Hum Ghar Saajun Aaee
ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Suhi on Page 235
in Section 'Maanas Outhar Dhaar Dars Dekhae He' of Amrit Keertan Gutka.

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਛੰਤੁ ਘਰੁ

Rag Soohee Mehala 1 Shhanth Ghar 2

Soohee, First Mehl, Chhant, Second House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ

Ham Ghar Sajan Aeae ||

My friends have come into my home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਚੈ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ

Sachai Mael Milaeae ||

The True Lord has united me with them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਏ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਏ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ

Sehaj Milaeae Har Man Bhaeae Panch Milae Sukh Paeia ||

The Lord automatically united me with them when it pleased Him; uniting with the chosen ones, I have found peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਜਿਸੁ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਲਾਇਆ

Saee Vasath Parapath Hoee Jis Saethee Man Laeia ||

I have obtained that thing, which my mind desired.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਨਦਿਨੁ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ

Anadhin Mael Bhaeia Man Mania Ghar Mandhar Sohaeae ||

Meeting with them, night and day, my mind is pleased; my home and mansion are beautified.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਨਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥

Panch Sabadh Dhhun Anehadh Vajae Ham Ghar Sajan Aeae ||1||

The unstruck sound current of the Panch Shabad, the Five Primal Sounds, vibrates and resounds; my friends have come into my home. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੇ

Avahu Meeth Piarae || Mangal Gavahu Narae ||

So come, my beloved friends, and sing the songs of joy, O sisters.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਚੁ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਤਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ

Sach Mangal Gavahu Tha Prabh Bhavahu Sohilarra Jug Charae ||

Sing the true songs of joy and God will be pleased. You shall be celebrated throughout the four ages.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਪਨੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ਥਾਨਿ ਸੁਹਾਇਆ ਕਾਰਜ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ

Apanai Ghar Aeia Thhan Suhaeia Karaj Sabadh Savarae ||

My Husband Lord has come into my home, and my place is adorned and decorated. Through the Shabad, my affairs have been resolved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗਿਆਨ ਮਹਾ ਰਸੁ ਨੇਤ੍ਰੀ ਅੰਜਨੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਰੂਪੁ ਦਿਖਾਇਆ

Gian Meha Ras Naethree Anjan Thribhavan Roop Dhikhaeia ||

Applying the ointment, the supreme essence, of divine wisdom to my eyes, I see the Lord's form throughout the three worlds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਖੀ ਮਿਲਹੁ ਰਸਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥੨॥

Sakhee Milahu Ras Mangal Gavahu Ham Ghar Sajan Aeia ||2||

So join with me, my sisters, and sing the songs of joy and delight; my friends have come into my home. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਿੰਨਾ

Man Than Anmrith Bhinna ||

My mind and body are drenched with Ambrosial Nectar;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਰਤੰਨਾ

Anthar Praem Rathanna ||

Deep within the nucleus of my self, is the jewel of the Lord's Love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਤਰਿ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮੇਰੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੋ

Anthar Rathan Padharathh Maerai Param Thath Veecharo ||

This invaluable jewel is deep within me; I contemplate the supreme essence of reality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਜੰਤ ਭੇਖ ਤੂ ਸਫਲਿਓ ਦਾਤਾ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਦੇਵਣਹਾਰੋ

Janth Bhaekh Thoo Safaliou Dhatha Sir Sir Dhaevaneharo ||

Living beings are mere beggars; You are the Giver of rewards; You are the Giver to each and every being.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤੂ ਜਾਨੁ ਗਿਆਨੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ

Thoo Jan Gianee Antharajamee Apae Karan Keena ||

You are Wise and All-knowing, the Inner-knower; You Yourself created the creation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੁਨਹੁ ਸਖੀ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭੀਨਾ ॥੩॥

Sunahu Sakhee Man Mohan Mohia Than Man Anmrith Bheena ||3||

So listen, O my sisters - the Enticer has enticed my mind. My body and mind are drenched with Nectar. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸੰਸਾਰਾ

Atham Ram Sansara ||

O Supreme Soul of the World,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਚਾ ਖੇਲੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾ ਰਾ

Sacha Khael Thumhara ||

Your play is true.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਚੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾ ਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਕਉਣੁ ਬੁਝਾਏ

Sach Khael Thumhara Agam Apara Thudhh Bin Koun Bujhaeae ||

Your play is true, O Inaccessible and Infinite Lord; without You, who can make me understand?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸਿਆਣੇ ਕੇਤੇ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਣੁ ਕਹਾਏ

Sidhh Sadhhik Sianae Kaethae Thujh Bin Kavan Kehaeae ||

There are millions of Siddhas and enlightened seekers, but without You, who can call himself one?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਾਲੁ ਬਿਕਾਲੁ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ਮਨੁ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਿ ਠਾਏ

Kal Bikal Bheae Dhaevanae Man Rakhia Gur Thaeae ||

Death and rebirth drive the mind insane; only the Guru can hold it in its place.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ਗੁਣ ਸੰਗਮਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੨॥

Naanak Avagan Sabadh Jalaeae Gun Sangam Prabh Paeae ||4||1||2||

O Nanak, one who burns away his demerits and faults with the Shabad, accumulates virtue, and finds God. ||4||1||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਛੰਤੁ ਘਰੁ

Rag Soohee Mehala 1 Shhanth Ghar 2

Soohee, First Mehl, Chhant, Second House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੩੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੩੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ

Ham Ghar Sajan Aeae ||

My friends have come into my home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੩੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਚੈ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ

Sachai Mael Milaeae ||

The True Lord has united me with them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੩੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਏ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਏ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ

Sehaj Milaeae Har Man Bhaeae Panch Milae Sukh Paeia ||

The Lord automatically united me with them when it pleased Him; uniting with the chosen ones, I have found peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੩੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਜਿਸੁ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਲਾਇਆ

Saee Vasath Parapath Hoee Jis Saethee Man Laeia ||

I have obtained that thing, which my mind desired.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੪੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਨਦਿਨੁ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ

Anadhin Mael Bhaeia Man Mania Ghar Mandhar Sohaeae ||

Meeting with them, night and day, my mind is pleased; my home and mansion are beautified.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੪੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਨਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥

Panch Sabadh Dhhun Anehadh Vajae Ham Ghar Sajan Aeae ||1||

The unstruck sound current of the Panch Shabad, the Five Primal Sounds, vibrates and resounds; my friends have come into my home. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੪੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੇ

Avahu Meeth Piarae || Mangal Gavahu Narae ||

So come, my beloved friends, and sing the songs of joy, O sisters.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੪੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਚੁ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਤਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ

Sach Mangal Gavahu Tha Prabh Bhavahu Sohilarra Jug Charae ||

Sing the true songs of joy and God will be pleased. You shall be celebrated throughout the four ages.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੪੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਪਨੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ਥਾਨਿ ਸੁਹਾਇਆ ਕਾਰਜ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ

Apanai Ghar Aeia Thhan Suhaeia Karaj Sabadh Savarae ||

My Husband Lord has come into my home, and my place is adorned and decorated. Through the Shabad, my affairs have been resolved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੪੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗਿਆਨ ਮਹਾ ਰਸੁ ਨੇਤ੍ਰੀ ਅੰਜਨੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਰੂਪੁ ਦਿਖਾਇਆ

Gian Meha Ras Naethree Anjan Thribhavan Roop Dhikhaeia ||

Applying the ointment, the supreme essence, of divine wisdom to my eyes, I see the Lord's form throughout the three worlds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੪੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਖੀ ਮਿਲਹੁ ਰਸਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥੨॥

Sakhee Milahu Ras Mangal Gavahu Ham Ghar Sajan Aeia ||2||

So join with me, my sisters, and sing the songs of joy and delight; my friends have come into my home. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੪੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਿੰਨਾ

Man Than Anmrith Bhinna ||

My mind and body are drenched with Ambrosial Nectar;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੪੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਰਤੰਨਾ

Anthar Praem Rathanna ||

Deep within the nucleus of my self, is the jewel of the Lord's Love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੪੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਤਰਿ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮੇਰੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੋ

Anthar Rathan Padharathh Maerai Param Thath Veecharo ||

This invaluable jewel is deep within me; I contemplate the supreme essence of reality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੫੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਜੰਤ ਭੇਖ ਤੂ ਸਫਲਿਓ ਦਾਤਾ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਦੇਵਣਹਾਰੋ

Janth Bhaekh Thoo Safaliou Dhatha Sir Sir Dhaevaneharo ||

Living beings are mere beggars; You are the Giver of rewards; You are the Giver to each and every being.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੫੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤੂ ਜਾਨੁ ਗਿਆਨੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ

Thoo Jan Gianee Antharajamee Apae Karan Keena ||

You are Wise and All-knowing, the Inner-knower; You Yourself created the creation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੫੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੁਨਹੁ ਸਖੀ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭੀਨਾ ॥੩॥

Sunahu Sakhee Man Mohan Mohia Than Man Anmrith Bheena ||3||

So listen, O my sisters - the Enticer has enticed my mind. My body and mind are drenched with Nectar. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੫੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸੰਸਾਰਾ

Atham Ram Sansara ||

O Supreme Soul of the World,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੫੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਚਾ ਖੇਲੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾ ਰਾ

Sacha Khael Thumhara ||

Your play is true.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੫੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਚੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾ ਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਕਉਣੁ ਬੁਝਾਏ

Sach Khael Thumhara Agam Apara Thudhh Bin Koun Bujhaeae ||

Your play is true, O Inaccessible and Infinite Lord; without You, who can make me understand?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੫੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸਿਆਣੇ ਕੇਤੇ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਣੁ ਕਹਾਏ

Sidhh Sadhhik Sianae Kaethae Thujh Bin Kavan Kehaeae ||

There are millions of Siddhas and enlightened seekers, but without You, who can call himself one?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੫੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਾਲੁ ਬਿਕਾਲੁ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ਮਨੁ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਿ ਠਾਏ

Kal Bikal Bheae Dhaevanae Man Rakhia Gur Thaeae ||

Death and rebirth drive the mind insane; only the Guru can hold it in its place.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੫੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ਗੁਣ ਸੰਗਮਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੨॥

Naanak Avagan Sabadh Jalaeae Gun Sangam Prabh Paeae ||4||1||2||

O Nanak, one who burns away his demerits and faults with the Shabad, accumulates virtue, and finds God. ||4||1||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੫੩ ਪੰ. ੫੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev