. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥

True, True, True is God, our Lord and Master.

सति सति सति प्रभु सुआमी ॥


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ॥

By Guru's Grace, some speak of Him.

गुर परसादि किनै वखिआनी ॥


ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਕੀਨਾ ॥

True, True, True is the Creator of all.

सचु सचु सचु सभु कीना ॥


ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥

Out of millions, scarcely anyone knows Him.

कोटि मधे किनै बिरलै चीना ॥


ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ॥

Beautiful, Beautiful, Beautiful is Your Sublime Form.

भला भला भला तेरा रूप ॥


ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ॥

You are Exquisitely Beautiful, Infinite and Incomparable.

अति सुंदर अपार अनूप ॥


ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥

Pure, Pure, Pure is the Word of Your Bani,

निरमल निरमल निरमल तेरी बाणी ॥


ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੁਨੀ ਸ੍ਰਵਨ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਣੀ ॥

Heard in each and every heart, spoken to the ears.

घटि घटि सुनी स्रवन बख्याणी ॥


ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ॥

Holy, Holy, Holy and Sublimely Pure

पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत ॥


ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥

- chant the Naam, O Nanak, with heart-felt love. ||8||12||

नामु जपै नानक मनि प्रीति ॥८॥१२॥