. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 334 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 334 of 1430

ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੩॥

Thaa Sohaagan Jaaneeai Gur Sabadh Beechaarae ||3||

Then she is known as the happy soul-bride, if she contemplates the Word of the Guru's Shabad. ||3||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੦) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਕਿਰਤ ਕੀ ਬਾਂਧੀ ਸਭ ਫਿਰੈ ਦੇਖਹੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥

Kirath Kee Baandhhee Sabh Firai Dhaekhahu Beechaaree ||

Bound by the actions she has committed, she wanders around - see this and understand.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੦) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਏਸ ਨੋ ਕਿਆ ਆਖੀਐ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ॥੪॥

Eaes No Kiaa Aakheeai Kiaa Karae Vichaaree ||4||

What can we say to her? What can the poor soul-bride do? ||4||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੦) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਉਠਿ ਚਲੀ ਚਿਤ ਬੰਧਿ ਨ ਧੀਰਾ ॥

Bhee Niraasee Outh Chalee Chith Bandhh N Dhheeraa ||

Disappointed and hopeless, she gets up and departs. There is no support or encouragement in her consciousness.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੦) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਹਰਿ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹੁ ਭਜੁ ਸਰਣਿ ਕਬੀਰਾ ॥੫॥੬॥੫੦॥

Har Kee Charanee Laag Rahu Bhaj Saran Kabeeraa ||5||6||50||

So remain attached to the Lord's Lotus Feet, and hurry to His Sanctuary, Kabeer! ||5||6||50||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੦) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਗਉੜੀ ॥

Gourree ||

Gauree :

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੩੪


ਜੋਗੀ ਕਹਹਿ ਜੋਗੁ ਭਲ ਮੀਠਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ॥

Jogee Kehehi Jog Bhal Meethaa Avar N Dhoojaa Bhaaee ||

The Yogi says that Yoga is good and sweet, and nothing else is, O Siblings of Destiny.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਰੁੰਡਿਤ ਮੁੰਡਿਤ ਏਕੈ ਸਬਦੀ ਏਇ ਕਹਹਿ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥੧॥

Runddith Munddith Eaekai Sabadhee Eaee Kehehi Sidhh Paaee ||1||

Those who shave their heads, and those who amputate their limbs, and those who utter only a single word, all say that they have attained the spiritual perfection of the Siddhas. ||1||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨੇ ਅੰਧਾ ॥

Har Bin Bharam Bhulaanae Andhhaa ||

Without the Lord, the blind ones are deluded by doubt.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਜਾ ਪਹਿ ਜਾਉ ਆਪੁ ਛੁਟਕਾਵਨਿ ਤੇ ਬਾਧੇ ਬਹੁ ਫੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jaa Pehi Jaao Aap Shhuttakaavan Thae Baadhhae Bahu Fandhhaa ||1|| Rehaao ||

And those, to whom I go to find release - they themselves are bound by all sorts of chains. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹੀ ਸਮਾਨੀ ਇਹ ਬਿਧਿ ਬਿਸਰੀ ਤਬ ਹੀ ॥

Jeh Thae Oupajee Thehee Samaanee Eih Bidhh Bisaree Thab Hee ||

The soul is re-absorbed into that from which it originated, when one leaves this path of errors.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਪੰਡਿਤ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਏਹਿ ਕਹਹਿ ਬਡ ਹਮ ਹੀ ॥੨॥

Panddith Gunee Soor Ham Dhaathae Eaehi Kehehi Badd Ham Hee ||2||

The scholarly Pandits, the virtuous, the brave and the generous, all assert that they alone are great. ||2||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਕਿਉ ਰਹੀਐ ॥

Jisehi Bujhaaeae Soee Boojhai Bin Boojhae Kio Reheeai ||

He alone understands, whom the Lord inspires to understand. Without understanding, what can anyone do?

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਚੂਕੈ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਾਣਕੁ ਲਹੀਐ ॥੩॥

Sathigur Milai Andhhaeraa Chookai Ein Bidhh Maanak Leheeai ||3||

Meeting the True Guru, the darkness is dispelled, and in this way, the jewel is obtained. ||3||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਤਜਿ ਬਾਵੇ ਦਾਹਨੇ ਬਿਕਾਰਾ ਹਰਿ ਪਦੁ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਰਹੀਐ ॥

Thaj Baavae Dhaahanae Bikaaraa Har Padh Dhrirr Kar Reheeai ||

Give up the evil actions of your left and right hands, and grasp hold of the Feet of the Lord.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੈ ਗੁੜੁ ਖਾਇਆ ਪੂਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ॥੪॥੭॥੫੧॥

Kahu Kabeer Goongai Gurr Khaaeiaa Pooshhae Thae Kiaa Keheeai ||4||7||51||

Says Kabeer, the mute has tasted the molasses, but what can he say about it if he is asked? ||4||7||51||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

Raag Gourree Poorabee Kabeer Jee ||

Raag Gauree Poorbee, Kabeer Jee:

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੩੪


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੩੪


ਜਹ ਕਛੁ ਅਹਾ ਤਹਾ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਤਤੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥

Jeh Kashh Ahaa Thehaa Kishh Naahee Panch Thath Theh Naahee ||

Where something existed, now there is nothing. The five elements are no longer there.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Poorbee Bhagat Kabir


ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਸੁਖਮਨ ਬੰਦੇ ਏ ਅਵਗਨ ਕਤ ਜਾਹੀ ॥੧॥

Eirraa Pingulaa Sukhaman Bandhae Eae Avagan Kath Jaahee ||1||

The Ida, the Pingala and the Sushmanaa - O human being, how can the breaths through these be counted now? ||1||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Poorbee Bhagat Kabir


ਤਾਗਾ ਤੂਟਾ ਗਗਨੁ ਬਿਨਸਿ ਗਇਆ ਤੇਰਾ ਬੋਲਤੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ ॥

Thaagaa Thoottaa Gagan Binas Gaeiaa Thaeraa Bolath Kehaa Samaaee ||

The string has been broken, and the Sky of the Tenth Gate has been destroyed. Where has your speech gone?

