ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

This shabad is on Ang 1084 of Guru Granth Sahib.

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ

Maaroo Mehalaa 5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੮੪


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਊਚ ਬਿਰਾਜੇ

Paarabreham Sabh Ooch Biraajae ||

The Abode of the Supreme Lord God is above all.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਆਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ਸਾਜੇ

Aapae Thhaap Outhhaapae Saajae ||

He Himself establishes, establishes and creates.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣਿ ਗਹਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਕਿਛੁ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਬਾਲ ਕਾ ॥੧॥

Prabh Kee Saran Gehath Sukh Paaeeai Kishh Bho N Viaapai Baal Kaa ||1||

Holding tight to the Sanctuary of God, peace is found, and one is not afflicted by the fear of Maya. ||1||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਗਰਭ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ

Garabh Agan Mehi Jinehi Oubaariaa ||

He saved you from the fire of the womb,

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਰਕਤ ਕਿਰਮ ਮਹਿ ਨਹੀ ਸੰਘਾਰਿਆ

Rakath Kiram Mehi Nehee Sanghaariaa ||

And did not destroy you, when you were an egg in your mother's ovary.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਅਪਨਾ ਸਿਮਰਨੁ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿਆ ਓਹੁ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਮਾਲਕਾ ॥੨॥

Apanaa Simaran Dhae Prathipaaliaa Ouhu Sagal Ghattaa Kaa Maalakaa ||2||

Blessing you with meditative remembrance upon Himself, He nurtured you and cherished you; He is the Master of all hearts. ||2||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ

Charan Kamal Saranaaee Aaeiaa ||

I have come to the Sanctuary of His lotus feet.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਾਧਸੰਗਿ ਹੈ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਇਆ

Saadhhasang Hai Har Jas Gaaeiaa ||

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, I sing the Praises of the Lord.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜਨਮ ਮਰਣ ਸਭਿ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰੇ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਉ ਨਹੀ ਕਾਲ ਕਾ ॥੩॥

Janam Maran Sabh Dhookh Nivaarae Jap Har Har Bho Nehee Kaal Kaa ||3||

I have erased all the pains of birth and death; meditating on the Lord, Har, Har, I have no fear of death. ||3||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਦੇਵਾ

Samarathh Akathh Agochar Dhaevaa ||

God is all-powerful, indescribable, unfathomable and divine.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ

Jeea Janth Sabh Thaa Kee Saevaa ||

All beings and creatures serve Him.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ਪਾਲਕਾ ॥੪॥

Anddaj Jaeraj Saethaj Outhabhuj Bahu Parakaaree Paalakaa ||4||

In so many ways, He cherishes those born from eggs, from the womb, from sweat and from the earth. ||4||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਨਿਧਾਨਾ

Thisehi Paraapath Hoe Nidhhaanaa ||

He alone obtains this wealth,

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਅੰਤਰਿ ਮਾਨਾ

Raam Naam Ras Anthar Maanaa ||

Who savors and enjoys, deep within his mind, the Name of the Lord.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਸਾਲਕਾ ॥੫॥

Kar Gehi Leenae Andhh Koop Thae Viralae Kaeee Saalakaa ||5||

Grasping hold of his arm, God lifts him up and pulls him out of the deep, dark pit. Such a devotee of the Lord is very rare. ||5||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਮਧਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ

Aadh Anth Madhh Prabh Soee ||

God exists in the beginning, in the middle and in the end.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ

Aapae Karathaa Karae S Hoee ||

Whatever the Creator Lord Himself does, comes to pass.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਸਾਧਸੰਗ ਤੇ ਦਾਲਿਦ ਕੋਈ ਘਾਲਕਾ ॥੬॥

Bhram Bho Mittiaa Saadhhasang Thae Dhaalidh N Koee Ghaalakaa ||6||

Doubt and fear are erased, in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, and then one is not afflicted by deadly pain. ||6||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਉ ਗੋੁਪਾਲਾ

Ootham Baanee Gaao Guopaalaa ||

I sing the most Sublime Bani, the Word of the Lord of the Universe.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਮੰਗਹੁ ਰਵਾਲਾ

Saadhhasangath Kee Mangahu Ravaalaa ||

I beg for the dust of the feet of the Saadh Sangat.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਬਾਸਨ ਮੇਟਿ ਨਿਬਾਸਨ ਹੋਈਐ ਕਲਮਲ ਸਗਲੇ ਜਾਲਕਾ ॥੭॥

Baasan Maett Nibaasan Hoeeai Kalamal Sagalae Jaalakaa ||7||

Eradicating desire, I have become free of desire; I have burnt away all my sins. ||7||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸੰਤਾ ਕੀ ਇਹ ਰੀਤਿ ਨਿਰਾਲੀ

Santhaa Kee Eih Reeth Niraalee ||

This is the unique way of the Saints;

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ ਨਾਲੀ

Paarabreham Kar Dhaekhehi Naalee ||

They behold the Supreme Lord God with them.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਆਰਾਧਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਿਉ ਸਿਮਰਤ ਕੀਜੈ ਆਲਕਾ ॥੮॥

