. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਬਸੈ ॥

Remembering God, one does not have to enter into the womb again.

प्रभ कै सिमरनि गरभि न बसै ॥


ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੂਖੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥

Remembering God, the pain of death is dispelled.

प्रभ कै सिमरनि दूखु जमु नसै ॥


ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥

Remembering God, death is eliminated.

प्रभ कै सिमरनि कालु परहरै ॥


ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥

Remembering God, one's enemies are repelled.

प्रभ कै सिमरनि दुसमनु टरै ॥


ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

Remembering God, no obstacles are met.

प्रभ सिमरत कछु बिघनु न लागै ॥


ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥

Remembering God, one remains awake and aware, night and day.

प्रभ कै सिमरनि अनदिनु जागै ॥


ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥

Remembering God, one is not touched by fear.

प्रभ कै सिमरनि भउ न बिआपै ॥


ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥

Remembering God, one does not suffer sorrow.

प्रभ कै सिमरनि दुखु न संतापै ॥


ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥

The meditative remembrance of God is in the Company of the Holy.

प्रभ का सिमरनु साध कै संगि ॥


ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥੨॥

All treasures, O Nanak, are in the Love of the Lord. ||2||

सरब निधान नानक हरि रंगि ॥२॥