Har Agum Agochur Sudhaa Abinaasee
ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥

This shabad is by Guru Ram Das in Raag Maaroo on Page 157
in Section 'Prathpale Nith Saar Samaale' of Amrit Keertan Gutka.

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ

Maroo Mehala 4 ||

Maaroo, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ

Har Agam Agochar Sadha Abinasee ||

The Lord is inaccessible and unfathomable; He is eternal and imperishable.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਸਰਬੇ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਘਟ ਵਾਸੀ

Sarabae Rav Rehia Ghatt Vasee ||

He dwells in the heart, and is all-pervading, permeating everywhere.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਤਿਸਹਿ ਸਰੇਵਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੇ ॥੧॥

This Bin Avar N Koee Dhatha Har Thisehi Saraevahu Pranee Hae ||1||

There is no other Giver except Him; worship the Lord, O mortals. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਜਾ ਕਉ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਤਾ ਕਉ ਕੋਇ ਸਾਕਸਿ ਮਾਰਾ

Ja Ko Rakhai Har Rakhanehara || Tha Ko Koe N Sakas Mara ||

No one can kill anyone who is saved by the Savior Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਸੇਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜਾ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਹੇ ॥੨॥

So Aisa Har Saevahu Santhahu Ja Kee Ootham Banee Hae ||2||

So serve such a Lord, O Saints, whose Bani is exalted and sublime. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਜਾ ਜਾਪੈ ਕਿਛੁ ਕਿਥਾਊ ਨਾਹੀ

Ja Japai Kishh Kithhaoo Nahee ||

When it seems that a place is empty and void,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਤਾ ਕਰਤਾ ਭਰਪੂਰਿ ਸਮਾਹੀ

Tha Karatha Bharapoor Samahee ||

There, the Creator Lord is permeating and pervading.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਸੂਕੇ ਤੇ ਫੁਨਿ ਹਰਿਆ ਕੀਤੋਨੁ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ ਹੇ ॥੩॥

Sookae Thae Fun Haria Keethon Har Dhhiavahu Choj Viddanee Hae ||3||

He causes the dried-up branch to blossom forth in greenery again; so meditate on the Lord - wondrous are His ways! ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੨੦
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਜੋ ਜੀਆ ਕੀ ਵੇਦਨ ਜਾਣੈ

Jo Jeea Kee Vaedhan Janai ||

The One who knows the anguish of all beings

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੨੧
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਤਿਸੁ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੈ

This Sahib Kai Ho Kurabanai ||

Unto that Lord and Master, I am a sacrifice.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੨੨
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਜਨ ਕਰਿ ਬੇਨੰਤੀ ਜੋ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਣੀ ਹੇ ॥੪॥

This Agai Jan Kar Baenanthee Jo Sarab Sukha Ka Dhanee Hae ||4||

Offer your prayers to the One who is the Giver of all peace and joy. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੨੩
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਜੋ ਜੀਐ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣੈ

Jo Jeeai Kee Sar N Janai ||

But one who does not know the state of the soul

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੨੪
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ ਅਜਾਣੈ

This Sio Kishh N Keheeai Ajanai ||

Do not say anything to such an ignorant person.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੨੫
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਨਹ ਲੂਝੁ ਪਰਾਣੀ ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ਹੇ ॥੫॥

Moorakh Sio Neh Loojh Paranee Har Japeeai Padh Nirabanee Hae ||5||

Do not argue with fools, O mortals. Meditate on the Lord, in the state of Nirvaanaa. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੨੬
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਨਾ ਕਰਿ ਚਿੰਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ

Na Kar Chinth Chintha Hai Karathae ||

Don't worry - let the Creator take care of it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੨੭
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਹਰਿ ਦੇਵੈ ਜਲਿ ਥਲਿ ਜੰਤਾ ਸਭਤੈ

Har Dhaevai Jal Thhal Jantha Sabhathai ||

The Lord gives to all creatures in the water and on the land.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੨੮
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਅਚਿੰਤ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਵਿਚਿ ਪਾਥਰ ਕੀਟ ਪਖਾਣੀ ਹੇ ॥੬॥

Achinth Dhan Dhaee Prabh Maera Vich Pathhar Keett Pakhanee Hae ||6||

My God bestows His blessings without being asked, even to worms in soil and stones. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੨੯
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਨਾ ਕਰਿ ਆਸ ਮੀਤ ਸੁਤ ਭਾਈ

Na Kar As Meeth Suth Bhaee ||

Do not place your hopes in friends, children and siblings.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੩੦
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਨਾ ਕਰਿ ਆਸ ਕਿਸੈ ਸਾਹ ਬਿਉਹਾਰ ਕੀ ਪਰਾਈ

Na Kar As Kisai Sah Biouhar Kee Paraee ||

Do not place your hopes in kings or the business of others.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੩੧
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ਹੇ ॥੭॥

Bin Har Navai Ko Baelee Nahee Har Japeeai Sarangapanee Hae ||7||

Without the Lord's Name, no one will be your helper; so meditate on the Lord, the Lord of the world. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੩੨
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਬਨਵਾਰੀ

Anadhin Nam Japahu Banavaree ||

Night and day, chant the Naam.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੩੩
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੈ ਥਾਰੀ

Sabh Asa Manasa Poorai Thharee ||

All your hopes and desires shall be fulfilled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੩੪
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਭਵ ਖੰਡਨੁ ਸੁਖਿ ਸਹਜੇ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ਹੇ ॥੮॥

Jan Naanak Nam Japahu Bhav Khanddan Sukh Sehajae Rain Vihanee Hae ||8||

O servant Nanak, chant the Naam, the Name of the Destroyer of fear, and your life-night shall pass in intuitive peace and poise. ||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੩੫
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ

Jin Har Saevia Thin Sukh Paeia ||

Those who serve the Lord find peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੩੬
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ

Sehajae Hee Har Nam Samaeia ||

They are intuitively absorbed in the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੩੭
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਜੋ ਸਰਣਿ ਪਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ਜਾਇ ਪੂਛਹੁ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੇ ॥੯॥

Jo Saran Parai This Kee Path Rakhai Jae Pooshhahu Vaedh Puranee Hae ||9||

The Lord preserves the honor of those who seek His Sanctuary; go and consult the Vedas and the Puraanas. ||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੩੮
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲਾਗੈ

Jis Har Saeva Laeae Soee Jan Lagai ||

That humble being is attached to the Lord's service, whom the Lord so attaches.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੩੯
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ

Gur Kai Sabadh Bharam Bho Bhagai ||

Through the Word of the Guru's Shabad, doubt and fear are dispelled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੪੦
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਿਹ ਸਦਾ ਰਹੈ ਉਦਾਸੀ ਜਿਉ ਕਮਲੁ ਰਹੈ ਵਿਚਿ ਪਾਣੀ ਹੇ ॥੧੦॥

Vichae Grih Sadha Rehai Oudhasee Jio Kamal Rehai Vich Panee Hae ||10||

In his own home, he remains unattached, like the lotus flower in the water. ||10||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੪੧
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਪਾਏ

Vich Houmai Saeva Thhae N Paeae ||

One who serves in egotism is not accepted or approved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੪੨
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਏ

Janam Marai Fir Avai Jaeae ||

Such a person is born, only to die again, and come and go in reincarnation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੪੩
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਸੋ ਤਪੁ ਪੂਰਾ ਸਾਈ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹਰਿ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਣੀ ਹੇ ॥੧੧॥

So Thap Poora Saee Saeva Jo Har Maerae Man Bhanee Hae ||11||

Perfect is that penance and that service, which is pleasing to the Mind of my Lord. ||11||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੪੪
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਹਉ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਾ ਸੁਆਮੀ

Ho Kia Gun Thaerae Akha Suamee ||

What Glorious Virtues of Yours should I chant, O my Lord and Master?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੪੫
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਤੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ

Thoo Sarab Jeea Ka Antharajamee ||

You are the Inner-knower, the Searcher of all souls.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੪੬
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਹਉ ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਤੁਝੈ ਪਹਿ ਕਰਤੇ ਹਰਿ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ਹੇ ॥੧੨॥

Ho Mago Dhan Thujhai Pehi Karathae Har Anadhin Nam Vakhanee Hae ||12||

I beg for blessings from You, O Creator Lord; I repeat Your Name night and day. ||12||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੪੭
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ

Kis Hee Jor Ahankar Bolan Ka ||

Some speak in egotistical power.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੪੮
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਦੀਬਾਨ ਮਾਇਆ ਕਾ

Kis Hee Jor Dheeban Maeia Ka ||

Some have the power of authority and Maya.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੪੯
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਟੇਕ ਧਰ ਅਵਰ ਕਾਈ ਤੂ ਕਰਤੇ ਰਾਖੁ ਮੈ ਨਿਮਾਣੀ ਹੇ ॥੧੩॥

Mai Har Bin Ttaek Dhhar Avar N Kaee Thoo Karathae Rakh Mai Nimanee Hae ||13||

I have no other Support at all, except the Lord. O Creator Lord, please save me, meek and dishonored. ||13||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੫੦
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣੁ ਕਰਹਿ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ

Nimanae Man Karehi Thudhh Bhavai ||

You bless the meek and dishonored with honor, as it pleases You, O Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੫੧
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਝਖਿ ਝਖਿ ਆਵੈ ਜਾਵੈ

Hor Kaethee Jhakh Jhakh Avai Javai ||

Many others argue in conflict, coming and going in reincarnation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੫੨
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਜਿਨ ਕਾ ਪਖੁ ਕਰਹਿ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕੀ ਊਪਰਿ ਗਲ ਤੁਧੁ ਆਣੀ ਹੇ ॥੧੪॥

Jin Ka Pakh Karehi Thoo Suamee Thin Kee Oopar Gal Thudhh Anee Hae ||14||

Those people, whose side You take, O Lord and Master, are elevated and successful. ||14||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੫੩
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ

Har Har Nam Jinee Sadha Dhhiaeia ||

Those who meditate forever on the Name of the Lord, Har, Har,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੫੪
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਤਿਨੀ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ

Thinee Gur Parasadh Param Padh Paeia ||

By Guru's Grace, obtain the supreme status.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੫੫
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਪਛੋਤਾਣੀ ਹੇ ॥੧੫॥

Jin Har Saevia Thin Sukh Paeia Bin Saeva Pashhothanee Hae ||15||

Those who serve the Lord find peace; without serving Him, they regret and repent. ||15||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੫੬
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਤੂ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤਹਿ ਹਰਿ ਜਗੰਨਾਥੁ

Thoo Sabh Mehi Varathehi Har Jagannathh ||

You are pervading all, O Lord of the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੫੭
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਸੋ ਹਰਿ ਜਪੈ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਮਸਤਕਿ ਹਾਥੁ

So Har Japai Jis Gur Masathak Hathh ||

He alone meditates on the Lord, upon whose forehead the Guru places His hand.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੫੮
Raag Maaroo Guru Ram Das


ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਇਆ ਹਰਿ ਜਾਪੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਦਸਾਣੀ ਹੇ ॥੧੬॥੨॥

Har Kee Saran Paeia Har Japee Jan Naanak Dhas Dhasanee Hae ||16||2||

Entering the Sanctuary of the Lord, I meditate on the Lord; servant Nanak is the slave of His slaves. ||16||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੫੭ ਪੰ. ੫੯
Raag Maaroo Guru Ram Das