. Shabad : Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam -ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਫਿਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ : Amrit Keertan Gutka : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

Khojuth Sunth Firehi Prubh Praan Adhaare Raam
ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਫਿਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Bihaagrhaa on Page 502
in Section 'Mere Man Bairaag Bhea Jeo' of Amrit Keertan Gutka.

ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Bihagarra Mehala 5 ||

Bihaagraa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਫਿਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

Khojath Santh Firehi Prabh Pran Adhharae Ram ||

The Saints go around, searching for God, the support of their breath of life.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਤਾਣੁ ਤਨੁ ਖੀਨ ਭਇਆ ਬਿਨੁ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥

Than Than Kheen Bhaeia Bin Milath Piarae Ram ||

They lose the strength of their bodies, if they do not merge with their Beloved Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੩
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਮਇਆ ਧਾਰੇ ਕਰਿ ਦਇਆ ਲੜਿ ਲਾਇ ਲੀਜੀਐ ॥

Prabh Milahu Piarae Maeia Dhharae Kar Dhaeia Larr Lae Leejeeai ||

O God, my Beloved, please, bestow Your kindness upon me, that I may merge with You; by Your Mercy, attach me to the hem of Your robe.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੪
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਅਪਨਾ ਜਪਉ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਜੀਜੀਐ ॥

Dhaehi Nam Apana Japo Suamee Har Dharas Paekhae Jeejeeai ||

Bless me with Your Name, that I may chant it, O Lord and Master; beholding the Blessed Vision of Your Darshan, I live.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੫
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸਮਰਥ ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

Samarathh Pooran Sadha Nihachal Ooch Agam Aparae ||

He is all-powerful, perfect, eternal and unchanging, exalted, unapproachable and infinite.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੬
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥

Binavanth Naanak Dhhar Kirapa Milahu Pran Piarae ||1||

Prays Nanak, bestow Your Mercy upon me, O Beloved of my soul, that I may merge with You. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੭
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ ਕੀਨੇ ਪੇਖਨ ਕਉ ਚਰਣਾ ਰਾਮ ॥

Jap Thap Barath Keenae Paekhan Ko Charana Ram ||

I have practiced chanting, intensive meditation and fasting, to see Your Feet, O Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੮
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਤਪਤਿ ਨ ਕਤਹਿ ਬੁਝੈ ਬਿਨੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾ ਰਾਮ ॥

Thapath N Kathehi Bujhai Bin Suamee Sarana Ram ||

But still, my burning is not quenched, without the Sanctuary of the Lord Master.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੯
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਿ ਤੇਰੀ ਕਾਟਿ ਬੇਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਤਾਰੀਐ ॥

Prabh Saran Thaeree Katt Baeree Sansar Sagar Thareeai ||

I seek Your Sanctuary, God - please, cut away my bonds and carry me across the world-ocean.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਅਨਾਥ ਨਿਰਗੁਨਿ ਕਛੁ ਨ ਜਾਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਉਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰੀਐ ॥

Anathh Niragun Kashh N Jana Maera Gun Aougan N Beechareeai ||

I am masterless, worthless, and I know nothing; please do not count up my merits and demerits.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ ॥

Dheen Dhaeial Gopal Preetham Samarathh Karan Karana ||

O Lord, Merciful to the meek, Sustainer of the world, O Beloved, Almighty Cause of causes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹਰਿ ਬੂੰਦ ਮਾਗੈ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਰਣਾ ॥੨॥

Naanak Chathrik Har Boondh Magai Jap Jeeva Har Har Charana ||2||

Nanak, the song-bird, begs for the rain-drop of the Lord's Name; meditating on the Feet of the Lord, Har, Har, he lives. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਅਮਿਅ ਸਰੋਵਰੋ ਪੀਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਰਾਮ ॥

Amia Sarovaro Peeo Har Har Nama Ram ||

Drink in the Ambrosial Nectar from the pool of the Lord; chant the Name of the Lord, Har, Har.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਮਿਲੈ ਜਪਿ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ ਰਾਮ ॥

Santheh Sang Milai Jap Pooran Kama Ram ||

In the Society of the Saints, one meets the Lord; meditating on Him, one's affairs are resolved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸਭ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਬਿਦੀਰਨ ਹਰਿ ਨਿਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥

Sabh Kam Pooran Dhukh Bidheeran Har Nimakh Manahu N Beesarai ||

God is the One who accomplishes everything; He is the Dispeller of pain. Never forget Him from your mind, even for an instant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਆਨੰਦ ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥

Anandh Anadhin Sadha Sacha Sarab Gun Jagadheesarai ||

He is blissful, night and day; He is forever True. All Glories are contained in the Lord in the Universe.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਅਗਣਤ ਊਚ ਅਪਾਰ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਜਾ ਕੋ ਧਾਮਾ ॥

Aganath Ooch Apar Thakur Agam Ja Ko Dhhama ||

Incalculable, lofty and infinite is the Lord and Master. Unapproachable is His home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੂਰਨ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਰਾਮਾ ॥੩॥

Binavanth Naanak Maeree Eishh Pooran Milae Sreerang Rama ||3||

Prays Nanak, my desires are fulfilled; I have met the Lord, the Greatest Lover. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਕਈ ਕੋਟਿਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣਿ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥

Kee Kottik Jag Fala Sun Gavaneharae Ram ||

The fruits of many millions of charitable feasts come to those who listen to and sing the Lord's Praise.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨੦
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥

Har Har Nam Japath Kul Sagalae Tharae Ram ||

Chanting the Name of the Lord, Har, Har, all one's generations are carried across.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨੧
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੋਹੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਤ ਗਨਾ ॥

Har Nam Japath Sohanth Pranee Tha Kee Mehima Kith Gana ||

Chanting the Name of the Lord, one is beautified; what Praises of His can I chant?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨੨
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਬਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ਚਿਤਵੰਤਿ ਦਰਸਨੁ ਸਦ ਮਨਾ ॥

Har Bisar Nahee Pran Piarae Chithavanth Dharasan Sadh Mana ||

I shall never forget the Lord; He is the Beloved of my soul. My mind constantly yearns for the Blessed Vision of His Darshan.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨੩
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

Subh Dhivas Aeae Gehi Kanth Laeae Prabh Ooch Agam Aparae ||

Auspicious is that day, when God, the lofty, inaccessible and infinite, hugs me close in His embrace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨੪
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥੪॥੩॥੬॥

Binavanth Naanak Safal Sabh Kishh Prabh Milae Ath Piarae ||4||3||6||

Prays Nanak, everything is fruitful - I have met my supremely beloved Lord God. ||4||3||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੨ ਪੰ. ੨੫
Raag Bihaagrhaa Guru Arjan Dev