. Shabad : Choupaee ॥ -ਚੌਪਈ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਆਜੁ ਭਜਹੁ ਮੁਹਿ ਆਨਿ ਪ੍ਯਾਰੇ ॥

This shabad is on Ang 1581 of Dasam Granth Sahib.

 

ਚੌਪਈ ॥

Choupaee ॥

Chaupaee


ਤਬ ਤਾ ਸੌ ਤ੍ਰਿਯ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ॥

Taba Taa Sou Triya Bachan Auchaare ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੧ - ੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਜੁ ਭਜਹੁ ਮੁਹਿ ਆਨਿ ਪ੍ਯਾਰੇ ॥

Aaju Bhajahu Muhi Aani Paiaare ॥

The Woman requested him to come that day to make love.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੧ - ੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਨ ਵਾ ਤ੍ਰਿਯ ਸੌ ਭੋਗ ਨ ਕਰਿਯੋ ॥

Tin Vaa Triya Sou Bhoga Na Kariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੧ - ੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੈ ਉਰ ਮੈ ਧਰਿਯੋ ॥੪॥

Raam Naam Lai Aur Mai Dhariyo ॥4॥

He indulged in sex with the woman but, then, recollected the Godly Name.(4)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੧ - ੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