Ho Anadhin Har Naam Keeruthun Kuro
ਹਉ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਉ ॥

This shabad is by Guru Ram Das in Raag Asa on Page 688
in Section 'Keertan Nirmolak Heera' of Amrit Keertan Gutka.