. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 405 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 405 of 1430

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੨

Raag Aasaa Mehalaa 5 Ghar 12

Raag Aasaa, Fifth Mehl, Twelfth House:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੦੫


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੦੫


ਤਿਆਗਿ ਸਗਲ ਸਿਆਨਪਾ ਭਜੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥

Thiaag Sagal Siaanapaa Bhaj Paarabreham Nirankaar ||

Renounce all your cleverness and remember the Supreme, Formless Lord God.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਏਕ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਬਾਝਹੁ ਸਗਲ ਦੀਸੈ ਛਾਰੁ ॥੧॥

Eaek Saachae Naam Baajhahu Sagal Dheesai Shhaar ||1||

Without the One True Name, everything appears as dust. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੀਐ ਸਦ ਸੰਗਿ ॥

So Prabh Jaaneeai Sadh Sang ||

Know that God is always with you.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੀਐ ਏਕ ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Gur Prasaadhee Boojheeai Eaek Har Kai Rang ||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, one understands, and is imbued with the Love of the One Lord. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਰਣਿ ਸਮਰਥ ਏਕ ਕੇਰੀ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥

Saran Samarathh Eaek Kaeree Dhoojaa Naahee Thaao ||

Seek the Shelter of the One All-powerful Lord; there is no other place of rest.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੬) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਹਾ ਭਉਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਸਦਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੨॥

Mehaa Bhoujal Langheeai Sadhaa Har Gun Gaao ||2||

The vast and terrifying world-ocean is crossed over, singing continually the Glorious Praises of the Lord. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੬) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨਿਵਾਰੀਐ ਦੁਖੁ ਨ ਜਮ ਪੁਰਿ ਹੋਇ ॥

Janam Maran Nivaareeai Dhukh N Jam Pur Hoe ||

Birth and death are overcome, and one does not have to suffer in the City of Death.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੬) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸੋਈ ਪਾਏ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੩॥

Naam Nidhhaan Soee Paaeae Kirapaa Karae Prabh Soe ||3||

He alone obtains the treasure of the Naam, the Name of the Lord, unto whom God shows His Mercy. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੬) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਏਕ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਏਕੋ ਏਕ ਕਾ ਮਨਿ ਜੋਰੁ ॥

Eaek Ttaek Adhhaar Eaeko Eaek Kaa Man Jor ||

The One Lord is my Anchor and Support; the One Lord alone is the power of my mind.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੬) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਰੁ ॥੪॥੧॥੧੩੬॥

Naanak Japeeai Mil Saadhhasangath Har Bin Avar N Hor ||4||1||136||

O Nanak, joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, meditate on Him; without the Lord, there is no other at all. ||4||1||136||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੬) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Aasaa Mehalaa 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੦੫


ਜੀਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਦੀਏ ਸਭਿ ਰਸ ਭੋਗ ॥

Jeeo Man Than Praan Prabh Kae Dheeeae Sabh Ras Bhog ||

The soul, the mind, the body and the breath of life belong to God. He has given all tastes and pleasures.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੭) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦੀਨ ਬੰਧਪ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ਸਰਣਿ ਰਾਖਣ ਜੋਗੁ ॥੧॥

Dheen Bandhhap Jeea Dhaathaa Saran Raakhan Jog ||1||

He is the Friend of the poor, the Giver of life, the Protector of those who seek His Sanctuary. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੭) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥

Maerae Man Dhhiaae Har Har Naao ||

O my mind, meditate on the Name of the Lord, Har, Har.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੭) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸਹਾਇ ਸੰਗੇ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Halath Palath Sehaae Sangae Eaek Sio Liv Laao ||1|| Rehaao ||

Here and hereafter, He is our Helper and Companion; embrace love and affection for the One Lord. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੭) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰ ਜਨ ਧਿਆਵਹਿ ਤਰਣ ਕਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥

Baedh Saasathr Jan Dhhiaavehi Tharan Ko Sansaar ||

They meditate on the Vedas and the Shaastras, to swim across the world-ocean.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੭) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਊਪਰਿ ਨਾਮੁ ਅਚਾਰੁ ॥੨॥

Karam Dhharam Anaek Kiriaa Sabh Oopar Naam Achaar ||2||

The many religious rituals, good deeds of karma and Dharmic worship - above all of these is the Naam, the Name of the Lord. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੭) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਬਿਨਸੈ ਮਿਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ॥

