Anthar Pi-aas Outhee Prubh Keree Sun Gur Buchun Man Theer Lugee-aa
ਅੰਤਰਿ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸੁਣਿ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨਿ ਤੀਰ ਲਗਈਆ ॥

This shabad is by Guru Ram Das in Raag Bilaaval on Page 497
in Section 'Mere Man Bairaag Bhea Jeo' of Amrit Keertan Gutka.

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ

Bilaval Mehala 4 ||

Bilaaval, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੮
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਅੰਤਰਿ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸੁਣਿ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨਿ ਤੀਰ ਲਗਈਆ

Anthar Pias Outhee Prabh Kaeree Sun Gur Bachan Man Theer Lageea ||

The thirst for God has welled up deep within me; hearing the Word of the Guru's Teachings, my mind is pierced by His arrow.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੯
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਕਿ ਜਾਣੈ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ ॥੧॥

Man Kee Birathha Man Hee Janai Avar K Janai Ko Peer Pareea ||1||

The pain of my mind is known only to my own mind; who can know the pain of another? ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਰਾਮ ਗੁਰਿ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਮਨੁ ਲਈਆ

Ram Gur Mohan Mohi Man Leea ||

The Lord, the Guru, the Enticer, has enticed my mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਹਉ ਆਕਲ ਬਿਕਲ ਭਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਹਉ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਇ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Ho Akal Bikal Bhee Gur Dhaekhae Ho Lott Pott Hoe Peea ||1|| Rehao ||

I am stunned and amazed, gazing upon my Guru; I have entered the realm of wonder and bliss. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਹਉ ਨਿਰਖਤ ਫਿਰਉ ਸਭਿ ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਮੈ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਨ ਕੋ ਬਹੁਤੁ ਮਨਿ ਚਈਆ

Ho Nirakhath Firo Sabh Dhaes Dhisanthar Mai Prabh Dhaekhan Ko Bahuth Man Cheea ||

I wander around, exploring all lands and foreign countries; within my mind, I have such a great longing to see my God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਮਨੁ ਤਨੁ ਕਾਟਿ ਦੇਉ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਦਿਖਈਆ ॥੨॥

Man Than Katt Dhaeo Gur Agai Jin Har Prabh Marag Panthh Dhikheea ||2||

I sacrifice my mind and body to the Guru, who has shown me the Way, the Path to my Lord God. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਕੋਈ ਆਣਿ ਸਦੇਸਾ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੀਠ ਲਗਈਆ

Koee An Sadhaesa Dhaee Prabh Kaera Ridh Anthar Man Than Meeth Lageea ||

If only someone would bring me news of God; He seems so sweet to my heart, mind and body.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਮਸਤਕੁ ਕਾਟਿ ਦੇਉ ਚਰਣਾ ਤਲਿ ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਈਆ ॥੩॥

Masathak Katt Dhaeo Charana Thal Jo Har Prabh Maelae Mael Mileea ||3||

I would cut off my head and place it under the feet of that one who leads me to meet and unite with my Lord God. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਚਲੁ ਚਲੁ ਸਖੀ ਹਮ ਪ੍ਰਭੁ ਪਰਬੋਧਹ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਹੀਆ

Chal Chal Sakhee Ham Prabh Parabodhheh Gun Kaman Kar Har Prabh Leheea ||

Let us go, O my companions, and understand our God; with the spell of virtue, let us obtain our Lord God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਉਆ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਪਈਆ ॥੪॥

Bhagath Vashhal Oua Ko Nam Keheeath Hai Saran Prabhoo This Pashhai Peea ||4||

He is called the Lover of His devotees; let us follow in the footsteps of those who seek God's Sanctuary. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਖਿਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਖੁਸੀਆ ਮਨਿ ਦੀਪਕ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬਲਈਆ

Khima Seegar Karae Prabh Khuseea Man Dheepak Gur Gian Baleea ||

If the soul-bride adorns herself with compassion and forgiveness, God is pleased, and her mind is illumined with the lamp of the Guru's wisdom.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਰਸਿ ਰਸਿ ਭੋਗ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਹਮ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਜੀਉ ਕਟਿ ਕਟਿ ਪਈਆ ॥੫॥

Ras Ras Bhog Karae Prabh Maera Ham This Agai Jeeo Katt Katt Peea ||5||

With happiness and ecstasy, my God enjoys her; I offer each and every bit of my soul to Him. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੨੦
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਾਰੁ ਕੰਠਿ ਹੈ ਬਨਿਆ ਮਨੁ ਮੋਤੀਚੂਰੁ ਵਡ ਗਹਨ ਗਹਨਈਆ

Har Har Har Kanth Hai Bania Man Motheechoor Vadd Gehan Gehaneea ||

I have made the Name of the Lord, Har, Har, my necklace; my mind tinged with devotion is the intricate ornament of crowning glory.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੨੧
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਧਾ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਪ੍ਰਭੁ ਛੋਡਿ ਸਕੈ ਬਹੁਤੁ ਮਨਿ ਭਈਆ ॥੬॥

Har Har Saradhha Saej Vishhaee Prabh Shhodd N Sakai Bahuth Man Bheea ||6||

I have spread out my bed of faith in the Lord, Har, Har. I cannot abandon Him - my mind is filled with such a great love for Him. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੨੨
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਕਹੈ ਪ੍ਰਭੁ ਅਵਰੁ ਅਵਰੁ ਕਿਛੁ ਕੀਜੈ ਸਭੁ ਬਾਦਿ ਸੀਗਾਰੁ ਫੋਕਟ ਫੋਕਟਈਆ

Kehai Prabh Avar Avar Kishh Keejai Sabh Badh Seegar Fokatt Fokatteea ||

If God says one thing, and the soul-bride does something else, then all her decorations are useless and false.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੨੩
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਕੀਓ ਸੀਗਾਰੁ ਮਿਲਣ ਕੈ ਤਾਈ ਪ੍ਰਭੁ ਲੀਓ ਸੁਹਾਗਨਿ ਥੂਕ ਮੁਖਿ ਪਈਆ ॥੭॥

Keeou Seegar Milan Kai Thaee Prabh Leeou Suhagan Thhook Mukh Peea ||7||

She may adorn herself to meet her Husband Lord, but still, only the virtuous soul-bride meets God, and the other's face is spat upon. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੨੪
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਹਮ ਚੇਰੀ ਤੂ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਕਿਆ ਹਮ ਕਰਹ ਤੇਰੈ ਵਸਿ ਪਈਆ

Ham Chaeree Thoo Agam Gusaee Kia Ham Kareh Thaerai Vas Peea ||

I am Your hand-maiden, O Inaccessible Lord of the Universe; what can I do by myself? I am under Your power.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੨੫
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਦਇਆ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣਿ ਸਮਈਆ ॥੮॥੫॥੮॥

Dhaeia Dheen Karahu Rakh Laevahu Naanak Har Gur Saran Sameea ||8||5||8||

Be merciful, Lord, to the meek, and save them; Nanak has entered the Sanctuary of the Lord, and the Guru. ||8||5||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੭ ਪੰ. ੨੬
Raag Bilaaval Guru Ram Das