. Amrit Keertan Gutka:- Page : 787 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 787 of 1040

ਅਸੁਨਿ ਆਉ ਪਿਰਾ ਸਾ ਧਨ ਝੂਰਿ ਮੁਈ ॥

Asun Ao Pira Sa Dhhan Jhoor Muee ||

In Assu, come, my Beloved; the soul-bride is grieving to death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੧
Shabad: Asun Aao Piraa Saa Dhun Jhoor Mu-ee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਈ ॥

Tha Mileeai Prabh Maelae Dhoojai Bhae Khuee ||

She can only meet Him, when God leads her to meet Him; she is ruined by the love of duality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੨
Shabad: Asun Aao Piraa Saa Dhun Jhoor Mu-ee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਝੂਠਿ ਵਿਗੁਤੀ ਤਾ ਪਿਰ ਮੁਤੀ ਕੁਕਹ ਕਾਹ ਸਿ ਫੁਲੇ ॥

Jhooth Viguthee Tha Pir Muthee Kukeh Kah S Fulae ||

If she is plundered by falsehood, then her Beloved forsakes her. Then, the white flowers of old age blossom in my hair.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੩
Shabad: Asun Aao Piraa Saa Dhun Jhoor Mu-ee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਆਗੈ ਘਾਮ ਪਿਛੈ ਰੁਤਿ ਜਾਡਾ ਦੇਖਿ ਚਲਤ ਮਨੁ ਡੋਲੇ ॥

Agai Gham Pishhai Ruth Jadda Dhaekh Chalath Man Ddolae ||

Summer is now behind us, and the winter season is ahead. Gazing upon this play, my shaky mind wavers.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੪
Shabad: Asun Aao Piraa Saa Dhun Jhoor Mu-ee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਦਹ ਦਿਸਿ ਸਾਖ ਹਰੀ ਹਰੀਆਵਲ ਸਹਜਿ ਪਕੈ ਸੋ ਮੀਠਾ ॥

Dheh Dhis Sakh Haree Hareeaval Sehaj Pakai So Meetha ||

In all ten directions, the branches are green and alive. That which ripens slowly, is sweet.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੫
Shabad: Asun Aao Piraa Saa Dhun Jhoor Mu-ee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਅਸੁਨਿ ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਠਾ ॥੧੧॥

Naanak Asun Milahu Piarae Sathigur Bheae Baseetha ||11||

O Nanak, in Assu, please meet me, my Beloved. The True Guru has become my Advocate and Friend. ||11||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੬
Shabad: Asun Aao Piraa Saa Dhun Jhoor Mu-ee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਕਤਕਿ ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ ॥

Kathak Kirath Paeia Jo Prabh Bhaeia ||

In Katak, that alone comes to pass, which is pleasing to the Will of God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੭
Shabad: Kuthak Kiruth Paei-aa Jo Prubh Bhaaei-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਦੀਪਕੁ ਸਹਜਿ ਬਲੈ ਤਤਿ ਜਲਾਇਆ ॥

Dheepak Sehaj Balai Thath Jalaeia ||

The lamp of intuition burns, lit by the essence of reality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੮
Shabad: Kuthak Kiruth Paei-aa Jo Prubh Bhaaei-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਦੀਪਕ ਰਸ ਤੇਲੋ ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲੋ ਧਨ ਓਮਾਹੈ ਸਰਸੀ ॥

Dheepak Ras Thaelo Dhhan Pir Maelo Dhhan Oumahai Sarasee ||

Love is the oil in the lamp, which unites the soul-bride with her Lord. The bride is delighted, in ecstasy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੯
Shabad: Kuthak Kiruth Paei-aa Jo Prubh Bhaaei-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਅਵਗਣ ਮਾਰੀ ਮਰੈ ਨ ਸੀਝੈ ਗੁਣਿ ਮਾਰੀ ਤਾ ਮਰਸੀ ॥

Avagan Maree Marai N Seejhai Gun Maree Tha Marasee ||

One who dies in faults and demerits - her death is not successful. But one who dies in glorious virtue, really truly dies.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Kuthak Kiruth Paei-aa Jo Prubh Bhaaei-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਦੇ ਨਿਜ ਘਰਿ ਬੈਠੇ ਅਜਹੁ ਤਿਨਾੜੀ ਆਸਾ ॥

Nam Bhagath Dhae Nij Ghar Baithae Ajahu Thinarree Asa ||

Those who are blessed with devotional worship of the Naam, the Name of the Lord, sit in the home of their own inner being. They place their hopes in You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Kuthak Kiruth Paei-aa Jo Prubh Bhaaei-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਮਿਲਹੁ ਕਪਟ ਦਰ ਖੋਲਹੁ ਏਕ ਘੜੀ ਖਟੁ ਮਾਸਾ ॥੧੨॥

Naanak Milahu Kapatt Dhar Kholahu Eaek Gharree Khatt Masa ||12||

Nanak: please open the shutters of Your Door, O Lord, and meet me. A single moment is like six months to me. ||12||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Kuthak Kiruth Paei-aa Jo Prubh Bhaaei-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਮੰਘਰ ਮਾਹੁ ਭਲਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵਏ ॥

Manghar Mahu Bhala Har Gun Ank Samaveae ||

The month of Maghar is good, for those who sing the Glorious Praises of the Lord, and merge in His Being.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Munghur Maahu Bhulaa Har Gun Ank Sumaavee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮੈ ਪਿਰੁ ਨਿਹਚਲੁ ਭਾਵਏ ॥

Gunavanthee Gun Ravai Mai Pir Nihachal Bhaveae ||

The virtuous wife utters His Glorious Praises; my Beloved Husband Lord is Eternal and Unchanging.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Munghur Maahu Bhulaa Har Gun Ank Sumaavee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਿਹਚਲੁ ਚਤੁਰੁ ਸੁਜਾਣੁ ਬਿਧਾਤਾ ਚੰਚਲੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥

Nihachal Chathur Sujan Bidhhatha Chanchal Jagath Sabaeia ||

The Primal Lord is Unmoving and Unchanging, Clever and Wise; all the world is fickle.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Munghur Maahu Bhulaa Har Gun Ank Sumaavee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਗੁਣ ਅੰਕਿ ਸਮਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੇ ਤਾ ਭਾਇਆ ॥

Gian Dhhian Gun Ank Samanae Prabh Bhanae Tha Bhaeia ||

By virtue of spiritual wisdom and meditation, she merges in His Being; she is pleasing to God, and He is pleasing to her.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Munghur Maahu Bhulaa Har Gun Ank Sumaavee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਗੀਤ ਨਾਦ ਕਵਿਤ ਕਵੇ ਸੁਣਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਦੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥

Geeth Nadh Kavith Kavae Sun Ram Nam Dhukh Bhagai ||

I have heard the songs and the music, and the poems of the poets; but only the Name of the Lord takes away my pain.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Munghur Maahu Bhulaa Har Gun Ank Sumaavee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ ਅਭ ਭਗਤੀ ਪਿਰ ਆਗੈ ॥੧੩॥

Naanak Sa Dhhan Nah Piaree Abh Bhagathee Pir Agai ||13||

O Nanak, that soul-bride is pleasing to her Husband Lord, who performs loving devotional worship before her Beloved. ||13||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Munghur Maahu Bhulaa Har Gun Ank Sumaavee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਪੜੈ ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ॥

Pokh Thukhar Parrai Van Thrin Ras Sokhai ||

In Poh, the snow falls, and the sap of the trees and the fields dries up.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Pokh Thukhaar Purrai Vun Thrin Rus Sokhai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਆਵਤ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸਹਿ ਮੁਖੇ ॥

Avath Kee Nahee Man Than Vasehi Mukhae ||

Why have You not come? I keep You in my mind, body and mouth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Pokh Thukhaar Purrai Vun Thrin Rus Sokhai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥

Man Than Rav Rehia Jagajeevan Gur Sabadhee Rang Manee ||

He is permeating and pervading my mind and body; He is the Life of the World. Through the Word of the Guru's Shabad, I enjoy His Love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Pokh Thukhaar Purrai Vun Thrin Rus Sokhai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥

Anddaj Jaeraj Saethaj Outhabhuj Ghatt Ghatt Joth Samanee ||

His Light fills all those born of eggs, born from the womb, born of sweat and born of the earth, each and every heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Pokh Thukhaar Purrai Vun Thrin Rus Sokhai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਦਇਆਪਤਿ ਦਾਤੇ ਗਤਿ ਪਾਵਉ ਮਤਿ ਦੇਹੋ ॥

Dharasan Dhaehu Dhaeiapath Dhathae Gath Pavo Math Dhaeho ||

Grant me the Blessed Vision of Your Darshan, O Lord of Mercy and Compassion. O Great Giver, grant me understanding, that I might find salvation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Pokh Thukhaar Purrai Vun Thrin Rus Sokhai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਵੈ ਰਸਿ ਰਸੀਆ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਨੇਹੋ ॥੧੪॥

Naanak Rang Ravai Ras Raseea Har Sio Preeth Sanaeho ||14||

O Nanak, the Lord enjoys, savors and ravishes the bride who is in love with Him. ||14||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੭ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Pokh Thukhaar Purrai Vun Thrin Rus Sokhai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


Displaying Page 787 of 1040