Kaam Krodhh Ahankaar Binasai Milai Sathigur Dhaev ||

Sexual desire, anger, and egotism depart, meeting with the Divine True Guru.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੭) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਕੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ ॥੩॥

Naam Dhrirr Kar Bhagath Har Kee Bhalee Prabh Kee Saev ||3||

Implant the Naam within, perform devotional worship to the Lord and serve God - this is good. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੭) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਚਰਣ ਸਰਣ ਦਇਆਲ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣੁ ॥

Charan Saran Dhaeiaal Thaeree Thoon Nimaanae Maan ||

I seek the Sanctuary of Your Feet, O Merciful Lord; You are the Honor of the dishonored.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੭) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਾਣੁ ॥੪॥੨॥੧੩੭॥

Jeea Praan Adhhaar Thaeraa Naanak Kaa Prabh Thaan ||4||2||137||

You are the Support of my soul, my breath of life; O God, You are Nanak's strength. ||4||2||137||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੭) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Aasaa Mehalaa 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੦੫


ਡੋਲਿ ਡੋਲਿ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ॥

Ddol Ddol Mehaa Dhukh Paaeiaa Binaa Saadhhoo Sang ||

He wavers and falters, and suffers such great pain, without the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੮) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਖਾਟਿ ਲਾਭੁ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਰੰਗ ॥੧॥

Khaatt Laabh Gobindh Har Ras Paarabreham Eik Rang ||1||

The profit of the sublime essence of the Lord of the Universe is obtained, by the Love of the One Supreme Lord God. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੮) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਨੀਤਿ ॥

Har Ko Naam Japeeai Neeth ||

Chant continually the Name of the Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੮) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Saas Saas Dhhiaae So Prabh Thiaag Avar Pareeth ||1|| Rehaao ||

With each and every breath, meditate on God, and renounce other love. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੮) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ਆਪਿ ॥

Karan Kaaran Samarathh So Prabh Jeea Dhaathaa Aap ||

God is the Doer, the All-powerful Cause of causes; He Himself is the Giver of life.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੮) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਤਿਆਗਿ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾ ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪਿ ॥੨॥

Thiaag Sagal Siaanapaa Aath Pehar Prabh Jaap ||2||

So renounce all your cleverness, and meditate on God, twenty-four hours a day. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੮) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਸਹਾਇ ਸੰਗੀ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥

Meeth Sakhaa Sehaae Sangee Ooch Agam Apaar ||

He is our best friend and companion, our help and support; He is lofty, inaccessible and infinite.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੮) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਚਰਣ ਕਮਲ ਬਸਾਇ ਹਿਰਦੈ ਜੀਅ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥

Charan Kamal Basaae Hiradhai Jeea Ko Aadhhaar ||3||

Enshrine His Lotus Feet within your heart; He is the Support of the soul. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੮) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਤੇਰਾ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥

Kar Kirapaa Prabh Paarabreham Gun Thaeraa Jas Gaao ||

Show Your Mercy, O Supreme Lord God, that I may sing Your Glorious Praises.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੮) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਰਬ ਸੂਖ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਨਾਉ ॥੪॥੩॥੧੩੮॥

Sarab Sookh Vaddee Vaddiaaee Jap Jeevai Naanak Naao ||4||3||138||

Total peace, and the greatest greatness, O Nanak, are obtained by living to chant the Name of the Lord. ||4||3||138||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੮) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Aasaa Mehalaa 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੦੫


ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਠਾਕੁਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ॥

Oudham Karo Karaavahu Thaakur Paekhath Saadhhoo Sang ||

I make the effort, as You cause me to do, my Lord and Master, to behold You in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੯) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚਰਾਵਹੁ ਰੰਗਨਿ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਿ ॥੧॥

Har Har Naam Charaavahu Rangan Aapae Hee Prabh Rang ||1||

I am imbued with the color of the Love of the Lord, Har, Har; God Himself has colored me in His Love. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੯) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਪਿ ॥

Man Mehi Raam Naamaa Jaap ||

I chant the Lord's Name within my mind.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੯) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰੈ ਹਿਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਪਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kar Kirapaa Vasahu Maerai Hiradhai Hoe Sehaaee Aap ||1|| Rehaao ||

Bestow Your Mercy, and dwell within my heart; please, become my Helper. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੯) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੁ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥

Sun Sun Naam Thumaaraa Preetham Prabh Paekhan Kaa Chaao ||

Listening continually to Your Name, O Beloved God, I yearn to behold You.

ਆਸਾ (ਮਃ ੫) (੧੩੯) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੦੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 405 of 1430