Bin Jal Kamal S Naa Thheeai Bin Jal Meen Maraae ||
ਬਿਨੁ ਜਲ ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨੁ ਜਲ ਮੀਨੁ ਮਰਾਇ ॥

This shabad chitey dishi dhaulhar bagey bank duaar is by Guru Nanak Dev in Sri Raag on Ang 62 of Sri Guru Granth Sahib.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ

Sireeraag Mehalaa 1 ||

Siree Raag, First Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੨


ਚਿਤੇ ਦਿਸਹਿ ਧਉਲਹਰ ਬਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ

Chithae Dhisehi Dhhoulehar Bagae Bank Dhuaar ||

There are painted mansions to behold, white-washed, with beautiful doors;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੨ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਕਰਿ ਮਨ ਖੁਸੀ ਉਸਾਰਿਆ ਦੂਜੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ

Kar Man Khusee Ousaariaa Dhoojai Haeth Piaar ||

They were constructed to give pleasure to the mind, but this is only for the sake of the love of duality.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੨ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਅੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੁ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥

Andhar Khaalee Praem Bin Dtehi Dtaeree Than Shhaar ||1||

The inner being is empty without love. The body shall crumble into a heap of ashes. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੨ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਭਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਥਿ ਹੋਇ

Bhaaee Rae Than Dhhan Saathh N Hoe ||

O Siblings of Destiny, this body and wealth shall not go along with you.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੨ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੋ ਗੁਰੁ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Raam Naam Dhhan Niramalo Gur Dhaath Karae Prabh Soe ||1|| Rehaao ||

The Lord's Name is the pure wealth; through the Guru, God bestows this gift. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੨ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੋ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ

Raam Naam Dhhan Niramalo Jae Dhaevai Dhaevanehaar ||

The Lord's Name is the pure wealth; it is given only by the Giver.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੨ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਆਗੈ ਪੂਛ ਹੋਵਈ ਜਿਸੁ ਬੇਲੀ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ

Aagai Pooshh N Hovee Jis Baelee Gur Karathaar ||

One who has the Guru, the Creator, as his Friend, shall not be questioned hereafter.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੨ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥

Aap Shhaddaaeae Shhutteeai Aapae Bakhasanehaar ||2||

He Himself delivers those who are delivered. He Himself is the Forgiver. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੨ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਪੂਤ ਸੰਜੋਗੁ

Manamukh Jaanai Aapanae Dhheeaa Pooth Sanjog ||

The self-willed manmukh looks upon his daughters, sons and relatives as his own.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਰੀ ਦੇਖਿ ਵਿਗਾਸੀਅਹਿ ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ ਸੁ ਸੋਗੁ

Naaree Dhaekh Vigaaseeahi Naalae Harakh S Sog ||

Gazing upon his wife, he is pleased. But along with happiness, they bring grief.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਰੰਗਾਵਲੇ ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਭੋਗੁ ॥੩॥

Guramukh Sabadh Rangaavalae Ahinis Har Ras Bhog ||3||

The Gurmukhs are attuned to the Word of the Shabad. Day and night, they enjoy the Sublime Essence of the Lord. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਚਿਤੁ ਚਲੈ ਵਿਤੁ ਜਾਵਣੋ ਸਾਕਤ ਡੋਲਿ ਡੋਲਾਇ

Chith Chalai Vith Jaavano Saakath Ddol Ddolaae ||

The consciousness of the wicked, faithless cynics wanders around in search of transitory wealth, unstable and distracted.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਾਹਰਿ ਢੂੰਢਿ ਵਿਗੁਚੀਐ ਘਰ ਮਹਿ ਵਸਤੁ ਸੁਥਾਇ

Baahar Dtoondt Vigucheeai Ghar Mehi Vasath Suthhaae ||

Searching outside of themselves, they are ruined; the object of their search is in that sacred place within the home of the heart.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਮੁਸੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੪॥

Manamukh Houmai Kar Musee Guramukh Palai Paae ||4||

The self-willed manmukhs, in their ego, miss it; the Gurmukhs receive it in their laps. ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਾਕਤ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ

Saakath Niraguniaariaa Aapanaa Mool Pashhaan ||

You worthless, faithless cynic-recognize your own origin!

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਰਕਤੁ ਬਿੰਦੁ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਸਿ ਪਿਰਾਣੁ

Rakath Bindh Kaa Eihu Thano Aganee Paas Piraan ||

This body is made of blood and semen. It shall be consigned to the fire in the end.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪਵਣੈ ਕੈ ਵਸਿ ਦੇਹੁਰੀ ਮਸਤਕਿ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੫॥

Pavanai Kai Vas Dhaehuree Masathak Sach Neesaan ||5||

The body is under the power of the breath, according to the True Sign inscribed upon your forehead. ||5||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਣੁ ਮੰਗੀਐ ਮੁਆ ਲੋੜੈ ਕੋਇ

Bahuthaa Jeevan Mangeeai Muaa N Lorrai Koe ||

Everyone begs for a long life-no one wishes to die.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੁਖ ਜੀਵਣੁ ਤਿਸੁ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ

Sukh Jeevan This Aakheeai Jis Guramukh Vasiaa Soe ||

A life of peace and comfort comes to that Gurmukh, within whom God dwells.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਹੋਇ ॥੬॥

Naam Vihoonae Kiaa Ganee Jis Har Gur Dharas N Hoe ||6||

Without the Naam, what good those who do not have the Blessed Vision, the Darshan of the Lord and Guru? ||6||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਨਿਸਿ ਭੁਲੀਐ ਜਬ ਲਗਿ ਨਿਦ੍ਰਾ ਹੋਇ

Jio Supanai Nis Bhuleeai Jab Lag Nidhraa Hoe ||

In their dreams at night, people wander around as long as they sleep;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਇਉ ਸਰਪਨਿ ਕੈ ਵਸਿ ਜੀਅੜਾ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਦੋਇ

Eio Sarapan Kai Vas Jeearraa Anthar Houmai Dhoe ||

Just so, they are under the power of the snake Maya, as long as their hearts are filled with ego and duality.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੀਐ ਸੁਪਨਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲੋਇ ॥੭॥

Guramath Hoe Veechaareeai Supanaa Eihu Jag Loe ||7||

Through the Guru's Teachings, they come to understand and see that this world is just a dream. ||7||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਅਗਨਿ ਮਰੈ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਜਿਉ ਬਾਰਿਕ ਦੂਧੈ ਮਾਇ

Agan Marai Jal Paaeeai Jio Baarik Dhoodhhai Maae ||

As thirst is quenched with water, and the baby is satisfied with mother's milk,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਜਲ ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨੁ ਜਲ ਮੀਨੁ ਮਰਾਇ

Bin Jal Kamal S Naa Thheeai Bin Jal Meen Maraae ||

And as the lotus does not exist without water, and as the fish dies without water

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਮਿਲੈ ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੮॥੧੫॥

Naanak Guramukh Har Ras Milai Jeevaa Har Gun Gaae ||8||15||

-O Nanak, so does the Gurmukh live, receiving the Sublime Essence of the Lord, and singing the Glorious Praises of the Lord. ||8||15||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੫) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev