. Shabad : Triya Baacha ॥ -ਤ੍ਰਿਯ ਬਾਚ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਤ੍ਰਿਯ ਬਾਚ ॥

This shabad is on page 2542 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਤ੍ਰਿਯ ਬਾਚ ॥

Triya Baacha ॥


ਫਟਾ ਬਸਤ੍ਰ ਜਾ ਕਾ ਲਖਿ ਲੀਜੈ ॥

Phattaa Basatar Jaa Kaa Lakhi Leejai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਸਤ੍ਰ ਨਵੀਨ ਤੁਰਤ ਤਿਹ ਦੀਜੈ ॥

Basatar Naveena Turta Tih Deejai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾ ਕੈ ਘਰਿ ਮਹਿ ਹੋਇ ਨ ਦਾਰਾ ॥

Jaa Kai Ghari Mahi Hoei Na Daaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਕਹ ਦੀਜੈ ਅਪਨੀ ਨਾਰਾ ॥੮॥

Taa Kaha Deejai Apanee Naaraa ॥8॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਮ ਦਾਸ ਤਬ ਤਾਹਿ ਨਿਹਾਰਿਯੋ ॥

Raam Daasa Taba Taahi Nihaariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਨ ਬਿਹੀਨ ਬਿਨੁ ਨਾਰਿ ਬਿਚਾਰਿਯੋ ॥

Dhan Biheena Binu Naari Bichaariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਨ ਹੂੰ ਦੀਯਾ ਨਾਰਿ ਹੂੰ ਦੀਨੀ ॥

Dhan Hooaan Deeyaa Naari Hooaan Deenee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਲੀ ਬੁਰੀ ਜੜ ਕਛੂ ਨ ਚੀਨੀ ॥੯॥

Bhalee Buree Jarha Kachhoo Na Cheenee ॥9॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਛਲ ਗਈ ਜਾਰ ਕੇ ਨਾਰਾ ॥

Eih Chhala Gaeee Jaara Ke Naaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਸਤ੍ਰ ਦਰਬ ਲੈ ਸਾਥ ਅਪਾਰਾ ॥

Basatar Darba Lai Saatha Apaaraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੧੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਆਪਨ ਅਤਿ ਸਾਧ ਪਛਾਨਾ ॥

Eih Aapan Ati Saadha Pachhaanaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੧੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਲੀ ਬੁਰੀ ਕਾ ਭੇਵ ਨ ਜਾਨਾ ॥੧੦॥

Bhalee Buree Kaa Bheva Na Jaanaa ॥10॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੪੦ - ੧੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਤੀਨ ਸੌ ਚਾਲੀਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੩੪੦॥੬੩੫੨॥ਅਫਜੂੰ॥

Eiti Sree Charitar Pakhiaane Triyaa Charitare Maantaree Bhoop Saanbaade Teena Sou Chaaleesa Charitar Samaapatama Satu Subhama Satu ॥340॥6352॥aphajooaan॥