. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੈ ਖਿਨਿ ਖਪੈ ਖਿਨੁ ਆਵੈ ਖਿਨੁ ਜਾਇ ॥

In an instant, one is born, and in an instant, one dies. In an instant one comes, and in an instant one goes.

खिन महि उपजै खिनि खपै खिनु आवै खिनु जाइ ॥


ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ਰਵਿ ਰਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਇ ॥

One who recognizes the Shabad merges into it, and is not afflicted by death.

सबदु पछाणै रवि रहै ना तिसु कालु संताइ ॥


ਸਾਹਿਬੁ ਅਤੁਲੁ ਨ ਤੋਲੀਐ ਕਥਨਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੫॥

Our Lord and Master is Unweighable; He cannot be weighed. He cannot be found merely by talking. ||5||

साहिबु अतुलु न तोलीऐ कथनि न पाइआ जाइ ॥५॥