. Amrit Keertan Gutka:- Page : 533 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 533 of 1040

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Kanarra Mehala 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੧
Shabad: Dhan Ouh Preeth Churun Sung Laagee
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਧਨਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਸੰਗਿ ਲਾਗੀ ॥

Dhhan Ouh Preeth Charan Sang Lagee ||

Blessed is that love, which is attuned to the Lord's Feet.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੨
Shabad: Dhan Ouh Preeth Churun Sung Laagee
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਕੋਟਿ ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਇ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ ਬਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kott Jap Thap Sukh Paeae Ae Milae Pooran Baddabhagee ||1|| Rehao ||

The peace which comes from millions of chants and deep meditations is obtained by perfect good fortune and destiny. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੩
Shabad: Dhan Ouh Preeth Churun Sung Laagee
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਮੋਹਿ ਅਨਾਥੁ ਦਾਸੁ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਅਵਰ ਓਟ ਸਗਲੀ ਮੋਹਿ ਤਿਆਗੀ ॥

Mohi Anathh Dhas Jan Thaera Avar Outt Sagalee Mohi Thiagee ||

I am Your helpless servant and slave; I have given up all other support.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੪
Shabad: Dhan Ouh Preeth Churun Sung Laagee
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਭੋਰ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮਿਲਿ ਸੋਵਤ ਜਾਗੀ ॥੧॥

Bhor Bharam Kattae Prabh Simarath Gian Anjan Mil Sovath Jagee ||1||

Every trace of doubt has been eradicated, remembering God in meditation. I have applied the ointment of spiritual wisdom, and awakened from my sleep. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੫
Shabad: Dhan Ouh Preeth Churun Sung Laagee
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਤਿ ਬਡੋ ਸੁਆਮੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਪੂਰਨ ਰਤਨਾਗੀ ॥

Thoo Athhahu Ath Baddo Suamee Kirapa Sindhh Pooran Rathanagee ||

You are Unfathomably Great and Utterly Vast, O my Lord and Master, Ocean of Mercy, Source of Jewels.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੬
Shabad: Dhan Ouh Preeth Churun Sung Laagee
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਾਂਗੈ ਮਸਤਕੁ ਆਨਿ ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੀ ॥੨॥੭॥੧੮॥

Naanak Jachak Har Har Nam Mangai Masathak An Dhhariou Prabh Pagee ||2||7||18||

Nanak, the beggar, begs for the Name of the Lord, Har, Har; he rests his forehead upon God's Feet. ||2||7||18||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੭
Shabad: Dhan Ouh Preeth Churun Sung Laagee
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦੁਪਦੇ

Ttoddee Mehala 5 Ghar 4 Dhupadhae

Todee, Fifth Mehl, Fourth House, Du-Padas:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੮
Shabad: Roorro Mun Har Rungo Lorrai
Raag Todee Guru Arjan Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੯
Shabad: Roorro Mun Har Rungo Lorrai
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਰੂੜੋ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗੋ ਲੋੜੈ ॥

Roorro Man Har Rango Lorrai ||

My beautiful mind longs for the Love of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Roorro Mun Har Rungo Lorrai
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਗਾਲੀ ਹਰਿ ਨੀਹੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Galee Har Neehu N Hoe || Rehao ||

By mere words, the Lord's Love does not come. ||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Roorro Mun Har Rungo Lorrai
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਦਰਸਨ ਕਾਰਣਿ ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਪੇਖਾ ॥

Ho Dtoodtaedhee Dharasan Karan Beethhee Beethhee Paekha ||

I have searched for the Blessed Vision of His Darshan, looking in each and every street.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Roorro Mun Har Rungo Lorrai
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇਆ ਹੇ ॥੧॥

Gur Mil Bharam Gavaeia Hae ||1||

Meeting with the Guru, my doubts have been dispelled. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Roorro Mun Har Rungo Lorrai
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਇਹ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ਮੈ ਸਾਧੂ ਕੰਨਹੁ ਲੇਖੁ ਲਿਖਿਓ ਧੁਰਿ ਮਾਥੈ ॥

