. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਕਥਨੈ ਕਹਣਿ ਨ ਛੁਟੀਐ ਨਾ ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ ॥

No one is saved by mere talk and speech, nor by reading loads of books.

कथनै कहणि न छुटीऐ ना पड़ि पुसतक भार ॥


ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਿਆਰ ॥

The body does not obtain purity without loving devotion to the Lord.

काइआ सोच न पाईऐ बिनु हरि भगति पिआर ॥


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰ ॥੮॥੯॥

O Nanak, never forget the Naam; the Guru shall unite us with the Creator. ||8||9||

नानक नामु न वीसरै मेले गुरु करतार ॥८॥९॥