Saas Saas Aaraadhhan Har Har Kio Simarath Keejai Aalakaa ||8||

With each and every breath, they worship and adore the Lord, Har, Har. How could anyone be too lazy to meditate on Him? ||8||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ

Jeh Dhaekhaa Theh Antharajaamee ||

Wherever I look, there I see the Inner-knower, the Searcher of hearts.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੯:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਨਿਮਖ ਵਿਸਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ

Nimakh N Visarahu Prabh Maerae Suaamee ||

I never forget God, my Lord and Master, even for an instant.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੯:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਜੀਵਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ਬਨਿ ਜਲਿ ਪੂਰਨ ਥਾਲਕਾ ॥੯॥

Simar Simar Jeevehi Thaerae Dhaasaa Ban Jal Pooran Thhaalakaa ||9||

Your slaves live by meditating, meditating in remembrance on the Lord; You are permeating the woods, the water and the land. ||9||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੯:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤਤੀ ਵਾਉ ਤਾ ਕਉ ਲਾਗੈ

Thathee Vaao N Thaa Ko Laagai ||

Even the hot wind does not touch one

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੦:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ

Simarath Naam Anadhin Jaagai ||

Who remains awake in meditative remembrance, night and day.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੦:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਤਿਸੁ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਤਾਲਕਾ ॥੧੦॥

Anadh Binodh Karae Har Simaran This Maaeiaa Sang N Thaalakaa ||10||

He delights and enjoys meditative remembrance on the Lord; he has no attachment to Maya. ||10||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੦:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੂਖ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ

Rog Sog Dhookh This Naahee ||

Disease, sorrow and pain do not affect him;

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਹੀ

Saadhhasang Har Keerathan Gaahee ||

He sings the Kirtan of the Lord's Praises in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਣਿ ਬੇਨੰਤੀ ਖਾਲਕਾ ॥੧੧॥

Aapanaa Naam Dhaehi Prabh Preetham Sun Baenanthee Khaalakaa ||11||

Please bless me with Your Name, O my Beloved Lord God; please listen to my prayer, O Creator. ||11||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ

Naam Rathan Thaeraa Hai Piaarae ||

Your Name is a jewel, O my Beloved Lord.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਤੇਰੈ ਦਾਸ ਅਪਾਰੇ

Rang Rathae Thaerai Dhaas Apaarae ||

Your slaves are imbued with Your Infinite Love.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੇਰੈ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਤੁਧੁ ਜੇਹੇ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਭਾਲਕਾ ॥੧੨॥

Thaerai Rang Rathae Thudhh Jaehae Viralae Kaeee Bhaalakaa ||12||

Those who are imbued with Your Love, become like You; it is so rare that they are found. ||12||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜਿ ਮਾਂਗੈ ਮਨੁ ਮੇਰਾ

Thin Kee Dhhoorr Maangai Man Maeraa ||

My mind longs for the dust of the feet of those

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜਿਨ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ

Jin Visarehi Naahee Kaahoo Baeraa ||

Who never forget the Lord.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈ ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਹਰਿ ਨਾਲਕਾ ॥੧੩॥

Thin Kai Sang Param Padh Paaee Sadhaa Sangee Har Naalakaa ||13||

Associating with them, I obtain the supreme status; the Lord, my Companion, is always with me. ||13||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਪਿਆਰਾ ਸੋਈ

Saajan Meeth Piaaraa Soee ||

He alone is my beloved friend and companion,

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਏਕੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਈ

Eaek Dhrirraaeae Dhuramath Khoee ||

Who implants the Name of the One Lord within, and eradicates evil-mindedness.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਜਾਏ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਉਪਦੇਸੁ ਨਿਰਮਾਲਕਾ ॥੧੪॥

Kaam Krodhh Ahankaar Thajaaeae This Jan Ko Oupadhaes Niramaalakaa ||14||

Immaculate are the teachings of that humble servant of the Lord, who casts out sexual desire, anger and egotism. ||14||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ

Thudhh Vin Naahee Koee Maeraa ||

Other than You, O Lord, no one is mine.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਗੁਰਿ ਪਕੜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪੈਰਾ

Gur Pakarraaeae Prabh Kae Pairaa ||

The Guru has led me to grasp the feet of God.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਿਨਿ ਖੰਡਿਆ ਭਰਮੁ ਅਨਾਲਕਾ ॥੧੫॥

Ho Balihaaree Sathigur Poorae Jin Khanddiaa Bharam Anaalakaa ||15||

I am a sacrifice to the Perfect True Guru, who has destroyed the illusion of duality. ||15||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਸਰੈ ਨਾਹੀ

Saas Saas Prabh Bisarai Naahee ||

With each and every breath, I never forget God.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਉ ਧਿਆਈ

Aath Pehar Har Har Ko Dhhiaaee ||

Twenty-four hours a day, I meditate on the Lord, Har, Har.

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਤੇਰੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਵਡਾਲਕਾ ॥੧੬॥੪॥੧੩॥

Naanak Santh Thaerai Rang Raathae Thoo Samarathh Vaddaalakaa ||16||4||13||

O Nanak, the Saints are imbued with Your Love; You are the great and all-powerful Lord. ||16||4||13||

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੫) (੧੩) ੧੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੦੮੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev