Mundh Rain Dhuhelurree-aa Jeeo Needh Na Aavai
ਮੁੰਧ ਰੈਣਿ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Gauri on Page 236
in Section 'Maanas Outhar Dhaar Dars Dekhae He' of Amrit Keertan Gutka.

ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathinam Karatha Purakh Guraprasadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. By Guru's Grace:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ

Rag Gourree Poorabee Shhanth Mehala 1 ||

Gaurhee Poorbee, Chhant, First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮੁੰਧ ਰੈਣਿ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ਨੀਦ ਆਵੈ

Mundhh Rain Dhuhaelarreea Jeeo Needh N Avai ||

For the bride, the night is painful; sleep does not come.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸਾ ਧਨ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਉ ਪਿਰ ਕੈ ਹਾਵੈ

Sa Dhhan Dhubaleea Jeeo Pir Kai Havai ||

The soul-bride has grown weak, in the pain of separation from her Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਧਨ ਥੀਈ ਦੁਬਲਿ ਕੰਤ ਹਾਵੈ ਕੇਵ ਨੈਣੀ ਦੇਖਏ

Dhhan Thheeee Dhubal Kanth Havai Kaev Nainee Dhaekheae ||

The soul-bride is wasting away, in the pain of separation from her Husband; how can she see Him with her eyes?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸੀਗਾਰ ਮਿਠ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਜਨ ਸਭੁ ਝੂਠੁ ਕਿਤੈ ਲੇਖਏ

Seegar Mith Ras Bhog Bhojan Sabh Jhooth Kithai N Laekheae ||

Her decorations, sweet foods, sensuous pleasures and delicacies are all false; they are of no account at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮੈ ਮਤ ਜੋਬਨਿ ਗਰਬਿ ਗਾਲੀ ਦੁਧਾ ਥਣੀ ਆਵਏ

Mai Math Joban Garab Galee Dhudhha Thhanee N Aveae ||

Intoxicated with the wine of youthful pride, she has been ruined, and her breasts no longer yield milk.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਦ ਆਵਏ ॥੧॥

Naanak Sa Dhhan Milai Milaee Bin Pir Needh N Aveae ||1||

O Nanak, the soul-bride meets her Husband Lord, when He causes her to meet Him; without Him, sleep does not come to her. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮੁੰਧ ਨਿਮਾਨੜੀਆ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਧਨੀ ਪਿਆਰੇ

Mundhh Nimanarreea Jeeo Bin Dhhanee Piarae ||

The bride is dishonored without her Beloved Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੀ ਬਿਨੁ ਉਰ ਧਾਰੇ

Kio Sukh Pavaigee Bin Our Dhharae ||

How can she find peace, without enshrining Him in her heart?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਾਹ ਬਿਨੁ ਘਰ ਵਾਸੁ ਨਾਹੀ ਪੁਛਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ

Nah Bin Ghar Vas Nahee Pushhahu Sakhee Sehaeleea ||

Without her Husband, her home is not worth living in; go and ask your sisters and companions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ਨਾਹੀ ਵਸਹਿ ਸਾਚਿ ਸੁਹੇਲੀਆ ਸਚੁ ਮਨਿ ਸਜਨ ਸੰਤੋਖਿ ਮੇਲਾ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ

Bin Nam Preeth Piar Nahee Vasehi Sach Suhaeleea || Sach Man Sajan Santhokh Maela Guramathee Sahu Jania ||

Without Naam, the Name of the Lord, there is no love and affection; but with her True Lord, she abides in peace. Through mental truth and contentment, union with the True Friend is attained; through the Guru's Teachings, the Husband Lord is known.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਛੋਡੈ ਸਾ ਧਨ ਨਾਮਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀਆ ॥੨॥

Naanak Nam N Shhoddai Sa Dhhan Nam Sehaj Samaneea ||2||

O Nanak, that soul-bride who does not abandon the Naam, is intuitively absorbed in the Naam. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮਿਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਹਮ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇਹਾ

Mil Sakhee Sehaelarreeho Ham Pir Ravaeha ||

Come, O my sisters and companions - let's enjoy our Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਲਿਖਉਗੀ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਸਨੇਹਾ

Gur Pushh Likhougee Jeeo Sabadh Sanaeha ||

I will ask the Guru, and write His Word as my love-note.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸਬਦੁ ਸਾਚਾ ਗੁਰਿ ਦਿਖਾਇਆ ਮਨਮੁਖੀ ਪਛੁਤਾਣੀਆ

Sabadh Sacha Gur Dhikhaeia Manamukhee Pashhuthaneea ||

The Guru has shown me the True Word of the Shabad. The self-willed manmukhs will regret and repent.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਿਕਸਿ ਜਾਤਉ ਰਹੈ ਅਸਥਿਰੁ ਜਾਮਿ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ

Nikas Jatho Rehai Asathhir Jam Sach Pashhania ||

My wandering mind became steady, when I recognized the True One.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਸਦਾ ਨਉਤਨ ਸਬਦਿ ਨੇਹੁ ਨਵੇਲਓ

Sach Kee Math Sadha Nouthan Sabadh Naehu Navaelou ||

The Teachings of Truth are forever new; the love of the Shabad is forever fresh.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਹਜਿ ਸਾਚਾ ਮਿਲਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥੩॥

Naanak Nadharee Sehaj Sacha Milahu Sakhee Sehaeleeho ||3||

O Nanak, through the Glance of Grace of the True Lord, celestial peace is obtained; let's meet Him, O my sisters and companions. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜੀਉ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ

Maeree Eishh Punee Jeeo Ham Ghar Sajan Aeia ||

My desire has been fulfilled - my Friend has come to my home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੨੦
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮਿਲਿ ਵਰੁ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ

Mil Var Naree Mangal Gaeia ||

At the Union of husband and wife, the songs of rejoicing were sung.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੨੧
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸੀ ਮੁੰਧ ਮਨਿ ਓਮਾਹਓ

Gun Gae Mangal Praem Rehasee Mundhh Man Oumahou ||

Singing the songs of joyful praise and love to Him, the soul-bride's mind is thrilled and delighted.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੨੨
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨ ਰਹੰਸੇ ਦੁਸਟ ਵਿਆਪੇ ਸਾਚੁ ਜਪਿ ਸਚੁ ਲਾਹਓ

Sajan Rehansae Dhusatt Viapae Sach Jap Sach Lahou ||

My friends are happy, and my enemies are unhappy; meditating on the True Lord, the true profit is obtained.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੨੩
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਕਰ ਜੋੜਿ ਸਾ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨਤੀ ਰੈਣਿ ਦਿਨੁ ਰਸਿ ਭਿੰਨੀਆ

Kar Jorr Sa Dhhan Karai Binathee Rain Dhin Ras Bhinneea ||

With her palms pressed together, the soul-bride prays, that she may remain immersed in the Love of her Lord, night and day.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੨੪
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਪਿਰੁ ਧਨ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ ਇਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥੪॥੧॥

Naanak Pir Dhhan Karehi Raleea Eishh Maeree Punneea ||4||1||

O Nanak, the Husband Lord and the soul-bride revel together; my desires are fulfilled. ||4||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੬ ਪੰ. ੨੫
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathinam Karatha Purakh Guraprasadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. By Guru's Grace:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੨੭
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ

Rag Gourree Poorabee Shhanth Mehala 1 ||

Gaurhee Poorbee, Chhant, First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੨੮
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮੁੰਧ ਰੈਣਿ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ਨੀਦ ਆਵੈ

Mundhh Rain Dhuhaelarreea Jeeo Needh N Avai ||

For the bride, the night is painful; sleep does not come.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੨੯
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸਾ ਧਨ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਉ ਪਿਰ ਕੈ ਹਾਵੈ

Sa Dhhan Dhubaleea Jeeo Pir Kai Havai ||

The soul-bride has grown weak, in the pain of separation from her Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੩੦
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਧਨ ਥੀਈ ਦੁਬਲਿ ਕੰਤ ਹਾਵੈ ਕੇਵ ਨੈਣੀ ਦੇਖਏ

Dhhan Thheeee Dhubal Kanth Havai Kaev Nainee Dhaekheae ||

The soul-bride is wasting away, in the pain of separation from her Husband; how can she see Him with her eyes?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੩੧
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸੀਗਾਰ ਮਿਠ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਜਨ ਸਭੁ ਝੂਠੁ ਕਿਤੈ ਲੇਖਏ

Seegar Mith Ras Bhog Bhojan Sabh Jhooth Kithai N Laekheae ||

Her decorations, sweet foods, sensuous pleasures and delicacies are all false; they are of no account at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੩੨
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮੈ ਮਤ ਜੋਬਨਿ ਗਰਬਿ ਗਾਲੀ ਦੁਧਾ ਥਣੀ ਆਵਏ

Mai Math Joban Garab Galee Dhudhha Thhanee N Aveae ||

Intoxicated with the wine of youthful pride, she has been ruined, and her breasts no longer yield milk.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੩੩
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਦ ਆਵਏ ॥੧॥

Naanak Sa Dhhan Milai Milaee Bin Pir Needh N Aveae ||1||

O Nanak, the soul-bride meets her Husband Lord, when He causes her to meet Him; without Him, sleep does not come to her. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੩੪
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮੁੰਧ ਨਿਮਾਨੜੀਆ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਧਨੀ ਪਿਆਰੇ

Mundhh Nimanarreea Jeeo Bin Dhhanee Piarae ||

The bride is dishonored without her Beloved Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੩੫
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੀ ਬਿਨੁ ਉਰ ਧਾਰੇ

Kio Sukh Pavaigee Bin Our Dhharae ||

How can she find peace, without enshrining Him in her heart?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੩੬
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਾਹ ਬਿਨੁ ਘਰ ਵਾਸੁ ਨਾਹੀ ਪੁਛਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ

Nah Bin Ghar Vas Nahee Pushhahu Sakhee Sehaeleea ||

Without her Husband, her home is not worth living in; go and ask your sisters and companions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੩੭
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ਨਾਹੀ ਵਸਹਿ ਸਾਚਿ ਸੁਹੇਲੀਆ ਸਚੁ ਮਨਿ ਸਜਨ ਸੰਤੋਖਿ ਮੇਲਾ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ

Bin Nam Preeth Piar Nahee Vasehi Sach Suhaeleea || Sach Man Sajan Santhokh Maela Guramathee Sahu Jania ||

Without Naam, the Name of the Lord, there is no love and affection; but with her True Lord, she abides in peace. Through mental truth and contentment, union with the True Friend is attained; through the Guru's Teachings, the Husband Lord is known.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੩੮
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਛੋਡੈ ਸਾ ਧਨ ਨਾਮਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀਆ ॥੨॥

Naanak Nam N Shhoddai Sa Dhhan Nam Sehaj Samaneea ||2||

O Nanak, that soul-bride who does not abandon the Naam, is intuitively absorbed in the Naam. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੩੯
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮਿਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਹਮ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇਹਾ

Mil Sakhee Sehaelarreeho Ham Pir Ravaeha ||

Come, O my sisters and companions - let's enjoy our Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੪੦
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਲਿਖਉਗੀ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਸਨੇਹਾ

Gur Pushh Likhougee Jeeo Sabadh Sanaeha ||

I will ask the Guru, and write His Word as my love-note.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੪੧
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸਬਦੁ ਸਾਚਾ ਗੁਰਿ ਦਿਖਾਇਆ ਮਨਮੁਖੀ ਪਛੁਤਾਣੀਆ

Sabadh Sacha Gur Dhikhaeia Manamukhee Pashhuthaneea ||

The Guru has shown me the True Word of the Shabad. The self-willed manmukhs will regret and repent.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੪੨
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਿਕਸਿ ਜਾਤਉ ਰਹੈ ਅਸਥਿਰੁ ਜਾਮਿ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ

Nikas Jatho Rehai Asathhir Jam Sach Pashhania ||

My wandering mind became steady, when I recognized the True One.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੪੩
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਸਦਾ ਨਉਤਨ ਸਬਦਿ ਨੇਹੁ ਨਵੇਲਓ

Sach Kee Math Sadha Nouthan Sabadh Naehu Navaelou ||

The Teachings of Truth are forever new; the love of the Shabad is forever fresh.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੪੪
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਹਜਿ ਸਾਚਾ ਮਿਲਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥੩॥

Naanak Nadharee Sehaj Sacha Milahu Sakhee Sehaeleeho ||3||

O Nanak, through the Glance of Grace of the True Lord, celestial peace is obtained; let's meet Him, O my sisters and companions. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੪੫
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜੀਉ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ

Maeree Eishh Punee Jeeo Ham Ghar Sajan Aeia ||

My desire has been fulfilled - my Friend has come to my home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੪੬
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮਿਲਿ ਵਰੁ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ

Mil Var Naree Mangal Gaeia ||

At the Union of husband and wife, the songs of rejoicing were sung.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੪੭
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸੀ ਮੁੰਧ ਮਨਿ ਓਮਾਹਓ

Gun Gae Mangal Praem Rehasee Mundhh Man Oumahou ||

Singing the songs of joyful praise and love to Him, the soul-bride's mind is thrilled and delighted.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੪੮
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨ ਰਹੰਸੇ ਦੁਸਟ ਵਿਆਪੇ ਸਾਚੁ ਜਪਿ ਸਚੁ ਲਾਹਓ

Sajan Rehansae Dhusatt Viapae Sach Jap Sach Lahou ||

My friends are happy, and my enemies are unhappy; meditating on the True Lord, the true profit is obtained.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੪੯
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਕਰ ਜੋੜਿ ਸਾ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨਤੀ ਰੈਣਿ ਦਿਨੁ ਰਸਿ ਭਿੰਨੀਆ

Kar Jorr Sa Dhhan Karai Binathee Rain Dhin Ras Bhinneea ||

With her palms pressed together, the soul-bride prays, that she may remain immersed in the Love of her Lord, night and day.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੫੦
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਪਿਰੁ ਧਨ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ ਇਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥੪॥੧॥

Naanak Pir Dhhan Karehi Raleea Eishh Maeree Punneea ||4||1||

O Nanak, the Husband Lord and the soul-bride revel together; my desires are fulfilled. ||4||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੬ ਪੰ. ੫੧
Raag Gauri Guru Nanak Dev