. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਤਾ ਕਉ ਲਾਗੈ ॥

Even the hot wind does not touch one

तती वाउ न ता कउ लागै ॥


ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥

Who remains awake in meditative remembrance, night and day.

सिमरत नामु अनदिनु जागै ॥


ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਤਿਸੁ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਨ ਤਾਲਕਾ ॥੧੦॥

He delights and enjoys meditative remembrance on the Lord; he has no attachment to Maya. ||10||

अनद बिनोद करे हरि सिमरनु तिसु माइआ संगि न तालका ॥१०॥