. Amrit Keertan Gutka:- Page : 322 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 322 of 1040

ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਦੁਸਾਸਨੈ ਮਥੈ ਵਾਲ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਆਂਦੀ॥

Andhar Sabha Dhusasanai Mathhai Val Dhropathee Aandhee||

Dragging Daropati by the hair, Dusasanai brought her into the assembly.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੧
Shabad: Andhur Subhaa Dhusaasunai Muthai Vaal Dhroputhee Aadhee
Vaaran Bhai Gurdas


ਦੂਤਾਂ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਨੰਗੀ ਕਰਹੁ ਪੰਚਾਲੀ ਬਾਂਦੀ॥

Dhoothan No Furamaeia Nangee Karahu Panchalee Bandhee||

He commanded his men to strip the maidservant Dropati stark naked.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੨
Shabad: Andhur Subhaa Dhusaasunai Muthai Vaal Dhroputhee Aadhee
Vaaran Bhai Gurdas


ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੋ ਵੇਖਦੇ ਅਉਘਟ ਰੁਧੀ ਨਾਰਿ ਜਿਨਾਂ ਦੀ॥

Panjae Panddo Vaekhadhae Aoughatt Rudhhee Nar Jinan Dhee||

All the five Pandavs who she was the wife of, beheld this.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੩
Shabad: Andhur Subhaa Dhusaasunai Muthai Vaal Dhroputhee Aadhee
Vaaran Bhai Gurdas


ਅਖੀਂ ਮੀਟ ਧਿਆਨ ਧਰ ਹਾਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਵਿਲਲਾਂਦੀ॥

Akheen Meett Dhhian Dhhar Haha Krishan Karae Vilalandhee||

Crying, totally dejected and helpless, she closed her eyes. Single-mindedly she invoked Krishna for help.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੪
Shabad: Andhur Subhaa Dhusaasunai Muthai Vaal Dhroputhee Aadhee
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਓਨ ਥਕੇ ਦੂਤ ਨ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ॥

Kaparr Kott Ousarioun Thhakae Dhooth N Par Vasandhee||

The servants were taking off the clothes from her body but more layers of clothes formed a fort around her; the servants got tired but the layers of clothes were never ending.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੫
Shabad: Andhur Subhaa Dhusaasunai Muthai Vaal Dhroputhee Aadhee
Vaaran Bhai Gurdas


ਹਥ ਮਰੋੜਨ ਸਿਰ ਧੁਣਨਿ ਪਛੋਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਹ ਜਾਂਦੀ॥

Hathh Marorran Sir Dhhunan Pashhothan Karan Jah Jandhee||

The servants were now writhing and frustrated on their abortive attempt and felt that they themselves were ashamed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੬
Shabad: Andhur Subhaa Dhusaasunai Muthai Vaal Dhroputhee Aadhee
Vaaran Bhai Gurdas


ਘਰ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੇ ਪੈਜ ਰਹੀ ਬੋਲੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ॥

Ghar Aee Thakur Milae Paij Rehee Bolae Sharamandhee||

On reaching home, Dropati was asked by Lord Krishna whether she was saved in the assembly.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੭
Shabad: Andhur Subhaa Dhusaasunai Muthai Vaal Dhroputhee Aadhee
Vaaran Bhai Gurdas


ਨਾਥ ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਧੁਰਾਂਦੀ ॥੮॥

Nathh Anathhan Ban Dhhurandhee ||a||

She shyly replied, “Since perennial times you are living up to your reputation of being father of the fatherless ones.”

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੮
Shabad: Andhur Subhaa Dhusaasunai Muthai Vaal Dhroputhee Aadhee
Vaaran Bhai Gurdas


ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਦਾਲਦੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿਤ੍ਰ ਸਦਾਏ॥

Bip Sudhama Dhaladhee Bal Sakhaee Mithr Sadhaeae||

Sudama, a poor brahman, was known to be a friend of Krishna from childhood.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੯
Shabad: Bip Sudhaamaa Dhaaludhee Baal Sukhaa-ee Mithr Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬਾਮ੍ਹਣੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ ਦਲਿਦ੍ਰ ਗਵਾਏ॥

Lagoo Hoee Bamhanee Mil Jagadhees Dhalidhr Gavaeae||

His brahmin wife always pestered him as to why he did not go to Lord Krishna to alleviate his poverty.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Bip Sudhaamaa Dhaaludhee Baal Sukhaa-ee Mithr Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਚਲਿਆ ਗਿਣਦਾ ਗਟੀਆਂ ਕ੍ਯੋਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ॥

Chalia Ginadha Gatteeaan Kaon Kar Jaeeeae Kan Milaeae||

He was perplexed and pondered over how he could get re-introduced to Krishna, who could help him meet the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Bip Sudhaamaa Dhaaludhee Baal Sukhaa-ee Mithr Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਹੁਤਾ ਨਗਰ ਦੁਆਰਕਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ॥

Pahutha Nagar Dhuaraka Singh Dhuar Khalotha Jaeae||

He reached the town of Duaraka and stood before the main gate (of the palace of Krishna).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Bip Sudhaamaa Dhaaludhee Baal Sukhaa-ee Mithr Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਦੂਰਹੁੰ ਦੇਖ ਡੰਡਉਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰਿ ਜੀ ਆਏ॥

Dhoorahun Dhaekh Ddanddouth Kar Shhadd Singhasan Har Jee Aeae||

Seeing him from a distance, Krishna, the Lord, bowed and leaving his throne came to Sudama.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Bip Sudhaamaa Dhaaludhee Baal Sukhaa-ee Mithr Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਰਦਖਣਾ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਗਲ ਲਾਏ॥

Pehilae Dhae Paradhakhana Paireen Pai Kae Lai Gal Laeae||

First he circumambulated around Sudama and then touching his feet he embraced him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Bip Sudhaamaa Dhaaludhee Baal Sukhaa-ee Mithr Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਚਰਣੋਦਕ ਲੈ ਪੈਰ ਧੋਇ ਸ਼ਿੰਘਾਸਣ ਉਪਰ ਬੈਠਾਏ॥

Charanodhak Lai Pair Dhhoe Shinghasan Oupar Baithaeae||

Washing his feet he took that water and made Sudama sit on the throne.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Bip Sudhaamaa Dhaaludhee Baal Sukhaa-ee Mithr Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਪੁਛੇ ਕੁਸਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ॥

Pushhae Kusal Piar Kar Gur Saeva Dhee Kathha Sunaeae||

Then Krishna lovingly enquired about his welfare and talked about the time when they were together in the service of the guru (Sandipani).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Bip Sudhaamaa Dhaaludhee Baal Sukhaa-ee Mithr Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਲੈਕੇ ਤੰਦਲ ਚਬਿਓਨ ਵਿਦਾ ਕਰੇ ਅਗੇ ਪਹੁਚਾਏ॥

Laikae Thandhal Chabioun Vidha Karae Agae Pahuchaeae||

Krishna asked for the rice sent by Sudama’s wife and after eating, came out to see off his friend Sudama.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Bip Sudhaamaa Dhaaludhee Baal Sukhaa-ee Mithr Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸਕੁਚ ਪਠਾਏ ॥੯॥

Char Padharathh Sakuch Pathaeae ||a||

Though all the four boons (righteousness,wealth,fulfillment of desire and libereation) were given to Sudama by Krishna, Krishna's humbleness still made him feel totally helpless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Bip Sudhaamaa Dhaaludhee Baal Sukhaa-ee Mithr Sudhaaee
Vaaran Bhai Gurdas


ਨਾਮਾ ਛੀਂਬਾ ਆਖੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਲਿਵ ਲਾਈ॥

Nama Shheenaba Akheeai Guramukh Bhae Bhagath Liv Laee||

Namdev, the calico minter having become gurmukh merged his consciousness in loving devotion.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Naamaa Sheebaa Aakhee-ai Gurumukh Bhaae Bhugath Liv Laa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਹੁਰੈ ਉਤਮ ਜਾਤਿ ਕਰਨਿ ਵਡਿਆਈ॥

Khathree Brahaman Dhaehurai Outham Jath Karan Vaddiaee||

High caste kshatriyas and Brahmins who went to temple to eulogize the Lord caught hold and ousted Namdev.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Naamaa Sheebaa Aakhee-ai Gurumukh Bhaae Bhugath Liv Laa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਨਾਮਾ ਪਕੜਿ ਉਠਾਲਿਆ ਬਹਿ ਪਛਵਾੜੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ॥

Nama Pakarr Outhalia Behi Pashhavarrai Har Gun Gaee||

While sitting in the back yard of the temple, he started singing the praises of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Naamaa Sheebaa Aakhee-ai Gurumukh Bhaae Bhugath Liv Laa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਭਗਤ ਵਛਲੁ ਆਖਾਇਦਾ ਫੇਰਿ ਦੇਹੁਰਾ ਪੈਜਿ ਰਖਾਈ॥

Bhagath Vashhal Akhaeidha Faer Dhaehura Paij Rakhaee||

The Lord known as kind to devotees turned the face of the temple towards him and maintained His own reputation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Naamaa Sheebaa Aakhee-ai Gurumukh Bhaae Bhugath Liv Laa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣਿਆ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ॥

Dharageh Man Nimania Sadhhasangath Sathigur Saranaee||

In the shelter of holy congregation, the true Guru and the Lord, the humble ones also get honour.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Naamaa Sheebaa Aakhee-ai Gurumukh Bhaae Bhugath Liv Laa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਉਤਮੁ ਪਦਵੀ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਚਾਰੇ ਵਰਣ ਪਏ ਪਗਿ ਆਈ॥

Outham Padhavee Neech Jath Charae Varan Peae Pag Aee||

High, ranking as well as the so-called low castes i.e. all the four as fell at the feet of Namdev

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Naamaa Sheebaa Aakhee-ai Gurumukh Bhaae Bhugath Liv Laa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਜਿਉ ਨੀਵਾਨਿ ਨੀਰੁ ਚਲਿ ਜਾਈ ॥੪॥

Jio Neevan Neer Chal Jaee ||4||

Just as the water flows down towards low

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੨ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Naamaa Sheebaa Aakhee-ai Gurumukh Bhaae Bhugath Liv Laa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


Displaying Page 322 of 1040