Maaei-aa Mohi Sugul Jug Shaaei-aa
ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤਿ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Parbhati on Page 975
in Section 'Kaaraj Sagal Savaaray' of Amrit Keertan Gutka.