. Amrit Keertan Gutka:- Page : 134 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 134 of 1040

ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ॥

Salok Ma 4 ||

Shalok, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੧
Shabad: Humuree Jihubaa Eek Prubh Har Ke Gun Agum Athaah
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਹਮਰੀ ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ॥

Hamaree Jihaba Eaek Prabh Har Kae Gun Agam Athhah ||

I have only one tongue, and the Glorious Virtues of the Lord God are Unapproachable and Unfathomable.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੨
Shabad: Humuree Jihubaa Eek Prubh Har Ke Gun Agum Athaah
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਹਮ ਕਿਉ ਕਰਿ ਜਪਹ ਇਆਣਿਆ ਹਰਿ ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗਾਹ ॥

Ham Kio Kar Japeh Eiania Har Thum Vadd Agam Agah ||

I am ignorant - how can I meditate on You, Lord? You are Great, Unapproachable and Immeasurable.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੩
Shabad: Humuree Jihubaa Eek Prubh Har Ke Gun Agum Athaah
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਮਤਿ ਊਤਮਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਗਿ ਪਾਹ ॥

Har Dhaehu Prabhoo Math Oothama Gur Sathigur Kai Pag Pah ||

O Lord God, please bless me with that sublime wisdom, that I may fall at the Feet of the Guru, the True Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੪
Shabad: Humuree Jihubaa Eek Prubh Har Ke Gun Agum Athaah
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਗਿ ਤਰਾਹ ॥

Sathasangath Har Mael Prabh Ham Papee Sang Tharah ||

O Lord God, please lead me to the Sat Sangat, the True Congregation, where even a sinner like myself may be saved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੫
Shabad: Humuree Jihubaa Eek Prubh Har Ke Gun Agum Athaah
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ ਹਰਿ ਤੁਠੈ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਹ ॥

Jan Naanak Ko Har Bakhas Laihu Har Thuthai Mael Milah ||

O Lord, please bless and forgive servant Nanak; please unite him in Your Union.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੬
Shabad: Humuree Jihubaa Eek Prubh Har Ke Gun Agum Athaah
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਹਮ ਪਾਪੀ ਕਿਰਮ ਤਰਾਹ ॥੧॥

Har Kirapa Kar Sun Baenathee Ham Papee Kiram Tharah ||1||

O Lord, please be merciful and hear my prayer; I am a sinner and a worm - please save me! ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੭
Shabad: Humuree Jihubaa Eek Prubh Har Ke Gun Agum Athaah
Raag Kaanrhaa Guru Ram Das


ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥

Sorath Mehala 5 Ghar 1 ||

Sorat'h, Fifth Mehl, First House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੮
Shabad: Jaa Kai Hirudhai Vasi-aa Thoo Kuruthe Thaa Kee Thai Aas Pujaa-ee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਤੂ ਕਰਤੇ ਤਾ ਕੀ ਤੈਂ ਆਸ ਪੁਜਾਈ ॥

Ja Kai Hiradhai Vasia Thoo Karathae Tha Kee Thain As Pujaee ||

O Creator Lord, You fulfill the desires of those, within whose heart You abide.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੯
Shabad: Jaa Kai Hirudhai Vasi-aa Thoo Kuruthe Thaa Kee Thai Aas Pujaa-ee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਤੂ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਹੀ ਚਰਣ ਧੂਰਿ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥੧॥

Dhas Apunae Ko Thoo Visarehi Nahee Charan Dhhoor Man Bhaee ||1||

Your slaves do not forget You; the dust of Your feet is pleasing to their minds. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Jaa Kai Hirudhai Vasi-aa Thoo Kuruthe Thaa Kee Thai Aas Pujaa-ee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

Thaeree Akathh Kathha Kathhan N Jaee ||

Your Unspoken Speech cannot be spoken.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Jaa Kai Hirudhai Vasi-aa Thoo Kuruthe Thaa Kee Thai Aas Pujaa-ee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਬਡਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Gun Nidhhan Sukhadhathae Suamee Sabh Thae Ooch Baddaee || Rehao ||

O treasure of excellence, Giver of peace, Lord and Master, Your greatness is the highest of all. ||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Jaa Kai Hirudhai Vasi-aa Thoo Kuruthe Thaa Kee Thai Aas Pujaa-ee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਸੋ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੈਸੀ ਤੁਮ ਲਿਖਿ ਪਾਈ ॥

So So Karam Karath Hai Pranee Jaisee Thum Likh Paee ||

The mortal does those deeds, and those alone, which You ordained by destiny.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Jaa Kai Hirudhai Vasi-aa Thoo Kuruthe Thaa Kee Thai Aas Pujaa-ee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਸੇਵਕ ਕਉ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਦੀਨੀ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਅਘਾਈ ॥੨॥

Saevak Ko Thum Saeva Dheenee Dharasan Dhaekh Aghaee ||2||

Your servant, whom You bless with Your service, is satisfied and fulfilled, beholding the Blessed Vision of Your Darshan. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Jaa Kai Hirudhai Vasi-aa Thoo Kuruthe Thaa Kee Thai Aas Pujaa-ee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਤੁਮਹਿ ਸਮਾਨੇ ਜਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਈ ॥

Sarab Niranthar Thumehi Samanae Ja Ko Thudhh Ap Bujhaee ||

You are contained in all, but he alone realizes this, whom You bless with understanding.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Jaa Kai Hirudhai Vasi-aa Thoo Kuruthe Thaa Kee Thai Aas Pujaa-ee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਮਿਟਿਓ ਅਗਿਆਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸਭ ਠਾਈ ॥੩॥

Gur Parasadh Mittiou Agiana Pragatt Bheae Sabh Thaee ||3||

By Guru's Grace, his spiritual ignorance is dispelled, and he is respected everywhere. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Jaa Kai Hirudhai Vasi-aa Thoo Kuruthe Thaa Kee Thai Aas Pujaa-ee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸੋਈ ਧਿਆਨੀ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਭਾਈ ॥

Soee Gianee Soee Dhhianee Soee Purakh Subhaee ||

He alone is spiritually enlightened, he alone is a meditator, and he alone is a man of good nature.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Jaa Kai Hirudhai Vasi-aa Thoo Kuruthe Thaa Kee Thai Aas Pujaa-ee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਤਾ ਕਉ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੮॥

Kahu Naanak Jis Bheae Dhaeiala Tha Ko Man Thae Bisar N Jaee ||4||8||

Says Nanak, one unto whom the Lord becomes Merciful, does not forget the Lord from his mind. ||4||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Jaa Kai Hirudhai Vasi-aa Thoo Kuruthe Thaa Kee Thai Aas Pujaa-ee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਕਾਗਦ ਦੀਪ ਸਭੈ ਕਰਿ ਕੈ ਅਰੁ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ੍ਰਨ ਕੀ ਮਸੁ ਕੈਹੋਂ ॥

Kagadh Dheep Sabhai Kar Kai Ar Sath Samundhran Kee Mas Kaihon ||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Kaagudh Dheep Subhai Kar Kai Ar Saath Sumundhrun Kee Mus Kaiho
Savaiye Guru Gobind Singh


ਕਾਟ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਗਰੀ ਲਿਖਬੇ ਹੂੰ ਕੇ ਲੇਖਨ ਕਾਜ ਬਨ ਹੋਂ ॥

Katt Banasapathee Sagaree Likhabae Hoon Kae Laekhan Kaj Ban Hon ||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Kaagudh Dheep Subhai Kar Kai Ar Saath Sumundhrun Kee Mus Kaiho
Savaiye Guru Gobind Singh


ਸਾਰਸੁਤੀ ਬਕਤਾ ਕਰਿ ਕੈ ਜੁਗਿ ਕੋਟਿ ਗਨੇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਲਿਖੈ ਹੋਂ ॥

Sarasuthee Bakatha Kar Kai Jug Kott Ganaes Kai Hathh Likhai Hon ||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Kaagudh Dheep Subhai Kar Kai Ar Saath Sumundhrun Kee Mus Kaiho
Savaiye Guru Gobind Singh


ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਿਨਾ ਬਿਨਤੀ ਨ ਤਊ ਤੁਮ ਕੌ ਪ੍ਰਭੁ ਨੈਕ ਰਿਝੈ ਹੋਂ ॥

Kal Kripan Bina Binathee N Thoo Thum Ka Prabh Naik Rijhai Hon ||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੩੪ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Kaagudh Dheep Subhai Kar Kai Ar Saath Sumundhrun Kee Mus Kaiho
Savaiye Guru Gobind Singh


Displaying Page 134 of 1040