Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
ਕਿਉ ਲੀਜੈ ਗਢੁ ਬੰਕਾ ਭਾਈ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Bhaira-o on Page 736
in Section 'Is Dehee Andhar Panch Chor Vaseh' of Amrit Keertan Gutka.