. Amrit Keertan Gutka:- Page : 423 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 423 of 1040

ਗਉੜੀ ॥

Gourree ||

Gauree:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੧
Shabad: Agan Na Dhehai Puvun Nehee Mugunai Thusukur Ner Na Aavai
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਅਗਨਿ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰੁ ਨੇਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥

Agan N Dhehai Pavan Nehee Maganai Thasakar Naer N Avai ||

Fire does not burn it, and the wind does not blow it away; thieves cannot get near it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੨
Shabad: Agan Na Dhehai Puvun Nehee Mugunai Thusukur Ner Na Aavai
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਰਿ ਸੰਚਉਨੀ ਸੋ ਧਨੁ ਕਤ ਹੀ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥

Ram Nam Dhhan Kar Sanchounee So Dhhan Kath Hee N Javai ||1||

Accumulate the wealth of the Lord's Name; that wealth does not go anywhere. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੩
Shabad: Agan Na Dhehai Puvun Nehee Mugunai Thusukur Ner Na Aavai
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਧਉ ਗੋਬਿੰਦੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹੈ ਸਾਰ ਧਨੁ ਕਹੀਐ ॥

Hamara Dhhan Madhho Gobindh Dhharaneedhhar Eihai Sar Dhhan Keheeai ||

My wealth is God, the Lord of Wealth, the Lord of the Universe, the Support of the earth: this is called the most excellent wealth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੪
Shabad: Agan Na Dhehai Puvun Nehee Mugunai Thusukur Ner Na Aavai
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਜੋ ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖੁ ਰਾਜਿ ਨ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jo Sukh Prabh Gobindh Kee Saeva So Sukh Raj N Leheeai ||1|| Rehao ||

The peace which is obtained by serving God, the Lord of the Universe - that peace cannot be found in kingdoms or power. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੫
Shabad: Agan Na Dhehai Puvun Nehee Mugunai Thusukur Ner Na Aavai
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਇਸੁ ਧਨ ਕਾਰਣਿ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿਕ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ॥

Eis Dhhan Karan Siv Sanakadhik Khojath Bheae Oudhasee ||

Shiva and Sanak, in their search for this wealth, became Udaasees, and renounced the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੬
Shabad: Agan Na Dhehai Puvun Nehee Mugunai Thusukur Ner Na Aavai
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਮਨਿ ਮੁਕੰਦੁ ਜਿਹਬਾ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੨॥

Man Mukandh Jihaba Naraein Parai N Jam Kee Fasee ||2||

One whose mind is filled with the Lord of liberation, and whose tongue chants the Name of the Lord, shall not be caught by the noose of Death. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੭
Shabad: Agan Na Dhehai Puvun Nehee Mugunai Thusukur Ner Na Aavai
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਨਿਜ ਧਨੁ ਗਿਆਨੁ ਭਗਤਿ ਗੁਰਿ ਦੀਨੀ ਤਾਸੁ ਸੁਮਤਿ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

Nij Dhhan Gian Bhagath Gur Dheenee Thas Sumath Man Laga ||

My own wealth is the spiritual wisdom and devotion given by the Guru; my mind is held steady in perfect neutral balance.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੮
Shabad: Agan Na Dhehai Puvun Nehee Mugunai Thusukur Ner Na Aavai
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਜਲਤ ਅੰਭ ਥੰਭਿ ਮਨੁ ਧਾਵਤ ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੩॥

Jalath Anbh Thhanbh Man Dhhavath Bharam Bandhhan Bho Bhaga ||3||

It is like water for the burning soul, like an anchoring support for the wandering mind; the bondage of doubt and fear is dispelled. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੯
Shabad: Agan Na Dhehai Puvun Nehee Mugunai Thusukur Ner Na Aavai
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਮਦਨ ਕੇ ਮਾਤੇ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥

Kehai Kabeer Madhan Kae Mathae Hiradhai Dhaekh Beecharee ||

Says Kabeer: O you who are intoxicated with sexual desire, reflect upon this in your heart, and see.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Agan Na Dhehai Puvun Nehee Mugunai Thusukur Ner Na Aavai
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਤੁਮ ਘਰਿ ਲਾਖ ਕੋਟਿ ਅਸ੍ਵ ਹਸਤੀ ਹਮ ਘਰਿ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥੭॥੫੮॥

Thum Ghar Lakh Kott Asv Hasathee Ham Ghar Eaek Muraree ||4||1||7||58||

Within your home there are hundreds of thousands, millions of horses and elephants; but within my home is the One Lord. ||4||1||7||58||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Agan Na Dhehai Puvun Nehee Mugunai Thusukur Ner Na Aavai
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਮ: ੩ ॥

Ma 3 ||

Third Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Hum Ghar Naam Khujaanaa Sudhaa Hai Bhugath Bhure Bhundaaraa
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਹਮ ਘਰਿ ਨਾਮੁ ਖਜਾਨਾ ਸਦਾ ਹੈ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥

Ham Ghar Nam Khajana Sadha Hai Bhagath Bharae Bhanddara ||

Within the home of my own being, is the everlasting treasure of the Naam; it is a treasure house, overflowing with devotion.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Hum Ghar Naam Khujaanaa Sudhaa Hai Bhugath Bhure Bhundaaraa
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਦ ਜੀਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥

Sathagur Dhatha Jeea Ka Sadh Jeevai Dhaevanehara ||

The True Guru is the Giver of the life of the soul; the Great Giver lives forever.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Hum Ghar Naam Khujaanaa Sudhaa Hai Bhugath Bhure Bhundaaraa
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰਾ ॥

Anadhin Keerathan Sadha Karehi Gur Kai Sabadh Apara ||

Night and day, I continually sing the Kirtan of the Lord's Praise, through the Infinite Word of the Guru's Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Hum Ghar Naam Khujaanaa Sudhaa Hai Bhugath Bhure Bhundaaraa
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਦ ਉਚਰਹਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਰਤਾਵਣਹਾਰਾ ॥

Sabadh Guroo Ka Sadh Oucharehi Jug Jug Varathavanehara ||

I recite continually the Guru's Shabads, which have been effective throughout the ages.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Hum Ghar Naam Khujaanaa Sudhaa Hai Bhugath Bhure Bhundaaraa
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਸਦਾ ਸੁਖਿ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥

Eihu Manooa Sadha Sukh Vasai Sehajae Karae Vapara ||

This mind ever abides in peace, dealing in peace and poise.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Hum Ghar Naam Khujaanaa Sudhaa Hai Bhugath Bhure Bhundaaraa
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਹੈ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਵਣਹਾਰਾ ॥

Anthar Gur Gian Har Rathan Hai Mukath Karavanehara ||

Deep within me is the Guru's Wisdom, the Lord's jewel, the Bringer of liberation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Hum Ghar Naam Khujaanaa Sudhaa Hai Bhugath Bhure Bhundaaraa
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਸੋ ਹੋਵੈ ਦਰਿ ਸਚਿਆਰਾ ॥੨॥

Naanak Jis No Nadhar Karae So Paeae So Hovai Dhar Sachiara ||2||

O Nanak, one who is blessed by the Lord's Glance of Grace obtains this, and is judged to be True in the Court of the Lord. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Hum Ghar Naam Khujaanaa Sudhaa Hai Bhugath Bhure Bhundaaraa
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਘਰੁ ੧

Bhairo Banee Bhagatha Kee || Kabeer Jeeo Ghar 1

Bhairao, The Word Of The Devotees, Kabeer Jee, First House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Eihu Dhun Mere Har Ko Naao
Raag Bhaira-o Bhagat Kabir


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Eihu Dhun Mere Har Ko Naao
Raag Bhaira-o Bhagat Kabir


ਇਹੁ ਧਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥

Eihu Dhhan Maerae Har Ko Nao ||

The Name of the Lord - this alone is my wealth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Eihu Dhun Mere Har Ko Naao
Raag Bhaira-o Bhagat Kabir


ਗਾਂਠਿ ਨ ਬਾਧਉ ਬੇਚਿ ਨ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ganth N Badhho Baech N Khao ||1|| Rehao ||

I do not tie it up to hide it, nor do I sell it to make my living. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Eihu Dhun Mere Har Ko Naao
Raag Bhaira-o Bhagat Kabir


ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ॥

Nao Maerae Khaethee Nao Maerae Baree ||

The Name is my crop, and the Name is my field.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Eihu Dhun Mere Har Ko Naao
Raag Bhaira-o Bhagat Kabir


ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਜਨੁ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍‍ਾਰੀ ॥੧॥

Bhagath Karo Jan Saran Thumharee ||1||

As Your humble servant, I perform devotional worship to You; I seek Your Sanctuary. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Eihu Dhun Mere Har Ko Naao
Raag Bhaira-o Bhagat Kabir


ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ॥

Nao Maerae Maeia Nao Maerae Poonjee ||

The Name is Maya and wealth for me; the Name is my capital.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Eihu Dhun Mere Har Ko Naao
Raag Bhaira-o Bhagat Kabir


ਤੁਮਹਿ ਛੋਡਿ ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਦੂਜੀ ॥੨॥

Thumehi Shhodd Jano Nehee Dhoojee ||2||

I do not forsake You; I do not know any other at all. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Eihu Dhun Mere Har Ko Naao
Raag Bhaira-o Bhagat Kabir


ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬੰਧਿਪ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

Nao Maerae Bandhhip Nao Maerae Bhaee ||

The Name is my family, the Name is my brother.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Eihu Dhun Mere Har Ko Naao
Raag Bhaira-o Bhagat Kabir


ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਸੰਗਿ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥

Nao Maerae Sang Anth Hoe Sakhaee ||3||

The Name is my companion, who will help me in the end. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Eihu Dhun Mere Har Ko Naao
Raag Bhaira-o Bhagat Kabir


ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਜਿਸੁ ਰਖੈ ਉਦਾਸੁ ॥

Maeia Mehi Jis Rakhai Oudhas ||

One whom the Lord keeps detached from Maya

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Eihu Dhun Mere Har Ko Naao
Raag Bhaira-o Bhagat Kabir


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸੁ ॥੪॥੧॥

Kehi Kabeer Ho Tha Ko Dhas ||4||1||

- says Kabeer, I am his slave. ||4||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੩ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Eihu Dhun Mere Har Ko Naao
Raag Bhaira-o Bhagat Kabir


Displaying Page 423 of 1040