Eih Budhh Paee Mai Sadhhoo Kannahu Laekh Likhiou Dhhur Mathhai ||

I have obtained this wisdom from the Holy Saints, according to the pre-ordained destiny inscribed upon my forehead.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Roorro Mun Har Rungo Lorrai
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਇਹ ਬਿਧਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨੈਣ ਅਲੋਇ ॥੨॥੧॥੧੮॥

Eih Bidhh Naanak Har Nain Aloe ||2||1||18||

In this way, Nanak has seen the Lord with his eyes. ||2||1||18||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Roorro Mun Har Rungo Lorrai
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sarag Mehala 5 ||

Saarang, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Har Ke Naam Ke Jun Kaakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕਾਂਖੀ ॥

Har Kae Nam Kae Jan Kankhee ||

The Lord's humble servants yearn for the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Har Ke Naam Ke Jun Kaakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਚਨਿ ਏਹੀ ਸੁਖੁ ਚਾਹਤ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸੁ ਦੇਖਹਿ ਕਬ ਆਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Man Than Bachan Eaehee Sukh Chahath Prabh Dharas Dhaekhehi Kab Akhee ||1|| Rehao ||

In thought, word and deed, they long for this peace, to gaze with their eyes upon the Blessed Vision of God's Darshan. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Har Ke Naam Ke Jun Kaakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਗਤਿ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਨ ਲਾਖੀ ॥

Thoo Baeanth Parabreham Suamee Gath Thaeree Jae N Lakhee ||

You are Endless, O God, my Supreme Lord and Master; Your state cannot be known.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Har Ke Naam Ke Jun Kaakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਕਰਿ ਸਰਬਸੁ ਅੰਤਰਿ ਰਾਖੀ ॥੧॥

Charan Kamal Preeth Man Baedhhia Kar Sarabas Anthar Rakhee ||1||

My mind is pierced through by the Love of Your Lotus Feet; this is everything to me - I enshrine it deep within my being. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Har Ke Naam Ke Jun Kaakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਧੂ ਜਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਭਾਖੀ ॥

Baedh Puran Simrith Sadhhoo Jan Eih Banee Rasana Bhakhee ||

In the Vedas, the Puraanas and the Simritees, the humble and the Holy chant this Bani with their tongues.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Har Ke Naam Ke Jun Kaakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀਐ ਹੋਰੁ ਦੁਤੀਆ ਬਿਰਥੀ ਸਾਖੀ ॥੨॥੯੮॥੧੨੧॥

Jap Ram Nam Naanak Nisathareeai Hor Dhutheea Birathhee Sakhee ||2||98||121||

Chanting the Lord's Name, O Nanak, I am emancipated; other teachings of duality are useless. ||2||98||121||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Har Ke Naam Ke Jun Kaakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Bilaval Mehala 5 ||

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Mun Mehi Sinchuhu Har Har Naam
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਮਨ ਮਹਿ ਸਿੰਚਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥

Man Mehi Sinchahu Har Har Nam ||

Irrigate your mind with the Name of the Lord, Har, Har.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Mun Mehi Sinchuhu Har Har Naam
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥੧॥

Anadhin Keerathan Har Gun Gam ||1||

Night and day, sing the Kirtan of the Lord's Praises. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Mun Mehi Sinchuhu Har Har Naam
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

Aisee Preeth Karahu Man Maerae ||

Enshrine such love, O my mind,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Mun Mehi Sinchuhu Har Har Naam
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਹੁ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ath Pehar Prabh Janahu Naerae ||1|| Rehao ||

That twenty-four hours a day, God will seem near to you. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Mun Mehi Sinchuhu Har Har Naam
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ ॥

Kahu Naanak Ja Kae Niramal Bhag ||

Says Nanak, one who has such immaculate destiny

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Mun Mehi Sinchuhu Har Har Naam
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਚਰਨੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੨॥੭॥੨੫॥

Har Charanee Tha Ka Man Lag ||2||7||25||

- his mind is attached to the Lord's Feet. ||2||7||25||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੩ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Mun Mehi Sinchuhu Har Har Naam
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


Displaying Page 533 of 1040