Milai J Theerath Naathi-aa Dudaa Jul Vaasee
ਮਿਲੈ ਜਿ ਤੀਰਥਿ ਨਾਤਿਆਂ ਡਡਾਂ ਜਲ ਵਾਸੀ॥

This shabad is by Bhai Gurdas in Vaaran on Page 664
in Section 'Karnee Baajo Behsath Na Hoe' of Amrit Keertan Gutka.