. Amrit Keertan Gutka:- Page : 502 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 502 of 1040

ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Bihagarra Mehala 5 ||

Bihaagraa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਫਿਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

Khojath Santh Firehi Prabh Pran Adhharae Ram ||

The Saints go around, searching for God, the support of their breath of life.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਤਾਣੁ ਤਨੁ ਖੀਨ ਭਇਆ ਬਿਨੁ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥

Than Than Kheen Bhaeia Bin Milath Piarae Ram ||

They lose the strength of their bodies, if they do not merge with their Beloved Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੩
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਮਇਆ ਧਾਰੇ ਕਰਿ ਦਇਆ ਲੜਿ ਲਾਇ ਲੀਜੀਐ ॥

Prabh Milahu Piarae Maeia Dhharae Kar Dhaeia Larr Lae Leejeeai ||

O God, my Beloved, please, bestow Your kindness upon me, that I may merge with You; by Your Mercy, attach me to the hem of Your robe.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੪
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਅਪਨਾ ਜਪਉ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਜੀਜੀਐ ॥

Dhaehi Nam Apana Japo Suamee Har Dharas Paekhae Jeejeeai ||

Bless me with Your Name, that I may chant it, O Lord and Master; beholding the Blessed Vision of Your Darshan, I live.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੫
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸਮਰਥ ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

Samarathh Pooran Sadha Nihachal Ooch Agam Aparae ||

He is all-powerful, perfect, eternal and unchanging, exalted, unapproachable and infinite.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੬
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥

Binavanth Naanak Dhhar Kirapa Milahu Pran Piarae ||1||

Prays Nanak, bestow Your Mercy upon me, O Beloved of my soul, that I may merge with You. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੭
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ ਕੀਨੇ ਪੇਖਨ ਕਉ ਚਰਣਾ ਰਾਮ ॥

Jap Thap Barath Keenae Paekhan Ko Charana Ram ||

I have practiced chanting, intensive meditation and fasting, to see Your Feet, O Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੮
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਤਪਤਿ ਨ ਕਤਹਿ ਬੁਝੈ ਬਿਨੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾ ਰਾਮ ॥

Thapath N Kathehi Bujhai Bin Suamee Sarana Ram ||

But still, my burning is not quenched, without the Sanctuary of the Lord Master.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੯
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਿ ਤੇਰੀ ਕਾਟਿ ਬੇਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਤਾਰੀਐ ॥

Prabh Saran Thaeree Katt Baeree Sansar Sagar Thareeai ||

I seek Your Sanctuary, God - please, cut away my bonds and carry me across the world-ocean.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਅਨਾਥ ਨਿਰਗੁਨਿ ਕਛੁ ਨ ਜਾਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਉਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰੀਐ ॥

Anathh Niragun Kashh N Jana Maera Gun Aougan N Beechareeai ||

I am masterless, worthless, and I know nothing; please do not count up my merits and demerits.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ ॥

Dheen Dhaeial Gopal Preetham Samarathh Karan Karana ||

O Lord, Merciful to the meek, Sustainer of the world, O Beloved, Almighty Cause of causes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹਰਿ ਬੂੰਦ ਮਾਗੈ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਰਣਾ ॥੨॥

Naanak Chathrik Har Boondh Magai Jap Jeeva Har Har Charana ||2||

Nanak, the song-bird, begs for the rain-drop of the Lord's Name; meditating on the Feet of the Lord, Har, Har, he lives. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਅਮਿਅ ਸਰੋਵਰੋ ਪੀਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਰਾਮ ॥

Amia Sarovaro Peeo Har Har Nama Ram ||

Drink in the Ambrosial Nectar from the pool of the Lord; chant the Name of the Lord, Har, Har.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਮਿਲੈ ਜਪਿ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ ਰਾਮ ॥

Santheh Sang Milai Jap Pooran Kama Ram ||

In the Society of the Saints, one meets the Lord; meditating on Him, one's affairs are resolved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸਭ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਬਿਦੀਰਨ ਹਰਿ ਨਿਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥

Sabh Kam Pooran Dhukh Bidheeran Har Nimakh Manahu N Beesarai ||

God is the One who accomplishes everything; He is the Dispeller of pain. Never forget Him from your mind, even for an instant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਆਨੰਦ ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥

Anandh Anadhin Sadha Sacha Sarab Gun Jagadheesarai ||

He is blissful, night and day; He is forever True. All Glories are contained in the Lord in the Universe.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਅਗਣਤ ਊਚ ਅਪਾਰ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਜਾ ਕੋ ਧਾਮਾ ॥

Aganath Ooch Apar Thakur Agam Ja Ko Dhhama ||

Incalculable, lofty and infinite is the Lord and Master. Unapproachable is His home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੂਰਨ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਰਾਮਾ ॥੩॥

Binavanth Naanak Maeree Eishh Pooran Milae Sreerang Rama ||3||

Prays Nanak, my desires are fulfilled; I have met the Lord, the Greatest Lover. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਕਈ ਕੋਟਿਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣਿ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥

Kee Kottik Jag Fala Sun Gavaneharae Ram ||

The fruits of many millions of charitable feasts come to those who listen to and sing the Lord's Praise.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥

Har Har Nam Japath Kul Sagalae Tharae Ram ||

Chanting the Name of the Lord, Har, Har, all one's generations are carried across.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੋਹੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਤ ਗਨਾ ॥

Har Nam Japath Sohanth Pranee Tha Kee Mehima Kith Gana ||

Chanting the Name of the Lord, one is beautified; what Praises of His can I chant?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਬਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ਚਿਤਵੰਤਿ ਦਰਸਨੁ ਸਦ ਮਨਾ ॥

Har Bisar Nahee Pran Piarae Chithavanth Dharasan Sadh Mana ||

I shall never forget the Lord; He is the Beloved of my soul. My mind constantly yearns for the Blessed Vision of His Darshan.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

Subh Dhivas Aeae Gehi Kanth Laeae Prabh Ooch Agam Aparae ||

Auspicious is that day, when God, the lofty, inaccessible and infinite, hugs me close in His embrace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥੪॥੩॥੬॥

Binavanth Naanak Safal Sabh Kishh Prabh Milae Ath Piarae ||4||3||6||

Prays Nanak, everything is fruitful - I have met my supremely beloved Lord God. ||4||3||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


Displaying Page 502 of 1040