Kar Kirapaa Prabh Paar Outhaaree ||
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥

This shabad asur saghaaran raamu hamaaraa is by Guru Nanak Dev in Raag Maaroo on Ang 1028 of Sri Guru Granth Sahib.

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ

Maaroo Mehalaa 1 ||

Maaroo, First Mehl:

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੨੮


ਅਸੁਰ ਸਘਾਰਣ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ

Asur Saghaaran Raam Hamaaraa ||

My Lord is the Destroyer of demons.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਰਾਮੁ ਪਿਆਰਾ

Ghatt Ghatt Rameeaa Raam Piaaraa ||

My Beloved Lord is pervading each and every heart.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਨਾਲੇ ਅਲਖੁ ਲਖੀਐ ਮੂਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਿਖੁ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੧॥

Naalae Alakh N Lakheeai Moolae Guramukh Likh Veechaaraa Hae ||1||

The unseen Lord is always with us, but He is not seen at all. The Gurmukh contemplates the record. ||1||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੮ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਧੂ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ

Guramukh Saadhhoo Saran Thumaaree ||

The Holy Gurmukh seeks Your Sanctuary.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੮ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ

Kar Kirapaa Prabh Paar Outhaaree ||

God grants His Grace, and carries him across to the other side.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਅਗਨਿ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰੁ ਅਤਿ ਗਹਰਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ਹੇ ॥੨॥

Agan Paanee Saagar Ath Geharaa Gur Sathigur Paar Outhaaraa Hae ||2||

The ocean is very deep, filled with fiery water; the Guru, the True Guru, carries us across to the other side. ||2||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁਲੇ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ

Manamukh Andhhulae Sojhee Naahee ||

The blind, self-willed manmukh does not understand.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ਮਰਹਿ ਮਰਿ ਜਾਹੀ

Aavehi Jaahi Marehi Mar Jaahee ||

He comes and goes in reincarnation, dying, and dying again.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਮਿਟਈ ਜਮ ਦਰਿ ਅੰਧੁ ਖੁਆਰਾ ਹੇ ॥੩॥

Poorab Likhiaa Laekh N Mittee Jam Dhar Andhh Khuaaraa Hae ||3||

The primal inscription of destiny cannot be erased. The spiritually blind suffer terribly at Death's door. ||3||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਪਾਵਹਿ

Eik Aavehi Jaavehi Ghar Vaas N Paavehi ||

Some come and go, and do not find a home in their own heart.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਧੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਹਿ

Kirath Kae Baadhhae Paap Kamaavehi ||

Bound by their past actions, they commit sins.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਅੰਧੁਲੇ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਕਾਈ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਹੇ ॥੪॥

Andhhulae Sojhee Boojh N Kaaee Lobh Buraa Ahankaaraa Hae ||4||

The blind ones have no understanding, no wisdom; they are trapped and ruined by greed and egotism. ||4||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ਧਨ ਸੀਗਾਰਾ

Pir Bin Kiaa This Dhhan Seegaaraa ||

Without her Husband Lord, what good are the soul-bride's decorations?

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਪਰ ਪਿਰ ਰਾਤੀ ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਾ

Par Pir Raathee Khasam Visaaraa ||

She has forgotten her Lord and Master, and is infatuated with another's husband.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਜਿਉ ਬੇਸੁਆ ਪੂਤ ਬਾਪੁ ਕੋ ਕਹੀਐ ਤਿਉ ਫੋਕਟ ਕਾਰ ਵਿਕਾਰਾ ਹੇ ॥੫॥

Jio Baesuaa Pooth Baap Ko Keheeai Thio Fokatt Kaar Vikaaraa Hae ||5||

Just as no one knows who is the father of the prostitute's son, such are the worthless, useless deeds that are done. ||5||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਦੂਖ ਘਨੇਰੇ

Praeth Pinjar Mehi Dhookh Ghanaerae ||

The ghost, in the body-cage, suffers all sorts of afflictions.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਨਰਕਿ ਪਚਹਿ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ

