Hukumnama - Ang 654

Jab Jareeai Thab Hoe Bhasam Than Rehai Kiram Dhal Khaaee in Raag Sorathi