Maerae Laal Jeeo Thaeraa Anth N Jaanaa ||
ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥

This shabad kaun taraajee kavnu tulaa teyraa kavnu saraaphu bulaavaa is by Guru Nanak Dev in Raag Suhi on Ang 730 of Sri Guru Granth Sahib.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ

Soohee Mehalaa 1 ||

Soohee, First Mehl:

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੩੦


ਕਉਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਫੁ ਬੁਲਾਵਾ

Koun Tharaajee Kavan Thulaa Thaeraa Kavan Saraaf Bulaavaa ||

What scale, what weights, and what assayer shall I call for You, Lord?

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) (੯) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੩੦ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਉਣੁ ਗੁਰੂ ਕੈ ਪਹਿ ਦੀਖਿਆ ਲੇਵਾ ਕੈ ਪਹਿ ਮੁਲੁ ਕਰਾਵਾ ॥੧॥

Koun Guroo Kai Pehi Dheekhiaa Laevaa Kai Pehi Mul Karaavaa ||1||

From what guru should I receive instruction? By whom should I have Your value appraised? ||1||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) (੯) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੩੦ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਜਾਣਾ

Maerae Laal Jeeo Thaeraa Anth N Jaanaa ||

O my Dear Beloved Lord, Your limits are not known.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) (੯) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੩੧ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤੂੰ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Thoon Jal Thhal Meheeal Bharipur Leenaa Thoon Aapae Sarab Samaanaa ||1|| Rehaao ||

You pervade the water, the land, and the sky; You Yourself are All-pervading. ||1||Pause||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) (੯) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੩੧ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਤਾਰਾਜੀ ਚਿਤੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫੁ ਕਮਾਵਾ

Man Thaaraajee Chith Thulaa Thaeree Saev Saraaf Kamaavaa ||

Mind is the scale, consciousness the weights, and the performance of Your service is the appraiser.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) (੯) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੩੧ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਸੋ ਸਹੁ ਤੋਲੀ ਇਨ ਬਿਧਿ ਚਿਤੁ ਰਹਾਵਾ ॥੨॥

Ghatt Hee Bheethar So Sahu Tholee Ein Bidhh Chith Rehaavaa ||2||

Deep within my heart, I weigh my Husband Lord; in this way I focus my consciousness. ||2||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) (੯) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੩੧ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲੁ ਤਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ

Aapae Kanddaa Thol Tharaajee Aapae Tholanehaaraa ||

You Yourself are the balance, the weights and the scale; You Yourself are the weigher.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) (੯) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੩੧ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩॥

Aapae Dhaekhai Aapae Boojhai Aapae Hai Vanajaaraa ||3||

You Yourself see, and You Yourself understand; You Yourself are the trader. ||3||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) (੯) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੩੧ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਧੁਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਪਰਦੇਸੀ ਖਿਨੁ ਆਵੈ ਤਿਲੁ ਜਾਵੈ

Andhhulaa Neech Jaath Paradhaesee Khin Aavai Thil Jaavai ||

The blind, low class wandering soul, comes for a moment, and departs in an instant.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) (੯) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੩੧ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤਾ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਨਾਨਕੁ ਰਹਦਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ ॥੪॥੨॥੯॥

Thaa Kee Sangath Naanak Rehadhaa Kio Kar Moorraa Paavai ||4||2||9||

In its company, Nanak dwells; how can the fool attain the Lord? ||4||2||9||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) (੯) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੩੧ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev