. GurShabad Ratanakar Mahankosh Index: :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Gur Shabad Ratanakar Mahankosh

                                                            

Browse by letter

Here are the results for the letter from Gur Shabad Ratanakar Mahankosh

Showing words to 63775 of 68671 Search Page

ਰੁਹਿਰ - ruhira - रुहिर
ਰੁਧਿਰ. ਲਹੂ. ਦੇਖੋ, ਰੁਹਰ. "ਰੁਹਿਰ ਰਣਰੰਗ ਬਹਿ." (ਰਾਮਾਵ)
रुधिर. लहू. देखो, रुहर. "रुहिर रणरंग बहि." (रामाव)
ਰੁਹੇਲਖੰਡ - ruhēlakhanda - रुहेलखंड
ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਾਉਂ, ਬਿਜਨੌਰ ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ ਜਿਲੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਿਮਾਲਯ, ਦੱਖਣ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਅਵਧ ਹੈ. ਰੋਹੂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ (ਰੋਹੇਲੇ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਨਾਮ ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ੧੯, ੯੦੮ ਵਰਗ ਮੀਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖ੍ਯਾ ੫, ੫੦੦, ੦੦੦ ਹੈ.
यू. पी. दा इॱक इलाका. जिस विॱच बदाउं, बिजनौर अते बरेली जिले हन. इस दे उॱतर हिमालय, दॱखण गंगा अते पूरव वॱल अवध है. रोहू पहाड़ दे वसनीक (रोहेले) इस विॱच आके आबाद होए, इस कारण नाम रुहेलखंड होइआ. इस दा रकबा १९, ९०८ वरग मील अते जनसंख्या ५, ५००, ००० है.
ਰੁਹੇਲਾ - ruhēlā - रुहेला
ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ. "ਰੋਹ ਕੇ ਰੁਹੇਲੇ." (ਅਕਾਲ) ੨. ਬਿਪਾਸ਼ (ਬਿਆਸਾ) ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਨਗਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰ ਮਿਟਾਕੇ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਨੇ ਰੁਹੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ। ੩. ਖੈਬਰ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤਿ। ੪. ਵੀ- ਰੋਹ (ਕ੍ਰੋਧ) ਵਾਲਾ.
रुहेलखंड दा निवासी. "रोह के रुहेले." (अकाल) २. बिपाश (बिआसा) दे किनारे इॱक नगर, जिस दा नाम श्री गोबिंद पुर मिटाके भगवानदास ने रुहेला रॱखिआ सी, देखो, श्री गोबिंदपुर। ३. खैबर दे पठाणां दी इॱक जाति। ४. वी- रोह (क्रोध) वाला.
ਰੁਹੇਲੀ - ruhēlī - रुहेली
ਵਿ- ਗੁਸੈਲੀ. ਰੋਸ ਵਾਲੀ. "ਜੁੱਧ ਕਰ੍ਯੋ ਰਨ ਮੱਧ ਰੁਹੇਲੀ." (ਚੰਡੀ ੧) ੨. ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ੩. ਰੋਹੇਲਾ ਜਾਤਿ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ.
वि- गुसैली. रोस वाली. "जुॱध कर्यो रन मॱध रुहेली." (चंडी १) २. रुहेलखंड दे रहिण वाली। ३. रोहेला जाति दी इसत्री.
ਰੁਕ੍‌ - ruk‌ - रुक्‌
ਸੰ. ਰੋਗ. ਬੀਮਾਰੀ. ਮਾਂਦਗੀ. ਇਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਰੁਜ ਆਦਿ ਹਨ.
सं. रोग. बीमारी. मांदगी. इसे दे रूप रुज आदि हन.
ਰੁਕਣਾ - rukanā - रुकणा
ਕ੍ਰਿ- ਅਟਕ੍ਸ਼੍‍ਣਾ. ਠਹਿਰਨਾ. ਬੰਦ ਹੋਣਾ.
क्रि- अटक्श्‍णा. ठहिरना. बंद होणा.
ਰੁਕਨ - rukana - रुकन
ਅ਼. [رُکن] ਸੰਗ੍ਯਾ- ਥਮਲਾ. ਸਤੂਨ. ਥੰਮ੍ਹ। ੨. ਭਾਵ- ਪ੍ਰਧਾਨ. ਮੁਖੀਆ. ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ.
अ़. [رُکن] संग्या- थमला. सतून. थंम्ह। २. भाव- प्रधान. मुखीआ. शिरोमणि.
ਰੁਕਨੁੱਦੀਨ - rukanudhīna - रुकनुॱदीन
