhh Ghattai Nis Baasur Brithhaa Jaath Hai Dhaeh ||1|| Rehaao ||

Moment by moment, your life is running out; night and day, your body is passing away in vain. ||1||Pause||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਤਰਨਾਪੋ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ ਬਾਲਪਨੁ ਅਗਿਆਨਾ ॥

Tharanaapo Bikhian Sio Khoeiou Baalapan Agiaanaa ||

You have wasted your youth in corrupt pleasures, and your childhood in ignorance.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੯
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਬਿਰਧਿ ਭਇਓ ਅਜਹੂ ਨਹੀ ਸਮਝੈ ਕਉਨ ਕੁਮਤਿ ਉਰਝਾਨਾ ॥੧॥

Biradhh Bhaeiou Ajehoo Nehee Samajhai Koun Kumath Ourajhaanaa ||1||

You have grown old, and even now, you do not understand, the evil-mindedness in which you are entangled. ||1||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੀਓ ਜਿਹ ਠਾਕੁਰਿ ਸੋ ਤੈ ਕਿਉ ਬਿਸਰਾਇਓ ॥

Maanas Janam Dheeou Jih Thaakur So Thai Kio Bisaraaeiou ||

Why have you forgotten your Lord and Master, who blessed you with this human life?

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਮੁਕਤੁ ਹੋਤ ਨਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ ਨਿਮਖ ਨ ਤਾ ਕਉ ਗਾਇਓ ॥੨॥

Mukath Hoth Nar Jaa Kai Simarai Nimakh N Thaa Ko Gaaeiou ||2||

Remembering Him in meditation, one is liberated. And yet, you do not sing His Praises, even for an instant. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਮਾਇਆ ਕੋ ਮਦੁ ਕਹਾ ਕਰਤੁ ਹੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਈ ॥

Maaeiaa Ko Madh Kehaa Karath Hai Sang N Kaahoo Jaaee ||

Why are you intoxicated with Maya? It will not go along with you.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੁ ਚੇਤਿ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਹੋਇ ਹੈ ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ॥੩॥੩॥੮੧॥

Naanak Kehath Chaeth Chinthaaman Hoe Hai Anth Sehaaee ||3||3||81||

Says Nanak, think of Him, remember Him in your mind. He is the Fulfiller of desires, who will be your help and support in the end. ||3||3||81||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੯) (੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Raamkali Guru Teg Bahadur


ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ

Raamakalee Mehalaa 1 Asattapadheeaa

Raamkalee, First Mehl, Ashtapadees:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੦੨


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੯੦੨


ਸੋਈ ਚੰਦੁ ਚੜਹਿ ਸੇ ਤਾਰੇ ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰੁ ਤਪਤ ਰਹੈ ॥

Soee Chandh Charrehi Sae Thaarae Soee Dhineear Thapath Rehai ||

The same moon rises, and the same stars; the same sun shines in the sky.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੋ ਪਉਣੁ ਝੁਲਾਰੇ ਜੁਗ ਜੀਅ ਖੇਲੇ ਥਾਵ ਕੈਸੇ ॥੧॥

Saa Dhharathee So Poun Jhulaarae Jug Jeea Khaelae Thhaav Kaisae ||1||

The earth is the same, and the same wind blows. The age in which we dwell affects living beings, but not these places. ||1||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰਿ ॥

Jeevan Thalab Nivaar ||

Give up your attachment to life.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧¹ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰਹਿ ਧਿਙਾਣਾ ਕਲਿ ਲਖਣ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Hovai Paravaanaa Karehi Dhhin(g)aanaa Kal Lakhan Veechaar ||1|| Rehaao ||

Those who act like tyrants are accepted and approved - recognize that this is the sign of the Dark Age of Kali Yuga. ||1||Pause||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨² - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਕਿਤੈ ਦੇਸਿ ਨ ਆਇਆ ਸੁਣੀਐ ਤੀਰਥ ਪਾਸਿ ਨ ਬੈਠਾ ॥

Kithai Dhaes N Aaeiaa Suneeai Theerathh Paas N Baithaa ||

Kali Yuga has not been heard to have come to any country, or to be sitting at any sacred shrine.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਦਾਤਾ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਤਹ ਨਾਹੀ ਮਹਲ ਉਸਾਰਿ ਨ ਬੈਠਾ ॥੨॥

Dhaathaa Dhaan Karae Theh Naahee Mehal Ousaar N Baithaa ||2||

It is not where the generous person gives to charities, nor seated in the mansion he has built. ||2||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੇ ਕੋ ਸਤੁ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੈ ਤਪ ਘਰਿ ਤਪੁ ਨ ਹੋਈ ॥

Jae Ko Sath Karae So Shheejai Thap Ghar Thap N Hoee ||

If someone practices Truth, he is frustrated; prosperity does not come to the home of the sincere.

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਵੀ ਕਲਿ ਕੇ ਲਖਣ ਏਈ ॥੩॥

Jae Ko Naao Leae Badhanaavee Kal Kae Lakhan Eaeee ||3||

If someone chants the Lord's Name, he is scorned. These are the signs of Kali Yuga. ||3||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਿਸੁ ਸਿਕਦਾਰੀ ਤਿਸਹਿ ਖੁਆਰੀ ਚਾਕਰ ਕੇਹੇ ਡਰਣਾ ॥

Jis Sikadhaaree Thisehi Khuaaree Chaakar Kaehae Ddaranaa ||

Whoever is in charge, is humiliated. Why should the servant be afraid,

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


ਜਾ ਸਿਕਦਾਰੈ ਪਵੈ ਜੰਜੀਰੀ ਤਾ ਚਾਕਰ ਹਥਹੁ ਮਰਣਾ ॥੪॥

Jaa Sikadhaarai Pavai Janjeeree Thaa Chaakar Hathhahu Maranaa ||4||

When the master is put in chains? He dies at the hands of his servant. ||4||

ਰਾਮਕਲੀ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੯੦੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 902 of 1430