Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
ਆਵਹੁ ਸਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Suhi on Page 235
in Section 'Maanas Outhar Dhaar Dars Dekhae He' of Amrit Keertan Gutka.

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਘਰੁ

Rag Soohee Mehala 1 Ghar 3

Soohee, First Mehl, Third House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਵਹੁ ਸਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ

Avahu Sajana Ho Dhaekha Dharasan Thaera Ram ||

Come, my friend, so that I may behold the blessed Vision of Your Darshan.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਘਰਿ ਆਪਨੜੈ ਖੜੀ ਤਕਾ ਮੈ ਮਨਿ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਰਾਮ

Ghar Apanarrai Kharree Thaka Mai Man Chao Ghanaera Ram ||

I stand in my doorway, watching for You; my mind is filled with such a great yearning.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨਿ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਸੁਣਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ

Man Chao Ghanaera Sun Prabh Maera Mai Thaera Bharavasa ||

My mind is filled with such a great yearning; hear me, O God - I place my faith in You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਭਈ ਨਿਹਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ

Dharasan Dhaekh Bhee Nihakaeval Janam Maran Dhukh Nasa ||

Gazing upon the Blessed Vision of Your Darshan, I have become free of desire; the pains of birth and death are taken away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਜਾਤਾ ਤੂ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਏ

Sagalee Joth Jatha Thoo Soee Milia Bhae Subhaeae ||

Your Light is in everyone; through it, You are known. Through love, You are easily met.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਸਾਚਿ ਮਿਲੇ ਘਰਿ ਆਏ ॥੧॥

Naanak Sajan Ko Bal Jaeeai Sach Milae Ghar Aeae ||1||

O Nanak, I am a sacrifice to my Friend; He has come home to meet with those who are true. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਘਰਿ ਆਇਅੜੇ ਸਾਜਨਾ ਤਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਰਾਮ

Ghar Aeiarrae Sajana Tha Dhhan Kharee Sarasee Ram ||

When her Friend comes to her home, the bride is very pleased.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਮੋਹਿਅੜੀ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਠਾਕੁਰ ਦੇਖਿ ਰਹੰਸੀ ਰਾਮ

Har Mohiarree Sach Sabadh Thakur Dhaekh Rehansee Ram ||

She is fascinated with the True Word of the Lord's Shabad; gazing upon her Lord and Master, she is filled with joy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਸੰਗਿ ਰਹੰਸੀ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਜਾ ਰਾਵੀ ਰੰਗਿ ਰਾਤੈ

Gun Sang Rehansee Kharee Sarasee Ja Ravee Rang Rathai ||

She is filled with virtuous joy, and is totally pleased, when she is ravished and enjoyed by her Lord, and imbued with His Love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਵਗਣ ਮਾਰਿ ਗੁਣੀ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰੈ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ

Avagan Mar Gunee Ghar Shhaeia Poorai Purakh Bidhhathai ||

Her faults and demerits are eradicated, and she roofs her home with virtue, through the Perfect Lord, the Architect of Destiny.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤਸਕਰ ਮਾਰਿ ਵਸੀ ਪੰਚਾਇਣਿ ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੇ

Thasakar Mar Vasee Panchaein Adhal Karae Veecharae ||

Conquering the thieves, she dwells as the mistress of her home, and administers justice wisely.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲਹਿ ਪਿਆਰੇ ॥੨॥

Naanak Ram Nam Nisathara Guramath Milehi Piarae ||2||

O Nanak, through the Lord's Name, she is emancipated; through the Guru's Teachings, she meets her Beloved. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਵਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ

Var Paeiarra Balarreeeae Asa Manasa Pooree Ram ||

The young bride has found her Husband Lord; her hopes and desires are fulfilled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪਿਰਿ ਰਾਵਿਅੜੀ ਸਬਦਿ ਰਲੀ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਨਹ ਦੂਰੀ ਰਾਮ

Pir Raviarree Sabadh Ralee Rav Rehia Neh Dhooree Ram ||

She enjoys and ravishes her Husband Lord, and blends into the Word of the Shabad, pervading and permeating everywhere; the Lord is not far away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰਿ ਹੋਈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸਬਾਈ

Prabh Dhoor N Hoee Ghatt Ghatt Soee This Kee Nar Sabaee ||

God is not far away; He is in each and every heart. All are His brides.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ

Apae Raseea Apae Ravae Jio This Dhee Vaddiaee ||

He Himself is the Enjoyer, He Himself ravishes and enjoys; this is His glorious greatness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਮਰ ਅਡੋਲੁ ਅਮੋਲੁ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ

Amar Addol Amol Apara Gur Poorai Sach Paeeai ||

He is imperishable, immovable, invaluable and infinite. The True Lord is obtained through the Perfect Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜੋਗ ਸਜੋਗੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥੩॥

Naanak Apae Jog Sajogee Nadhar Karae Liv Laeeai ||3||

O Nanak, He Himself unites in Union; by His Glance of Grace, He lovingly attunes them to Himself. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪਿਰੁ ਉਚੜੀਐ ਮਾੜੜੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਆ ਸਿਰਤਾਜਾ ਰਾਮ

Pir Oucharreeai Marrarreeai Thihu Loa Sirathaja Ram ||

My Husband Lord dwells in the loftiest balcony; He is the Supreme Lord of the three worlds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਉ ਬਿਸਮ ਭਈ ਦੇਖਿ ਗੁਣਾ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅਗਾਜਾ ਰਾਮ

Ho Bisam Bhee Dhaekh Guna Anehadh Sabadh Agaja Ram ||

I am amazed, gazing upon His glorious excellence; the unstruck sound current of the Shabad vibrates and resonates.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੋ

Sabadh Veecharee Karanee Saree Ram Nam Neesano ||

I contemplate the Shabad, and perform sublime deeds; I am blessed with the insignia, the banner of the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਖੋਟੇ ਨਹੀ ਠਾਹਰ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਰਵਾਣੋ

Nam Bina Khottae Nehee Thahar Nam Rathan Paravano ||

Without the Naam, the Name of the Lord, the false find no place of rest; only the jewel of the Naam brings acceptance and renown.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪਤਿ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਸੀ

Path Math Pooree Poora Paravana Na Avai Na Jasee ||

Perfect is my honor, perfect is my intellect and password. I shall not have to come or go.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ॥੪॥੧॥੩॥

Naanak Guramukh Ap Pashhanai Prabh Jaisae Avinasee ||4||1||3||

O Nanak, the Gurmukh understands her own self; she becomes like her Imperishable Lord God. ||4||1||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਘਰੁ

Rag Soohee Mehala 1 Ghar 3

Soohee, First Mehl, Third House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਵਹੁ ਸਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ

Avahu Sajana Ho Dhaekha Dharasan Thaera Ram ||

Come, my friend, so that I may behold the blessed Vision of Your Darshan.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਘਰਿ ਆਪਨੜੈ ਖੜੀ ਤਕਾ ਮੈ ਮਨਿ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਰਾਮ

Ghar Apanarrai Kharree Thaka Mai Man Chao Ghanaera Ram ||

I stand in my doorway, watching for You; my mind is filled with such a great yearning.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨਿ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਸੁਣਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ

Man Chao Ghanaera Sun Prabh Maera Mai Thaera Bharavasa ||

My mind is filled with such a great yearning; hear me, O God - I place my faith in You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਭਈ ਨਿਹਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ

Dharasan Dhaekh Bhee Nihakaeval Janam Maran Dhukh Nasa ||

Gazing upon the Blessed Vision of Your Darshan, I have become free of desire; the pains of birth and death are taken away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਜਾਤਾ ਤੂ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਏ

Sagalee Joth Jatha Thoo Soee Milia Bhae Subhaeae ||

Your Light is in everyone; through it, You are known. Through love, You are easily met.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਸਾਚਿ ਮਿਲੇ ਘਰਿ ਆਏ ॥੧॥

Naanak Sajan Ko Bal Jaeeai Sach Milae Ghar Aeae ||1||

O Nanak, I am a sacrifice to my Friend; He has come home to meet with those who are true. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਘਰਿ ਆਇਅੜੇ ਸਾਜਨਾ ਤਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਰਾਮ

Ghar Aeiarrae Sajana Tha Dhhan Kharee Sarasee Ram ||

When her Friend comes to her home, the bride is very pleased.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਮੋਹਿਅੜੀ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਠਾਕੁਰ ਦੇਖਿ ਰਹੰਸੀ ਰਾਮ

Har Mohiarree Sach Sabadh Thakur Dhaekh Rehansee Ram ||

She is fascinated with the True Word of the Lord's Shabad; gazing upon her Lord and Master, she is filled with joy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਸੰਗਿ ਰਹੰਸੀ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਜਾ ਰਾਵੀ ਰੰਗਿ ਰਾਤੈ

Gun Sang Rehansee Kharee Sarasee Ja Ravee Rang Rathai ||

She is filled with virtuous joy, and is totally pleased, when she is ravished and enjoyed by her Lord, and imbued with His Love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਵਗਣ ਮਾਰਿ ਗੁਣੀ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰੈ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ

Avagan Mar Gunee Ghar Shhaeia Poorai Purakh Bidhhathai ||

Her faults and demerits are eradicated, and she roofs her home with virtue, through the Perfect Lord, the Architect of Destiny.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤਸਕਰ ਮਾਰਿ ਵਸੀ ਪੰਚਾਇਣਿ ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੇ

Thasakar Mar Vasee Panchaein Adhal Karae Veecharae ||

Conquering the thieves, she dwells as the mistress of her home, and administers justice wisely.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲਹਿ ਪਿਆਰੇ ॥੨॥

Naanak Ram Nam Nisathara Guramath Milehi Piarae ||2||

O Nanak, through the Lord's Name, she is emancipated; through the Guru's Teachings, she meets her Beloved. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਵਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ

Var Paeiarra Balarreeeae Asa Manasa Pooree Ram ||

The young bride has found her Husband Lord; her hopes and desires are fulfilled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪਿਰਿ ਰਾਵਿਅੜੀ ਸਬਦਿ ਰਲੀ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਨਹ ਦੂਰੀ ਰਾਮ

Pir Raviarree Sabadh Ralee Rav Rehia Neh Dhooree Ram ||

She enjoys and ravishes her Husband Lord, and blends into the Word of the Shabad, pervading and permeating everywhere; the Lord is not far away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰਿ ਹੋਈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸਬਾਈ

Prabh Dhoor N Hoee Ghatt Ghatt Soee This Kee Nar Sabaee ||

God is not far away; He is in each and every heart. All are His brides.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ

Apae Raseea Apae Ravae Jio This Dhee Vaddiaee ||

He Himself is the Enjoyer, He Himself ravishes and enjoys; this is His glorious greatness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਮਰ ਅਡੋਲੁ ਅਮੋਲੁ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ

Amar Addol Amol Apara Gur Poorai Sach Paeeai ||

He is imperishable, immovable, invaluable and infinite. The True Lord is obtained through the Perfect Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜੋਗ ਸਜੋਗੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥੩॥

Naanak Apae Jog Sajogee Nadhar Karae Liv Laeeai ||3||

O Nanak, He Himself unites in Union; by His Glance of Grace, He lovingly attunes them to Himself. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੨੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪਿਰੁ ਉਚੜੀਐ ਮਾੜੜੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਆ ਸਿਰਤਾਜਾ ਰਾਮ

Pir Oucharreeai Marrarreeai Thihu Loa Sirathaja Ram ||

My Husband Lord dwells in the loftiest balcony; He is the Supreme Lord of the three worlds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੨੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਉ ਬਿਸਮ ਭਈ ਦੇਖਿ ਗੁਣਾ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅਗਾਜਾ ਰਾਮ

Ho Bisam Bhee Dhaekh Guna Anehadh Sabadh Agaja Ram ||

I am amazed, gazing upon His glorious excellence; the unstruck sound current of the Shabad vibrates and resonates.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੨੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੋ

Sabadh Veecharee Karanee Saree Ram Nam Neesano ||

I contemplate the Shabad, and perform sublime deeds; I am blessed with the insignia, the banner of the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੨੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਖੋਟੇ ਨਹੀ ਠਾਹਰ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਰਵਾਣੋ

Nam Bina Khottae Nehee Thahar Nam Rathan Paravano ||

Without the Naam, the Name of the Lord, the false find no place of rest; only the jewel of the Naam brings acceptance and renown.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੨੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪਤਿ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਸੀ

Path Math Pooree Poora Paravana Na Avai Na Jasee ||

Perfect is my honor, perfect is my intellect and password. I shall not have to come or go.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੨੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ॥੪॥੧॥੩॥

Naanak Guramukh Ap Pashhanai Prabh Jaisae Avinasee ||4||1||3||

O Nanak, the Gurmukh understands her own self; she becomes like her Imperishable Lord God. ||4||1||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਪੰ. ੨੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev