Naanak Kee Baenantheeaa Har Surajan Dhaekhaa Nain ||1||
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਹਰਿ ਸੁਰਜਨੁ ਦੇਖਾ ਨੈਣ ॥੧॥

This shabad Naanak Kee Baenantheeaa Har Surajan Dhaekhaa Nain ||1|| is by Guru Arjan Dev in Raag Maajh on Ang 136 of Sri Guru Granth Sahib.

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਦਿਨ ਰੈਣਿ

Maajh Mehalaa 5 Dhin Raini

Maajh, Fifth Mehl: Day And Night:

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੬


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੬


ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਣਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭਿ ਰੈਣ

Saevee Sathigur Aapanaa Har Simaree Dhin Sabh Rain ||

I serve my True Guru, and meditate on Him all day and night.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ ਮਿਠੜੇ ਵੈਣ

Aap Thiaag Saranee Pavaan Mukh Bolee Mitharrae Vain ||

Renouncing selfishness and conceit, I seek His Sanctuary, and speak sweet words to Him.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣ

Janam Janam Kaa Vishhurriaa Har Maelahu Sajan Sain ||

Through countless lifetimes and incarnations, I was separated from Him. O Lord, you are my Friend and Companion-please unite me with Yourself.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜੋ ਜੀਅ ਹਰਿ ਤੇ ਵਿਛੁੜੇ ਸੇ ਸੁਖਿ ਵਸਨਿ ਭੈਣ

Jo Jeea Har Thae Vishhurrae Sae Sukh N Vasan Bhain ||

Those who are separated from the Lord do not dwell in peace, O sister.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਚੈਨੁ ਪਾਈਐ ਖੋਜਿ ਡਿਠੇ ਸਭਿ ਗੈਣ

Har Pir Bin Chain N Paaeeai Khoj Ddithae Sabh Gain ||

Without their Husband Lord, they find no comfort. I have searched and seen all realms.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਆਪ ਕਮਾਣੈ ਵਿਛੁੜੀ ਦੋਸੁ ਕਾਹੂ ਦੇਣ

Aap Kamaanai Vishhurree Dhos N Kaahoo Dhaen ||

My own evil actions have kept me separate from Him; why should I accuse anyone else?

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕਰਣ ਕਰੇਣ

Kar Kirapaa Prabh Raakh Laehu Hor Naahee Karan Karaen ||

Bestow Your Mercy, God, and save me! No one else can bestow Your Mercy.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਖਾਕੂ ਰੂਲਣਾ ਕਹੀਐ ਕਿਥੈ ਵੈਣ

Har Thudhh Vin Khaakoo Roolanaa Keheeai Kithhai Vain ||

Without You, Lord, we roll around in the dust. Unto whom should we utter our cries of distress?

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਹਰਿ ਸੁਰਜਨੁ ਦੇਖਾ ਨੈਣ ॥੧॥

Naanak Kee Baenantheeaa Har Surajan Dhaekhaa Nain ||1||

This is Nanak's prayer: "May my eyes behold the Lord, the Angelic Being."||1||

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜੀਅ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਸੋ ਸੁਣੇ ਹਰਿ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ

Jeea Kee Birathhaa So Sunae Har Sanmrithh Purakh Apaar ||

The Lord hears the anguish of the soul; He is the All-powerful and Infinite Primal Being.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਰਣਿ ਜੀਵਣਿ ਆਰਾਧਣਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰੁ

Maran Jeevan Aaraadhhanaa Sabhanaa Kaa Aadhhaar ||

In death and in life, worship and adore the Lord, the Support of all.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਤਿਸੁ ਕੰਤ ਕੀ ਵਡਾ ਜਿਸੁ ਪਰਵਾਰੁ

Sasurai Paeeeai This Kanth Kee Vaddaa Jis Paravaar ||

In this world and in the next, the soul-bride belongs to her Husband Lord, who has such a vast family.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਕਿਛੁ ਅੰਤੁ ਪਾਰਾਵਾਰੁ

Oochaa Agam Agaadhh Bodhh Kishh Anth N Paaraavaar ||

He is Lofty and Inaccessible. His Wisdom is Unfathomable.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਛਾਰੁ

Saevaa Saa This Bhaavasee Santhaa Kee Hoe Shhaar ||

He has no end or limitation. That service is pleasing to Him, which makes one humble, like the dust of the feet of the Saints.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੈਆਲ ਦੇਵ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ

Dheenaa Naathh Dhaiaal Dhaev Pathith Oudhhaaranehaar ||

He is the Patron of the poor, the Merciful, Luminous Lord, the Redeemer of sinners.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਖਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ

Aadh Jugaadhee Rakhadhaa Sach Naam Karathaar ||

From the very beginning, and throughout the ages, the True Name of the Creator has been our Saving Grace.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕੀਮਤਿ ਕੋਇ ਜਾਣਈ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੋਲਣਹਾਰੁ

Keemath Koe N Jaanee Ko Naahee Tholanehaar ||

No one can know His Value; no one can weigh it.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ

Man Than Anthar Vas Rehae Naanak Nehee Sumaar ||

He dwells deep within the mind and body. O Nanak, He cannot be measured.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿ ਪ੍ਰਭ ਕੰਉ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੨॥

Dhin Rain J Prabh Kano Saevadhae Thin Kai Sadh Balihaar ||2||

I am forever a sacrifice to those who serve God, day and night. ||2||

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੧੦ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਅਰਾਧਨਿ ਸਦ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਖਸਿੰਦੁ

Santh Araadhhan Sadh Sadhaa Sabhanaa Kaa Bakhasindh ||

The Saints worship and adore Him forever and ever; He is the Forgiver of all.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸਾਜਿਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਿਤੀਨੁ ਜਿੰਦੁ

Jeeo Pindd Jin Saajiaa Kar Kirapaa Dhitheen Jindh ||

He fashioned the soul and the body, and by His Kindness, He bestowed the soul.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਰਾਧੀਐ ਜਪੀਐ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤੁ

Gur Sabadhee Aaraadhheeai Japeeai Niramal Manth ||

Through the Word of the Guru's Shabad, worship and adore Him, and chant His Pure Mantra.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਜਾਈਐ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਬੇਅੰਤੁ

Keemath Kehan N Jaaeeai Paramaesur Baeanth ||

His Value cannot be evaluated. The Transcendent Lord is endless.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਰਾਇਣੋ ਸੋ ਕਹੀਐ ਭਗਵੰਤੁ

Jis Man Vasai Naraaeino So Keheeai Bhagavanth ||

That one, within whose mind the Lord abides, is said to be most fortunate.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜੀਅ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤੁ

Jeea Kee Lochaa Pooreeai Milai Suaamee Kanth ||

The soul's desires are fulfilled, upon meeting the Master, our Husband Lord.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਜਪਿ ਹਰੀ ਦੋਖ ਸਭੇ ਹੀ ਹੰਤੁ

Naanak Jeevai Jap Haree Dhokh Sabhae Hee Hanth ||

Nanak lives by chanting the Lord's Name; all sorrows have been erased.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿਸੁ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ਜੰਤੁ ॥੩॥

Dhin Rain Jis N Visarai So Hariaa Hovai Janth ||3||

One who does not forget Him, day and night, is continually rejuvenated. ||3||

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਣੋ ਮੰਞੁ ਨਿਮਾਣੀ ਥਾਉ

Sarab Kalaa Prabh Poorano Mannj Nimaanee Thhaao ||

God is overflowing with all powers. I have no honor-He is my resting place.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਓਟ ਗਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾਂ ਨਾਉ

Har Outt Gehee Man Andharae Jap Jap Jeevaan Naao ||

I have grasped the Support of the Lord within my mind; I live by chanting and meditating on His Name.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਨ ਧੂੜੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਉ

Kar Kirapaa Prabh Aapanee Jan Dhhoorree Sang Samaao ||

Grant Your Grace, God, and bless me, that I may merge into the dust of the feet of the humble.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਪੈਨਾ ਖਾਉ

Jio Thoon Raakhehi Thio Rehaa Thaeraa Dhithaa Painaa Khaao ||

As You keep me, so do I live. I wear and eat whatever You give me.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਉਦਮੁ ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਉ

Oudham Soee Karaae Prabh Mil Saadhhoo Gun Gaao ||

May I make the effort, O God, to sing Your Glorious Praises in the Company of the Holy.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦੂਜੀ ਜਾਇ ਸੁਝਈ ਕਿਥੈ ਕੂਕਣ ਜਾਉ

Dhoojee Jaae N Sujhee Kithhai Kookan Jaao ||

I can conceive of no other place; where could I go to lodge a complaint?

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਨ ਤਮ ਹਰਣ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਉ

Agiaan Binaasan Tham Haran Oochae Agam Amaao ||

You are the Dispeller of ignorance, the Destroyer of darkness, O Lofty, Unfathomable and Unapproachable Lord.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਨੁ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲੀਐ ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਸੁਆਉ

Man Vishhurriaa Har Maeleeai Naanak Eaehu Suaao ||

Please unite this separated one with Yourself; this is Nanak's yearning.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ ਤਿਤੁ ਦਿਨਿ ਹਰਿ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਉ ॥੪॥੧॥

Sarab Kaliaanaa Thith Dhin Har Parasee Gur Kae Paao ||4||1||

That day shall bring every joy, O Lord, when I take to the Feet of the Guru. ||4||1||

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev