Aaveho Sunth Junuhu Gun Gaaveh Govindh Kere Raam
ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗੋਵਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥

This shabad is by Guru Ram Das in Raag Suhi on Page 566
in Section 'Aao Humaarai Raam Piaarae Jeeo' of Amrit Keertan Gutka.

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ਘਰੁ

Rag Soohee Shhanth Mehala 4 Ghar 3

Soohee, Chhant, Fourth Mehl, Third House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Ram Das


ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗੋਵਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ

Aveho Santh Janahu Gun Gaveh Govindh Kaerae Ram ||

Come, humble Saints, and sing the Glorious Praises of the Lord of the Universe.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ਘਰਿ ਵਾਜਹਿ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ

Guramukh Mil Reheeai Ghar Vajehi Sabadh Ghanaerae Ram ||

Let us gather together as Gurmukh; within the home of our own heart, the Shabad vibrates and resonates.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ

Sabadh Ghanaerae Har Prabh Thaerae Thoo Karatha Sabh Thhaee ||

The many melodies of the Shabad are Yours, O Lord God; O Creator Lord, You are everywhere.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੫
Raag Suhi Guru Ram Das


ਅਹਿਨਿਸਿ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ

Ahinis Japee Sadha Salahee Sach Sabadh Liv Laee ||

Day and night, I chant His Praises forever, lovingly focusing on the True Word of the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੬
Raag Suhi Guru Ram Das


ਅਨਦਿਨੁ ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਪੂਜਾ

Anadhin Sehaj Rehai Rang Ratha Ram Nam Ridh Pooja ||

Night and day, I remain intuitively attuned to the Lord's Love; in my heart, I worship the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਅਵਰੁ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥੧॥

Naanak Guramukh Eaek Pashhanai Avar N Janai Dhooja ||1||

O Nanak, as Gurmukh, I have realized the One Lord; I do not know any other. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ

Sabh Mehi Rav Rehia So Prabh Antharajamee Ram ||

He is contained amongst all; He is God, the Inner-knower, the Searcher of hearts.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Guru Ram Das


ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਰਵੈ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ

Gur Sabadh Ravai Rav Rehia So Prabh Maera Suamee Ram ||

One who meditates and dwells upon God, through the Word of the Guru's Shabad, knows that God, my Lord and Master, is pervading everywhere.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Ram Das


ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿਆ ਸੋਈ

Prabh Maera Suamee Antharajamee Ghatt Ghatt Ravia Soee ||

God, my Lord and Master, is the Inner-knower, the Searcher of hearts; He pervades and permeates each and every heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Ram Das


ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈਐ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਕੋਈ

Guramath Sach Paeeai Sehaj Samaeeai This Bin Avar N Koee ||

Through the Guru's Teachings, Truth is obtained, and then, one merges in celestial bliss. There is no other than Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ

Sehajae Gun Gava Jae Prabh Bhava Apae Leae Milaeae ||

I sing His Praises with intuitive ease. If it pleases God, He shall unite me with Himself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਬਦੇ ਜਾਪੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥੨॥

Naanak So Prabh Sabadhae Japai Ahinis Nam Dhhiaeae ||2||

O Nanak, through the Shabad, God is known; meditate on the Naam, day and night. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Guru Ram Das


ਇਹੁ ਜਗੋ ਦੁਤਰੁ ਮਨਮੁਖੁ ਪਾਰਿ ਪਾਈ ਰਾਮ

Eihu Jago Dhuthar Manamukh Par N Paee Ram ||

This world is treacherous and impassable; the self-willed manmukh cannot cross over.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Ram Das


ਅੰਤਰੇ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚਤੁਰਾਈ ਰਾਮ

Antharae Houmai Mamatha Kam Krodhh Chathuraee Ram ||

Within him is egotism, self-conceit, sexual desire, anger and cleverness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Ram Das


ਅੰਤਰਿ ਚਤੁਰਾਈ ਥਾਇ ਪਾਈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ

Anthar Chathuraee Thhae N Paee Birathha Janam Gavaeia ||

Within him is cleverness; he is not approved, and his life is uselessly wasted and lost.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜਮ ਮਗਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਇਆ

Jam Mag Dhukh Pavai Chotta Khavai Anth Gaeia Pashhuthaeia ||

On the Path of Death, he suffers in pain, and must endure abuse; in the end, he departs regretfully.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Ram Das


ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਪੁਤੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸੁਤੁ ਭਾਈ

Bin Navai Ko Baelee Nahee Puth Kuttanb Suth Bhaee ||

Without the Name, he has no friends, no children, family or relatives.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਾਰਾ ਆਗੈ ਸਾਥਿ ਜਾਈ ॥੩॥

Naanak Maeia Mohu Pasara Agai Sathh N Jaee ||3||

O Nanak, the wealth of Maya, attachment and ostentatious shows - none of them shall go along with him to the world hereafter. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੨੦
Raag Suhi Guru Ram Das


ਹਉ ਪੂਛਉ ਅਪਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਰਾਮ

Ho Pooshho Apana Sathigur Dhatha Kin Bidhh Dhuthar Thareeai Ram ||

I ask my True Guru, the Giver, how to cross over the treacherous and difficult world-ocean.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੨੧
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਚਲਹੁ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ਰਾਮ

Sathigur Bhae Chalahu Jeevathia Eiv Mareeai Ram ||

Walk in harmony with the True Guru's Will, and remain dead while yet alive.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੨੨
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜੀਵਤਿਆ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ

Jeevathia Mareeai Bhoujal Thareeai Guramukh Nam Samavai ||

Remaining dead while yet alive, cross over the terrifying world-ocean; as Gurmukh, merge in the Naam.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੨੩
Raag Suhi Guru Ram Das


ਪੂਰਾ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈ

Poora Purakh Paeia Vaddabhagee Sach Nam Liv Lavai ||

One obtains the Perfect Primal Lord, by great good fortune, lovingly focusing on the True Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੨੪
Raag Suhi Guru Ram Das


ਮਤਿ ਪਰਗਾਸੁ ਭਈ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ

Math Paragas Bhee Man Mania Ram Nam Vaddiaee ||

The intellect is enlightened, and the mind is satisfied, through the glory of the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੨੫
Raag Suhi Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥੪॥੧॥੪॥

Naanak Prabh Paeia Sabadh Milaeia Jothee Joth Milaee ||4||1||4||

O Nanak, God is found, merging in the Shabad, and one's light blends into the Light. ||4||1||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੨੬
Raag Suhi Guru Ram Das