Baavun Ashur Lok Thrai Subh Kush Ein Hee Maahi
ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ ਸਭੁ ਕਛੁ ਇਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥

This shabad is by Bhagat Kabir in Raag Gauri on Page 405
in Section 'Har Ras Peevo Bhaa-ee' of Amrit Keertan Gutka.