Ath Preethum Mun Mohunaa Ghut Sohunaa Praan Adhaaraa Raam
ਅਤਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਟ ਸੋਹਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Bihaagrhaa on Page 505
in Section 'Mere Man Bairaag Bhea Jeo' of Amrit Keertan Gutka.

ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ

Rag Bihagarra Mehala 5 ||

Bihaagrhaa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੧
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਅਤਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਟ ਸੋਹਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ

Ath Preetham Man Mohana Ghatt Sohana Pran Adhhara Ram ||

He is dear to me; He fascinates my mind; He is the ornament of my heart, the support of the breath of life.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੨
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ

Sundhar Sobha Lal Gopal Dhaeial Kee Apar Apara Ram ||

The Glory of the Beloved, Merciful Lord of the Universe is beautiful; He is infinite and without limit.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੩
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਮਿਲਹੁ ਕੰਤ ਨਿਮਾਣੀਆ

Gopal Dhaeial Gobindh Lalan Milahu Kanth Nimaneea ||

O Compassionate Sustainer of the World, Beloved Lord of the Universe, please, join with Your humble soul-bride.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੪
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਨੈਨ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਨਹ ਨੀਦ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀਆ

Nain Tharasan Dharas Parasan Neh Needh Rain Vihaneea ||

My eyes long for the Blessed Vision of Your Darshan; the night passes, but I cannot sleep.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੫
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਬਿੰਜਨ ਭਏ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ

Gian Anjan Nam Binjan Bheae Sagal Seegara ||

I have applied the healing ointment of spiritual wisdom to my eyes; the Naam, the Name of the Lord, is my food. These are all my decorations.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੬
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਜੰਪੈ ਮੇਲਿ ਕੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥

Naanak Paeianpai Santh Janpai Mael Kanth Hamara ||1||

Prays Nanak, let's meditate on the Saint, that he may unite us with our Husband Lord. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੭
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਲਾਖ ਉਲਾਹਨੇ ਮੋਹਿ ਹਰਿ ਜਬ ਲਗੁ ਨਹ ਮਿਲੈ ਰਾਮ

Lakh Oulahanae Mohi Har Jab Lag Neh Milai Ram ||

I endure thousands of reprimands, and still, my Lord has not met with me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੮
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਮਿਲਨ ਕਉ ਕਰਉ ਉਪਾਵ ਕਿਛੁ ਹਮਾਰਾ ਨਹ ਚਲੈ ਰਾਮ

Milan Ko Karo Oupav Kishh Hamara Neh Chalai Ram ||

I make the effort to meet with my Lord, but none of my efforts work.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੯
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਚਲ ਚਿਤ ਬਿਤ ਅਨਿਤ ਪ੍ਰਿਅ ਬਿਨੁ ਕਵਨ ਬਿਧੀ ਧੀਜੀਐ

Chal Chith Bith Anith Pria Bin Kavan Bidhhee N Dhheejeeai ||

Unsteady is my consciousness, and unstable is my wealth; without my Lord, I cannot be consoled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੀਗਾਰ ਬਿਰਥੇ ਹਰਿ ਕੰਤ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਜੀਜੀਐ

Khan Pan Seegar Birathhae Har Kanth Bin Kio Jeejeeai ||

Food, drink and decorations are useless; without my Husband Lord, how can I survive?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਪਿਆਸੀ ਰੈਨਿ ਦਿਨੀਅਰੁ ਰਹਿ ਸਕੀਐ ਇਕੁ ਤਿਲੈ

Asa Piasee Rain Dhineear Rehi N Sakeeai Eik Thilai ||

I yearn for Him, and desire Him night and day. I cannot live without Him, even for an instant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਦਾਸੀ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਮਿਲੈ ॥੨॥

Naanak Paeianpai Santh Dhasee Tho Prasadh Maera Pir Milai ||2||

Prays Nanak, O Saint, I am Your slave; by Your Grace, I meet my Husband Lord. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸੇਜ ਏਕ ਪ੍ਰਿਉ ਸੰਗਿ ਦਰਸੁ ਪਾਈਐ ਰਾਮ

Saej Eaek Prio Sang Dharas N Paeeai Ram ||

I share a bed with my Beloved, but I do not behold the Blessed Vision of His Darshan.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਅਵਗਨ ਮੋਹਿ ਅਨੇਕ ਕਤ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈਐ ਰਾਮ

Avagan Mohi Anaek Kath Mehal Bulaeeai Ram ||

I have endless demerits - how can my Lord call me to the Mansion of His Presence?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਨਿਰਗੁਨਿ ਨਿਮਾਣੀ ਅਨਾਥਿ ਬਿਨਵੈ ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧੇ

Niragun Nimanee Anathh Binavai Milahu Prabh Kirapa Nidhhae ||

The worthless, dishonored and orphaned soul-bride prays, ""Meet with me, O God, treasure of mercy.""

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਿ ਖੋਈਐ ਸਹਜਿ ਸੋਈਐ ਪ੍ਰਭ ਪਲਕ ਪੇਖਤ ਨਵ ਨਿਧੇ

Bhram Bheeth Khoeeai Sehaj Soeeai Prabh Palak Paekhath Nav Nidhhae ||

The wall of doubt has been shattered, and now I sleep in peace, beholding God, the Lord of the nine treasures, even for an instant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਗ੍ਰਿਹਿ ਲਾਲੁ ਆਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਮਿਲਿ ਸੰਗਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਈਐ

Grihi Lal Avai Mehal Pavai Mil Sang Mangal Gaeeai ||

If only I could come into the Mansion of my Beloved Lord's Presence! Joining with Him, I sing the songs of joy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਸਰਣੀ ਮੋਹਿ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਈਐ ॥੩॥

Naanak Paeianpai Santh Saranee Mohi Dharas Dhikhaeeai ||3||

Prays Nanak, I seek the Sanctuary of the Saints; please, reveal to me the Blessed Vision of Your Darshan. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਰਾਮ

Santhan Kai Parasadh Har Har Paeia Ram ||

By the Grace of the Saints, I have obtained the Lord, Har, Har.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੨੦
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਇਆ ਰਾਮ

Eishh Punnee Man Santh Thapath Bujhaeia Ram ||

My desires are fulfilled, and my mind is at peace; the fire within has been quenched.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੨੧
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸਫਲਾ ਸੁ ਦਿਨਸ ਰੈਣੇ ਸੁਹਾਵੀ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਰਸੁ ਘਨਾ

Safala S Dhinas Rainae Suhavee Anadh Mangal Ras Ghana ||

Fruitful is that day, and beauteous is that night, and countless are the joys, celebrations and pleasures.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੨੨
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਭਨਾ

Pragattae Gupal Gobindh Lalan Kavan Rasana Gun Bhana ||

The Lord of the Universe, the Beloved Sustainer of the World, has been revealed. With what tongue can I speak of His Glory?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੨੩
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਭ੍ਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਥਾਕੇ ਮਿਲਿ ਸਖੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ

Bhram Lobh Moh Bikar Thhakae Mil Sakhee Mangal Gaeia ||

Doubt, greed, emotional attachment and corruption are taken away; joining with my companions, I sing the songs of joy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੨੪
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਜੰਪੈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੰਜੋਗਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੪॥੨॥

Naanak Paeianpai Santh Janpai Jin Har Har Sanjog Milaeia ||4||2||

Prays Nanak, I meditate on the Saint, who has led me to merge with the Lord, Har, Har. ||4||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੫ ਪੰ. ੨੫
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev