Kubeer Mukath Dhu-aaraa Sunkurraa Raa-ee Dhusuvai Bhaae
ਕਬੀਰ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁੜਾ ਰਾਈ ਦਸਵੈ ਭਾਇ ॥

This shabad is by Guru Amar Das in Raag Goojree on Page 477
in Section 'Is Mann Ko Ko-ee Khojuhu Bhaa-ee' of Amrit Keertan Gutka.