Narak Pachehi Agiaan Andhhaerae ||

Those who are blind to spiritual wisdom, putrefy in hell.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਾ ਹੇ ॥੬॥

Dhharam Raae Kee Baakee Leejai Jin Har Kaa Naam Visaaraa Hae ||6||

The Righteous Judge of Dharma collects the balance due on the account, of those who forget the Name of the Lord. ||6||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸੂਰਜੁ ਤਪੈ ਅਗਨਿ ਬਿਖੁ ਝਾਲਾ

Sooraj Thapai Agan Bikh Jhaalaa ||

The scorching sun blazes with flames of poison.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਅਪਤੁ ਪਸੂ ਮਨਮੁਖੁ ਬੇਤਾਲਾ

Apath Pasoo Manamukh Baethaalaa ||

The self-willed manmukh is dishonored, a beast, a demon.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਰੋਗੁ ਬੁਰਾ ਬੁਰਿਆਰਾ ਹੇ ॥੭॥

Aasaa Manasaa Koorr Kamaavehi Rog Buraa Buriaaraa Hae ||7||

Trapped by hope and desire, he practices falsehood, and is afflicted by the terrible disease of corruption. ||7||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਮਸਤਕਿ ਭਾਰੁ ਕਲਰ ਸਿਰਿ ਭਾਰਾ

Masathak Bhaar Kalar Sir Bhaaraa ||

He carries the heavy load of sins on his forehead and head.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਕਿਉ ਕਰਿ ਭਵਜਲੁ ਲੰਘਸਿ ਪਾਰਾ

Kio Kar Bhavajal Langhas Paaraa ||

How can he cross the terrifying world-ocean?

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੇ ॥੮॥

Sathigur Bohithh Aadh Jugaadhee Raam Naam Nisathaaraa Hae ||8||

From the very beginning of time, and throughout the ages, the True Guru has been the boat; through the Lord's Name, He carries us across. ||8||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਜਗਿ ਹੇਤੁ ਪਿਆਰਾ

Puthr Kalathr Jag Haeth Piaaraa ||

The love of one's children and spouse is so sweet in this world.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੯:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਰਿਆ ਪਾਸਾਰਾ

Maaeiaa Mohu Pasariaa Paasaaraa ||

The expansive expanse of the Universe is attachment to Maya.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੯:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਜਮ ਕੇ ਫਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੋੜੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੯॥

Jam Kae Faahae Sathigur Thorrae Guramukh Thath Beechaaraa Hae ||9||

The True Guru snaps the noose of Death, for that Gurmukh who contemplates the essence of reality. ||9||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੯:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਚਾਲੈ ਬਹੁ ਰਾਹੀ

Koorr Muthee Chaalai Bahu Raahee ||

Cheated by falsehood, the self-willed manmukh walks along many paths;

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੦:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖੁ ਦਾਝੈ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਾਹੀ

Manamukh Dhaajhai Parr Parr Bhaahee ||

He may be highly educated, but he burns in the fire.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੦:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਵਡ ਦਾਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ਹੇ ॥੧੦॥

Anmrith Naam Guroo Vadd Dhaanaa Naam Japahu Sukh Saaraa Hae ||10||

The Guru is the Great Giver of the Ambrosial Naam, the Name of the Lord. Chanting the Naam, sublime peace is obtained. ||10||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੦:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਸਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ

Sathigur Thuthaa Sach Dhrirraaeae ||

The True Guru, in His Mercy, implants Truth within.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਭਿ ਦੁਖ ਮੇਟੇ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ

Sabh Dhukh Maettae Maarag Paaeae ||

All suffering is eradicated, and one is placed on the Path.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਕੰਡਾ ਪਾਇ ਗਡਈ ਮੂਲੇ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੧॥

Kanddaa Paae N Gaddee Moolae Jis Sathigur Raakhanehaaraa Hae ||11||

Not even a thorn ever pierces the foot of one who has the True Guru as his Protector. ||11||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲੈ ਤਨੁ ਛੀਜੈ