ਵਿ- ਦੀਨ (ਧਰਮ) ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ. ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ। ੨. ਸੰਗ੍ਯਾ- ਕਾਜੀ ਰੁਕਨੁੱਦੀਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਹੋਈ. ਗੁਰੁਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸਟਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਹੈ.
वि- दीन(धरम) दा थंम्ह. धरम दा आगू। २. संग्या- काजी रुकनुॱदीन, जिस दी चरचा गुरू नानकदेव नाल मॱके होई. गुरुनानक प्रकाश जनमसाखीआं अते मॱके मदीने दी गोसटि विॱच इस चरचा दा विसतार नाल वरणन है.
ਰੁਕਮ - rukama - रुकम
ਸੰ. रुक्म. ਸੰਗ੍ਯਾ- ਕਾਂਚਨ. ਸੋਨਾ. "ਜਿਨ ਜੀਨ ਰਜਤ ਅਰੁ ਰੁਕਮ ਲਾਇ." (ਗੁਪ੍ਰਸੂ) ੨. ਧਤੂਰਾ। ੩. ਚਾਂਦੀ. "ਸੁਵਰਣ ਦਾਨ ਸੁਰੁਕਮ ਦਾਨ ਸੁ ਤਾਂਬ੍ਰ ਦਾਨ ਅਨੰਤ." (ਯੁਧਿਸਟਰਰਾਜ) ੪. ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ੫. ਲੋਹਾ। ੬. ਨਾਗਕੇਸਰ.
सं. रुक्म. संग्या- कांचन. सोना. "जिन जीन रजत अरु रुकम लाइ." (गुप्रसू) २. धतूरा। ३. चांदी. "सुवरण दान सुरुकम दान सु तांब्र दान अनंत." (युधिसटरराज) ४. सोने चांदी दा गहिणा। ५. लोहा। ६. नागकेसर.
ਰੁਕਮਣੀ - rukamanī - रुकमणी
ਦੇਖੋ, ਰੁਕਮਿਣੀ.
देखो, रुकमिणी.
ਰੁਕਮਵਤੀ - rukamavatī - रुकमवती
ਦੇਖੋ, ਚੰਪਕਮਾਲਾ.
देखो, चंपकमाला.
ਰੁਕਮਾਂਗਦ - rukamāngadha - रुकमांगद
ਸੰ. रुक्माङ्गद. ਸੁਇਨੇ ਦਾ ਭੁਜਬੰਦ। ੨. ਇੱਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ. ਜੋ ਮੋਹਿਨੀ ਦਾ ਪਤਿ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂਗਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ. ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਰਦਪੁਰਾਣ, ਉੱਤਰ ਭਾਗ, ਅਧ੍ਯਾਯ ੯. ਤੋਂ ੩੮ ਤੀਕ. "ਰੁਕਮਾਂਗਦ ਕਰਤੂਤਿ." (ਸਵੈਯੇ ਮਃ ੩. ਕੇ)
सं. रुक्माङ्गद. सुइने दा भुजबंद। २. इॱक धरमातमा राजा. जो मोहिनी दा पति अते धरमांगद दा पिता सी. देखो, इस दी कथा नारदपुराण, उॱतर भाग, अध्याय ९. तों ३८ तीक. "रुकमांगद करतूति." (सवैये मः ३. के)
ਰੁਕਮਿਣੀ - rukaminī - रुकमिणी
ਰੁਕਮਿਨੀ - rukaminī - रुकमिनी
ਸੰ. रुक्मिणी. ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭੀਸਮਕ ਦੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਰੁਕਮੀ ਦੀ ਭੈਣ. ਜੋ ਦਮਘੋਸ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਗਈ ਰੁਕਮਿਣੀ ਨੂੰ ਬਲ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ. ਇਸ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਪਦ੍ਯਮਨ ਆਦਿ ਦਸ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਤ੍ਰ ਜਨਮੇ.
सं. रुक्मिणी. विदरभ दे राजा भीसमक दी पुत्री अते रुकमी दी भैण. जो दमघोस दे पुत्र शिशुपाल नूं मंगी गई सी, क्रिसन जी ने देवमंदर विॱच पूजा करन गई रुकमिणी नूं बल नाल खोह लिआ अते आपणी राणी बणाइआ. इस दे उदर तों पद्यमन आदि दस प्रतापी पुत्र जनमे.
ਰੁਕਮੀ - rukamī - रुकमी
ਸੰ. रुक्मिन. ਵਿ- ਜਿਸ ਪਾਸ ਰੁਕਮ (ਸੋਨਾ) ਹੋਵੇ। ੨. ਸੰਗ੍ਯਾ- ਭੀਸਮਕ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਰੁਕਮਿਣੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾ. ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਰ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ. ਜਦ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਰੁਕਮਿਣੀ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਨੱਠੇ, ਤਦ ਇਸ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਰ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ. ਰੁਕਮਿਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਪੁਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਤਿਗ੍ਯਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਜਿੱਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੜਕੇ "ਕੁੰਡਿਨਪੁਰ" ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਆਪਣਾ ਜੁਦਾ ਨਗਰ "ਭੋਜਕਟਪੁਰ"¹ ਵਸਾਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ. ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਲਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ. "ਹਲੀ ਰੁਕਮੀ ਸੰਗ ਅਰ੍ਯੋ." (ਗੁਪ੍ਰਸੂ)
सं. रुक्मिन. वि- जिस पास रुकम (सोना) होवे। २. संग्या- भीसमक दा पुत्र रुकमिणी दा भाई, क्रिसन जी दा साला. इह आपणी भैण शिशुपाल नूं विआहुणा चाहुंदा सी अर क्रिसन जीदा विरोधी सी. जद क्रिसन जी रुकमिणी नूं खोहके नॱठे, तद इस ने पिॱछा कीता अर क्रिसन जी दे तीर नाल बेहोश हो गिआ. रुकमिणी दे कहिण पुर इस दी जान बखशी गई, इह घरों प्रतिग्या करके आइआ सी कि बिना जिॱते घर नहीं वड़ांगा, इस लई इह मुड़के "कुंडिनपुर" विॱच नहीं गिआ. आपणा जुदा नगर "भोजकटपुर"¹ वसाके उॱथे रहिण लॱगा. अंत नूं इस दी मौत बलराम दे हॱथों होई. "हली रुकमी संग अर्यो." (गुप्रसू)
ਰੁਕਮੀਅੰਤਕ - rukamīantaka - रुकमीअंतक
ਰੁਕਮ੍ਯਾਂਤਕ - rukamyāntaka - रुकम्यांतक
ਰੁਕਮੀਅੰਤਕ - rukamīantaka - रुकमीअंतक
ਰੁਕਮਿਆਂਤਕ - rukamiāntaka - रुकमिआंतक
ਰੁਕਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਲਰਾਮ. (ਸਨਾਮਾ)
रुकमी दा अंत करन वाला बलराम. (सनामा)
ਰੁਕਾਉ - rukāu - रुकाउ
ਰੁਕਾਵਟ - rukāvata - रुकावट
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ. ਵਿਘਨ.
संग्या- प्रतिबंध. विघन.
ਰੁਕੂ - rukū - रुकू
ਅ਼. [رُکوُع] ਰੁਕੂਅ਼. ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖੰਡ, ਅਧ੍ਯਾਯ। ੨. ਝੁਕਣ। ੩. ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ.
अ़. [رُکوُع] रुकूअ़. कुरान दे खंड, अध्याय। २. झुकण। ३. नमाज़ पड़्हना.
ਰੁੱਕੜਾ - rukarhā - रुॱकड़ा
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਗੁਰਦਾ। ੨. ਪਸਲੀ. "ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾਂ ਖਾਈ ਨਾਲੇ ਰੁੱਕੜੇ." (ਚੰਡੀ ੩)
संग्या- गुरदा। २. पसली. "गुरदे आंदां खाई नाले रुॱकड़े." (चंडी ३)
ਰੁੱਕਾ - rukā - रुॱका
ਅ਼. [رُقّہ] ਸੰਗ੍ਯਾ- ਟਾਕੀ. ਥਿਗਲੀ। ੨. ਭਾਵ- ਕਾਗਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ।੩ ਛੋਟਾ ਪਰਚਾ.
अ़. [رُقّہ] संग्या- टाकी. थिगली। २. भाव- कागज दा टुकड़ा।३ छोटा परचा.
ਰੁਖ - rukha - रुख
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਰੁਹ. ਬਿਰਛ. ਰੁੱਖ। ੨. ਦੁੱਬ. ਦੂਰ੍‍ਵਾ ਅਤੇ ਬੇਲ. "ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ." (ਗਉ ਮਃ ੧) ੩. ਫ਼ਾ. [رُخ] ਰੁਖ਼. ਚੇਹਰਾ। ੪. ਤ਼ਰਫ਼. ਦਿਸ਼ਾ. "ਲਖ ਨਿਜ ਰੁਖ ਕੀ ਬਾਤ." (ਗੁਪ੍ਰਸੂ) ੫. ਰੁਚਿ. ਖ੍ਵਾਹਸ਼. "ਖਾਨ ਪਾਨ ਰੁਖ ਕਰੇ ਨਹਿ ਲੀਨਾ." (ਗੁਪ੍ਰਸੂ)
संग्या- रुह. बिरछ. रुॱख। २. दुॱब. दूर्‍वा अते बेल. "केते रुख बिरख हम चीने." (गउ मः १) ३. फ़ा. [رُخ] रुख़. चेहरा। ४. त़रफ़. दिशा. "लख निज रुख की बात." (गुप्रसू) ५. रुचि. ख्वाहश. "खान पान रुख करे नहि लीना." (गुप्रसू)

Browse by letter