. Amrit Keertan Gutka:- Page : 834 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 834 of 1040

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sarag Mehala 5 ||

Saarang, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੧
Shabad: Ab Mohi Surub Oupaav Birukaathe
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਅਬ ਮੋਹਿ ਸਰਬ ਉਪਾਵ ਬਿਰਕਾਤੇ ॥

Ab Mohi Sarab Oupav Birakathae ||

Now I have abandoned all efforts and devices.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੨
Shabad: Ab Mohi Surub Oupaav Birukaathe
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਏਕਸੁ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Karan Karan Samarathh Suamee Har Eaekas Thae Maeree Gathae ||1|| Rehao ||

My Lord and Master is the All-powerful Creator, the Cause of causes, my only Saving Grace. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੩
Shabad: Ab Mohi Surub Oupaav Birukaathe
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਦੇਖੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਾਂਤੇ ॥

Dhaekhae Nana Roop Bahu Ranga An Nahee Thum Bhanthae ||

I have seen numerous forms of incomparable beauty, but nothing is like You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੪
Shabad: Ab Mohi Surub Oupaav Birukaathe
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ੇਂਹਿ ਅਧਾਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਠਾਕੁਰ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੧॥

Aenehi Adhhar Sarab Ko Thakur Jeea Pran Sukhadhathae ||1||

You give Your Support to all, O my Lord and Master; You are the Giver of peace, of the soul and the breath of life. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੫
Shabad: Ab Mohi Surub Oupaav Birukaathe
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਭ੍ਰਮਤੌ ਭ੍ਰਮਤੌ ਹਾਰਿ ਜਉ ਪਰਿਓ ਤਉ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ॥

Bhramatha Bhramatha Har Jo Pariou Tho Gur Mil Charan Parathae ||

Wandering, wandering, I grew so tired; meeting the Guru, I fell at His Feet.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੬
Shabad: Ab Mohi Surub Oupaav Birukaathe
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸੂਖਿ ਬਿਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥੨॥੩॥੨੬॥

Kahu Naanak Mai Sarab Sukh Paeia Eih Sookh Bihanee Rathae ||2||3||26||

Says Nanak, I have found total peace; this life-night of mine passes in peace. ||2||3||26||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੭
Shabad: Ab Mohi Surub Oupaav Birukaathe
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Malar Mehala 5 ||

Malaar, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੮
Shabad: Maa-ee Mohi Preethum Dhehu Milaa-ee
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਮਾਈ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਈ ॥

Maee Mohi Preetham Dhaehu Milaee ||

O mother, please lead me to union with my Beloved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੯
Shabad: Maa-ee Mohi Preethum Dhehu Milaa-ee
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਸੁਖ ਭਰਿ ਸੂਤੀ ਜਿਹ ਘਰਿ ਲਾਲੁ ਬਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sagal Sehaelee Sukh Bhar Soothee Jih Ghar Lal Basaee ||1|| Rehao ||

All my friends and companions sleep totally in peace; their Beloved Lord has come into the homes of their hearts. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Maa-ee Mohi Preethum Dhehu Milaa-ee
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਮੋਹਿ ਅਵਗਨ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥

Mohi Avagan Prabh Sadha Dhaeiala Mohi Niragun Kia Chathuraee ||

I am worthless; God is forever Merciful. I am unworthy; what clever tricks could I try?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Maa-ee Mohi Preethum Dhehu Milaa-ee
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਕਰਉ ਬਰਾਬਰਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਰਾਤਂØੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੀ ਢੀਠਾਈ ॥੧॥

Karo Barabar Jo Pria Sang Rathanaee Eih Houmai Kee Dteethaee ||1||

I claim to be on a par with those who are imbued with the Love of their Beloved. This is my stubborn egotism. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Maa-ee Mohi Preethum Dhehu Milaa-ee
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਭਈ ਨਿਮਾਣੀ ਸਰਨਿ ਇਕ ਤਾਕੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖਦਾਈ ॥

Bhee Nimanee Saran Eik Thakee Gur Sathigur Purakh Sukhadhaee ||

I am dishonored - I seek the Sanctuary of the One, the Guru, the True Guru, the Primal Being, the Giver of peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Maa-ee Mohi Preethum Dhehu Milaa-ee
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਏਕ ਨਿਮਖ ਮਹਿ ਮੇਰਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਕਾਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਈ ॥੨॥੨॥੬॥