Khaehoo Khaeh Ralai Than Shheejai ||

Dust mixes with dust, when the body wastes away.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖੁ ਪਾਥਰੁ ਸੈਲੁ ਭੀਜੈ

Manamukh Paathhar Sail N Bheejai ||

The self-willed manmukh is like a stone slab, which is impervious to water.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰਾ ਹੇ ॥੧੨॥

Karan Palaav Karae Bahuthaerae Narak Surag Avathaaraa Hae ||12||

He cries out and weeps and wails; he is reincarnated into heaven and then hell. ||12||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਮਾਇਆ ਬਿਖੁ ਭੁਇਅੰਗਮ ਨਾਲੇ

Maaeiaa Bikh Bhueiangam Naalae ||

They live with the poisonous snake of Maya.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਇਨਿ ਦੁਬਿਧਾ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ

Ein Dhubidhhaa Ghar Bahuthae Gaalae ||

This duality has ruined so many homes.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਪਜੈ ਭਗਤਿ ਰਤੇ ਪਤੀਆਰਾ ਹੇ ॥੧੩॥

Sathigur Baajhahu Preeth N Oupajai Bhagath Rathae Patheeaaraa Hae ||13||

Without the True Guru, love does not well up. Imbued with devotional worship, the soul is satisfied. ||13||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਾਕਤ ਮਾਇਆ ਕਉ ਬਹੁ ਧਾਵਹਿ

Saakath Maaeiaa Ko Bahu Dhhaavehi ||

The faithless cynics chase after Maya.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ

Naam Visaar Kehaa Sukh Paavehi ||

Forgetting the Naam, how can they find peace?

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਅੰਤਰਿ ਖਪਹਿ ਖਪਾਵਹਿ ਨਾਹੀ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ਹੇ ॥੧੪॥

Thrihu Gun Anthar Khapehi Khapaavehi Naahee Paar Outhaaraa Hae ||14||

In the three qualities, they are destroyed; they cannot cross over to the other side. ||14||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਕਹੀਅਹਿ ਕੂੜਿਆਰਾ

Kookar Sookar Keheeahi Koorriaaraa ||

The false are called pigs and dogs.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਭਉਕਿ ਮਰਹਿ ਭਉ ਭਉ ਭਉ ਹਾਰਾ

Bhouk Marehi Bho Bho Bho Haaraa ||

They bark themselves to death; they bark and bark and howl in fear.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਮਨਿ ਤਨਿ ਝੂਠੇ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਦੁਰਮਤਿ ਦਰਗਹ ਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੫॥

Man Than Jhoothae Koorr Kamaavehi Dhuramath Dharageh Haaraa Hae ||15||

False in mind and body, they practice falsehood; through their evil-mindedness, they lose out in the Court of the Lord. ||15||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਮਨੂਆ ਟੇਕੈ

Sathigur Milai Th Manooaa Ttaekai ||

Meeting the True Guru, the mind is stabilized.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇ ਸਰਣਿ ਪਰੇਕੈ

Raam Naam Dhae Saran Paraekai ||

One who seeks His Sanctuary is blessed with the Lord's Name.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਦੇਵੈ ਹਰਿ ਜਸੁ ਦਰਗਹ ਪਿਆਰਾ ਹੇ ॥੧੬॥

Har Dhhan Naam Amolak Dhaevai Har Jas Dharageh Piaaraa Hae ||16||

They are given the priceless wealth of the Lord's Name; singing His Praises, they are His beloveds in His court. ||16||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੨੯ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ

Raam Naam Saadhhoo Saranaaee ||

In the Sanctuary of the Holy, chant the Lord's Name.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਈ

Sathigur Bachanee Gath Mith Paaee ||

Through the True Guru's Teachings, one comes to know His state and extent.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੭॥੩॥੯॥

Naanak Har Jap Har Man Maerae Har Maelae Maelanehaaraa Hae ||17||3||9||

Nanak: chant the Name of the Lord, Har, Har, O my mind; the Lord, the Uniter, shall unite you with Himself. ||17||3||9||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) (੯) ੧੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Nanak Dev