. Amrit Keertan Gutka:- Page : 809 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 809 of 1040

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Malar Mehala 1 ||

Malaar, First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੧
Shabad: Kuro Bino Gur Apune Preethum Har Vur Aan Milaavai
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਕਰਉ ਬਿਨਉ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰਿ ਵਰੁ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥

Karo Bino Gur Apanae Preetham Har Var An Milavai ||

I offer prayers to my Beloved Guru, that He may unite me with my Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੨
Shabad: Kuro Bino Gur Apune Preethum Har Vur Aan Milaavai
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਸੁਣਿ ਘਨ ਘੋਰ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਲਾਲ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥

Sun Ghan Ghor Seethal Man Mora Lal Rathee Gun Gavai ||1||

I hear the thunder in the clouds, and my mind is cooled and soothed; imbued with the Love of my Dear Beloved, I sing His Glorious Praises. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੩
Shabad: Kuro Bino Gur Apune Preethum Har Vur Aan Milaavai
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥

Baras Ghana Maera Man Bheena ||

The rain pours down, and my mind is drenched with His Love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੪
Shabad: Kuro Bino Gur Apune Preethum Har Vur Aan Milaavai
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਅਰੈ ਗੁਰਿ ਮੋਹੀ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰਸਿ ਲੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Anmrith Boondh Suhanee Heearai Gur Mohee Man Har Ras Leena ||1|| Rehao ||

The drop of Ambrosial Nectar pleases my heart; the Guru has fascinated my mind, which is drenched in the sublime essence of the Lord. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੫
Shabad: Kuro Bino Gur Apune Preethum Har Vur Aan Milaavai
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਸਹਜਿ ਸੁਖੀ ਵਰ ਕਾਮਣਿ ਪਿਆਰੀ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥

Sehaj Sukhee Var Kaman Piaree Jis Gur Bachanee Man Mania ||

With intuitive peace and poise, the soul-bride is loved by her Husband Lord; her mind is pleased and appeased by the Guru's Teachings.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੬
Shabad: Kuro Bino Gur Apune Preethum Har Vur Aan Milaavai
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਵਰਿ ਨਾਰਿ ਭਈ ਸੋਹਾਗਣਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸੁਖਾਨਿਆ ॥੨॥

Har Var Nar Bhee Sohagan Man Than Praem Sukhania ||2||

She is the happy soul-bride of her Husband Lord; her mind and body are filled with joy by His Love. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੭
Shabad: Kuro Bino Gur Apune Preethum Har Vur Aan Milaavai
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਅਵਗਣ ਤਿਆਗਿ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨਿ ਅਸਥਿਰੁ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਹਰੀ ॥

Avagan Thiag Bhee Bairagan Asathhir Var Sohag Haree ||

Discarding her demerits, she becomes detached; with the Lord as her Husband, her marriage is eternal.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੮
Shabad: Kuro Bino Gur Apune Preethum Har Vur Aan Milaavai
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਤਿਸੁ ਕਦੇ ਨ ਵਿਆਪੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥੩॥

Sog Vijog This Kadhae N Viapai Har Prabh Apanee Kirapa Karee ||3||

She never suffers separation or sorrow; her Lord God showers her with His Grace. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੯
Shabad: Kuro Bino Gur Apune Preethum Har Vur Aan Milaavai
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨਹੀ ਮਨੁ ਨਿਹਚਲੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ॥

Avan Jan Nehee Man Nihachal Poorae Gur Kee Outt Gehee ||

Her mind is steady and stable; she does not come and go in reincarnation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Kuro Bino Gur Apune Preethum Har Vur Aan Milaavai
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਚੁ ਸਹੀ ॥੪॥੨॥

Naanak Ram Nam Jap Guramukh Dhhan Sohagan Sach Sehee ||4||2||

She takes the Shelter of the Perfect Guru. O Nanak, as Gurmukh, chant the Naam; you shall be accepted as the true soul-bride of the Lord. ||4||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Kuro Bino Gur Apune Preethum Har Vur Aan Milaavai
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Malar Mehala 1 ||

Malaar, First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਜਿਨਿ ਧਨ ਪਿਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਸਾ ਬਿਲਖ ਬਦਨ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥

Jin Dhhan Pir Ka Sadh N Jania Sa Bilakh Badhan Kumalanee ||

The soul-bride who has not known delight with her Husband Lord, shall weep and wail with a wretched face.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨੀ ॥੧॥

Bhee Nirasee Karam Kee Fasee Bin Gur Bharam Bhulanee ||1||

She becomes hopeless, caught in the noose of her own karma; without the Guru, she wanders deluded by doubt. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥

Baras Ghana Maera Pir Ghar Aeia ||

So rain down, O clouds. My Husband Lord has come home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਬਲਿ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਣਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bal Javan Gur Apanae Preetham Jin Har Prabh An Milaeia ||1|| Rehao ||

I am a sacrifice to my Guru, who has led me to meet my Lord God. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਨਉਤਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ॥

Nouthan Preeth Sadha Thakur Sio Anadhin Bhagath Suhavee ||

My love, my Lord and Master is forever fresh; I am embellished with devotional worship night and day.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਗੁਰਿ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇਆ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਭਗਤਿ ਸੁਭਾਵੀ ॥੨॥

Mukath Bheae Gur Dharas Dhikhaeia Jug Jug Bhagath Subhavee ||2||

I am liberated, gazing on the Blessed Vision of the Guru's Darshan. Devotional worship has made me glorious and exalted throughout the ages. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜਗੁ ਤੁਮਰਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ॥

Ham Thharae Thribhavan Jag Thumara Thoo Maera Ho Thaera ||

I am Yours; the three worlds are Yours as well. You are mine, and I am Yours.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰਿ ਨ ਭਵਜਲਿ ਫੇਰਾ ॥੩॥

Sathigur Miliai Niranjan Paeia Bahur N Bhavajal Faera ||3||

Meeting with the True Guru, I have found the Immaculate Lord; I shall not be consigned to this terrifying world-ocean ever again. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਅਪੁਨੇ ਪਿਰ ਹਰਿ ਦੇਖਿ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਚੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥

Apunae Pir Har Dhaekh Vigasee Tho Dhhan Sach Seegaro ||

If the soul-bride is filled with delight on seeing her Husband Lord, then her decorations are true.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸਚਿ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੪॥

Akul Niranjan Sio Sach Sachee Guramath Nam Adhharo ||4||

With the Immaculate Celestial Lord, she becomes the truest of the true. Following the Guru's Teachings, she leans on the Support of the Naam. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਮੁਕਤਿ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰਿ ਖੋਲ੍‍ੇ ਸਬਦਿ ਸੁਰਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥

Mukath Bhee Bandhhan Gur Kholhae Sabadh Surath Path Paee ||

She is liberated; the Guru has untied her bonds. Focusing her awareness on the Shabad, she attains honor.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥੫॥੪॥

Naanak Ram Nam Ridh Anthar Guramukh Mael Milaee ||5||4||

O Nanak, the Lord's Name is deep within her heart; as Gurmukh, she is united in His Union. ||5||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੯ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Jin Dhun Pir Kaa Saadh Na Jaani-aa Saa Bilukh Budhun Kumulaanee
Raag Malar Guru Nanak Dev


Displaying Page 809 of 1040