Eaek Nimakh Mehi Maera Sabh Dhukh Kattia Naanak Sukh Rain Bihaee ||2||2||6||

In an instant, all my pains have been taken away; Nanak passes the night of his life in peace. ||2||2||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Maa-ee Mohi Preethum Dhehu Milaa-ee
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Thukharee Mehala 1 ||

Tukhaari, First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ ਕਿਉ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ਰਾਮ ॥

Thara Charria Lanma Kio Nadhar Nihalia Ram ||

The meteor shoots across the sky. How can it be seen with the eyes?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਸੇਵਕ ਪੂਰ ਕਰੰਮਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦਿ ਦਿਖਾਲਿਆ ਰਾਮ ॥

Saevak Poor Karanma Sathigur Sabadh Dhikhalia Ram ||

The True Guru reveals the Word of the Shabad to His servant who has such perfect karma.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਦਿਖਾਲਿਆ ਸਚੁ ਸਮਾਲਿਆ ਅਹਿਨਿਸਿ ਦੇਖਿ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥

Gur Sabadh Dhikhalia Sach Samalia Ahinis Dhaekh Beecharia ||

The Guru reveals the Shabad; dwelling on the True Lord, day and night, he beholds and reflects on God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਧਾਵਤ ਪੰਚ ਰਹੇ ਘਰੁ ਜਾਣਿਆ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿਆ ॥

Dhhavath Panch Rehae Ghar Jania Kam Krodhh Bikh Maria ||

The five restless desires are restrained, and he knows the home of his own heart. He conquers sexual desire, anger and corruption.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਚੀਨੇ ਰਾਮ ਕਰੰਮਾ ॥

Anthar Joth Bhee Gur Sakhee Cheenae Ram Karanma ||

His inner being is illuminated, by the Guru's Teachings; He beholds the Lord's play of karma.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਪਤੀਣੇ ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ ॥੧॥

Naanak Houmai Mar Patheenae Thara Charria Lanma ||1||

O Nanak, killing his ego, he is satisfied; the meteor has shot across the sky. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਗਿ ਰਹੇ ਚੂਕੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਾਮ ॥

Guramukh Jag Rehae Chookee Abhimanee Ram ||

The Gurmukhs remain awake and aware; their egotistical pride is eradicated.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਅਨਦਿਨੁ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਸਾਚਿ ਸਮਾਨੀ ਰਾਮ ॥

Anadhin Bhor Bhaeia Sach Samanee Ram ||

Night and day, it is dawn for them; they merge in the True Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਸਾਚਿ ਸਮਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨਿ ਭਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਬਤੁ ਜਾਗੇ ॥

Sach Samanee Guramukh Man Bhanee Guramukh Sabath Jagae ||

The Gurmukhs are merged in the True Lord; they are pleasing to His Mind. The Gurmukhs are intact, safe and sound, awake and awake.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਹਰਿ ਚਰਨੀ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥

Sach Nam Anmrith Gur Dheea Har Charanee Liv Lagae ||

The Guru blesses them with the Ambrosial Nectar of the True Name; they are lovingly attuned to the Lord's Feet.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਮਨਮੁਖਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ॥

Pragattee Joth Joth Mehi Jatha Manamukh Bharam Bhulanee ||

The Divine Light is revealed, and in that Light, they achieve realization; the self-willed manmukhs wander in doubt and confusion.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਜਾਗਤ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥੨॥

Naanak Bhor Bhaeia Man Mania Jagath Rain Vihanee ||2||

O Nanak, when the dawn breaks, their minds are satisfied; they pass their life-night awake and aware. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਅਉਗਣ ਵੀਸਰਿਆ ਗੁਣੀ ਘਰੁ ਕੀਆ ਰਾਮ ॥

Aougan Veesaria Gunee Ghar Keea Ram ||

Forgetting faults and demerits, virtue and merit enter one's home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ਰਾਮ ॥

Eaeko Rav Rehia Avar N Beea Ram ||

The One Lord is permeating everywhere; there is no other at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥

Rav Rehia Soee Avar N Koee Man Hee Thae Man Mania ||

He is All-pervading; there is no other. The mind comes to believe, from the mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਜਿਨਿ ਜਲ ਥਲ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਘਟੁ ਘਟੁ ਥਾਪਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਨਿਆ ॥

Jin Jal Thhal Thribhavan Ghatt Ghatt Thhapia So Prabh Guramukh Jania ||

The One who established the water, the land, the three worlds, each and every heart - that God is known by the Gurmukh.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮੇਟਿ ਸਮਾਈ ॥

Karan Karan Samarathh Apara Thribidhh Maett Samaee ||

The Infinite, All-powerful Lord is the Creator, the Cause of causes; erasing the three-phased Maya, we merge in Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਗੁਣਹ ਸਮਾਣੇ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥

Naanak Avagan Guneh Samanae Aisee Guramath Paee ||3||

O Nanak, then, demerits are dissolved by merits; such are the Guru's Teachings. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਚੂਕਾ ਭੋਲਾ ਰਾਮ ॥

Avan Jan Rehae Chooka Bhola Ram ||

My coming and going in reincarnation have ended; doubt and hesitation are gone.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੩੪
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲੇ ਸਾਚਾ ਚੋਲਾ ਰਾਮ ॥

Houmai Mar Milae Sacha Chola Ram ||

Conquering my ego, I have met the True Lord, and now I wear the robe of Truth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੩੫
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਹਉਮੈ ਗੁਰਿ ਖੋਈ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ਚੂਕੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੈ ॥

Houmai Gur Khoee Paragatt Hoee Chookae Sog Santhapai ||

The Guru has rid me of egotism; my sorrow and suffering are dispelled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੩੬
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਜੋਤੀ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਆਪੁ ਪਛਾਤਾ ਆਪੈ ॥

Jothee Andhar Joth Samanee Ap Pashhatha Apai ||

My might merges into the Light; I realize and understand my own self.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੩੭
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਪੇਈਅੜੈ ਘਰਿ ਸਬਦਿ ਪਤੀਣੀ ਸਾਹੁਰੜੈ ਪਿਰ ਭਾਣੀ ॥

Paeeearrai Ghar Sabadh Patheenee Sahurarrai Pir Bhanee ||

In this world of my parents' home, I am satisfied with the Shabad; at my in-laws' home, in the world beyond, I shall be pleasing to my Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੩੮
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ਚੂਕੀ ਕਾਣਿ ਲੋਕਾਣੀ ॥੪॥੩॥

Naanak Sathigur Mael Milaee Chookee Kan Lokanee ||4||3||

O Nanak, the True Guru has united me in His Union; my dependence on people has ended. ||4||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੩੯
Shabad: Thaaraa Charri-aa Lunmaa Kio Nudhar Nihaali-aa Raam
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੪੦
Shabad: Har Jeeo Suchaa Such Hai Suchee Gurubaanee
Raag Goojree Guru Amar Das


ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥

Har Jeeo Sacha Sach Hai Sachee Gurabanee ||

The Dear Lord is the Truest of the True; True is the Word of the Guru's Bani.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੪੧
Shabad: Har Jeeo Suchaa Such Hai Suchee Gurubaanee
Raag Goojree Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਚਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ ॥

Sathigur Thae Sach Pashhaneeai Sach Sehaj Samanee ||

Through the True Guru, the Truth is realized, and one is easily absorbed in the True Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੪੨
Shabad: Har Jeeo Suchaa Such Hai Suchee Gurubaanee
Raag Goojree Guru Amar Das


ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਹਿ ਨਾ ਸਵਹਿ ਜਾਗਤ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥

Anadhin Jagehi Na Savehi Jagath Rain Vihanee ||

Night and day, they remain awake, and do not sleep; in wakefulness, the night of their lives passes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੪੩
Shabad: Har Jeeo Suchaa Such Hai Suchee Gurubaanee
Raag Goojree Guru Amar Das


ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪਰਾਣੀ ॥

Guramathee Har Ras Chakhia Sae Punn Paranee ||

Those who taste the sublime essence of the Lord, through the Guru's Teachings, are the most worthy persons.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੪੪
Shabad: Har Jeeo Suchaa Such Hai Suchee Gurubaanee
Raag Goojree Guru Amar Das


ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪਚਿ ਮੁਏ ਅਜਾਣੀ ॥੧੭॥

Bin Gur Kinai N Paeiou Pach Mueae Ajanee ||17||

Without the Guru, no one has obtained the Lord; the ignorant rot away and die. ||17||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੩੪ ਪੰ. ੪੫
Shabad: Har Jeeo Suchaa Such Hai Suchee Gurubaanee
Raag Goojree Guru Amar Das


Displaying Page 834 of 1040