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Poorbee Bhagat Kabir


ਏਹ ਸੰਸਾ ਮੋ ਕਉ ਅਨਦਿਨੁ ਬਿਆਪੈ ਮੋ ਕਉ ਕੋ ਨ ਕਹੈ ਸਮਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Eaeh Sansaa Mo Ko Anadhin Biaapai Mo Ko Ko N Kehai Samajhaaee ||1|| Rehaao ||

This cynicism afflicts me, night and day; who can explain this to me and help me understand? ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Poorbee Bhagat Kabir


ਜਹ ਬਰਭੰਡੁ ਪਿੰਡੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ਰਚਨਹਾਰੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥

Jeh Barabhandd Pindd Theh Naahee Rachanehaar Theh Naahee ||

Where the world is - the body is not there; the mind is not there either.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Poorbee Bhagat Kabir


ਜੋੜਨਹਾਰੋ ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਿਸੁ ਮਾਹੀ ॥੨॥

Jorranehaaro Sadhaa Atheethaa Eih Keheeai Kis Maahee ||2||

The Joiner is forever unattached; now, within whom is the soul said to be contained? ||2||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Poorbee Bhagat Kabir


ਜੋੜੀ ਜੁੜੈ ਨ ਤੋੜੀ ਤੂਟੈ ਜਬ ਲਗੁ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸੀ ॥

Jorree Jurrai N Thorree Thoottai Jab Lag Hoe Binaasee ||

By joining the elements, people cannot join them, and by breaking, they cannot be broken, until the body perishes.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Poorbee Bhagat Kabir


ਕਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾ ਕੋ ਸੇਵਕੁ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੈ ਜਾਸੀ ॥੩॥

Kaa Ko Thaakur Kaa Ko Saevak Ko Kaahoo Kai Jaasee ||3||

Of whom is the soul the master, and of whom is it the servant? Where, and to whom does it go? ||3||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Poorbee Bhagat Kabir


ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਲਿਵ ਲਾਗਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਹਾ ਬਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ॥

Kahu Kabeer Liv Laag Rehee Hai Jehaa Basae Dhin Raathee ||

Says Kabeer, I have lovingly focused my attention on that place where the Lord dwells, day and night.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Poorbee Bhagat Kabir


ਉਆ ਕਾ ਮਰਮੁ ਓਹੀ ਪਰੁ ਜਾਨੈ ਓਹੁ ਤਉ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥੪॥੧॥੫੨॥

Ouaa Kaa Maram Ouhee Par Jaanai Ouhu Tho Sadhaa Abinaasee ||4||1||52||

Only He Himself truly knows the secrets of His mystery; He is eternal and indestructible. ||4||1||52||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Poorbee Bhagat Kabir


ਗਉੜੀ ॥

Gourree ||

Gauree:

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੩੩੪


ਸੁਰਤਿ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਦੁਇ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਾ ਪਰਮਿਤਿ ਬਾਹਰਿ ਖਿੰਥਾ ॥

Surath Simrith Dhue Kannee Mundhaa Paramith Baahar Khinthhaa ||

Let contemplation and intuitive meditation be your two ear-rings, and true wisdom your patched overcoat.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਸੁੰਨ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਆਸਣੁ ਬੈਸਣੁ ਕਲਪ ਬਿਬਰਜਿਤ ਪੰਥਾ ॥੧॥

Sunn Gufaa Mehi Aasan Baisan Kalap Bibarajith Panthhaa ||1||

In the cave of silence, dwell in your Yogic posture; let the subjugation of desire be your spiritual path. ||1||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ॥

Maerae Raajan Mai Bairaagee Jogee ||

O my King, I am a Yogi, a hermit, a renunciate.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਮਰਤ ਨ ਸੋਗ ਬਿਓਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Marath N Sog Biougee ||1|| Rehaao ||

I do not die or suffer pain or separation. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮਹਿ ਸਿੰਙੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਸਮਾਧਾਰੀ ॥

Khandd Brehamandd Mehi Sinn(g)ee Maeraa Battooaa Sabh Jag Bhasamaadhhaaree ||

The solar systems and galaxies are my horn; the whole world is the bag to carry my ashes.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਤਾੜੀ ਲਾਗੀ ਤ੍ਰਿਪਲੁ ਪਲਟੀਐ ਛੂਟੈ ਹੋਇ ਪਸਾਰੀ ॥੨॥

Thaarree Laagee Thripal Palatteeai Shhoottai Hoe Pasaaree ||2||

Eliminating the three qualities and finding release from this world is my deep meditation. ||2||

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਮਨੁ ਪਵਨੁ ਦੁਇ ਤੂੰਬਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ ॥

Man Pavan Dhue Thoonbaa Karee Hai Jug Jug Saaradh Saajee ||

My mind and breath are the two gourds of my fiddle, and the Lord of all the ages is its frame.

ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਅਸਟ. (੫੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੩੩੪ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Bhagat Kabir


 
Displaying Ang 334 of 1430