. Amrit Keertan Gutka:- Page : 786 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 786 of 1040

ਮਾਹੁ ਜੇਠੁ ਭਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ॥

Mahu Jaeth Bhala Preetham Kio Bisarai ||

The month of Jayt'h is so sublime. How could I forget my Beloved?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੧
Shabad: Maahu Jeth Bhulaa Preethum Kio Bisurai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਥਲ ਤਾਪਹਿ ਸਰ ਭਾਰ ਸਾ ਧਨ ਬਿਨਉ ਕਰੈ ॥

Thhal Thapehi Sar Bhar Sa Dhhan Bino Karai ||

The earth burns like a furnace, and the soul-bride offers her prayer.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੨
Shabad: Maahu Jeth Bhulaa Preethum Kio Bisurai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਧਨ ਬਿਨਉ ਕਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ॥

Dhhan Bino Karaedhee Gun Saraedhee Gun Saree Prabh Bhava ||

The bride offers her prayer, and sings His Glorious Praises; singing His Praises, she becomes pleasing to God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੩
Shabad: Maahu Jeth Bhulaa Preethum Kio Bisurai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਸਾਚੈ ਮਹਲਿ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਆਵਣ ਦੇਹਿ ਤ ਆਵਾ ॥

Sachai Mehal Rehai Bairagee Avan Dhaehi Th Ava ||

The Unattached Lord dwells in His true mansion. If He allows me, then I will come to Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੪
Shabad: Maahu Jeth Bhulaa Preethum Kio Bisurai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਮਹਲੀ ॥

Nimanee Nithanee Har Bin Kio Pavai Sukh Mehalee ||

The bride is dishonored and powerless; how will she find peace without her Lord?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੫
Shabad: Maahu Jeth Bhulaa Preethum Kio Bisurai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਜੇਠਿ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ਜੈਸੀ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਗੁਣ ਗਹਿਲੀ ॥੭॥

Naanak Jaeth Janai This Jaisee Karam Milai Gun Gehilee ||7||

O Nanak, in Jayt'h, she who knows her Lord becomes just like Him; grasping virtue, she meets with the Merciful Lord. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੬
Shabad: Maahu Jeth Bhulaa Preethum Kio Bisurai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਆਸਾੜੁ ਭਲਾ ਸੂਰਜੁ ਗਗਨਿ ਤਪੈ ॥

Asarr Bhala Sooraj Gagan Thapai ||

The month of Aasaarh is good; the sun blazes in the sky.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੭
Shabad: Aasaarr Bhulaa Sooruj Gugan Thupai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਧਰਤੀ ਦੂਖ ਸਹੈ ਸੋਖੈ ਅਗਨਿ ਭਖੈ ॥

Dhharathee Dhookh Sehai Sokhai Agan Bhakhai ||

The earth suffers in pain, parched and roasted in the fire.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੮
Shabad: Aasaarr Bhulaa Sooruj Gugan Thupai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਅਗਨਿ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ਮਰੀਐ ਧੋਖੈ ਭੀ ਸੋ ਕਿਰਤੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥

Agan Ras Sokhai Mareeai Dhhokhai Bhee So Kirath N Harae ||

The fire dries up the moisture, and she dies in agony. But even then, the sun does not grow tired.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੯
Shabad: Aasaarr Bhulaa Sooruj Gugan Thupai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਰਥੁ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ ਟੀਡੁ ਲਵੈ ਮੰਝਿ ਬਾਰੇ ॥

Rathh Firai Shhaeia Dhhan Thakai Tteedd Lavai Manjh Barae ||

His chariot moves on, and the soul-bride seeks shade; the crickets are chirping in the forest.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Aasaarr Bhulaa Sooruj Gugan Thupai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਅਵਗਣ ਬਾਧਿ ਚਲੀ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥

Avagan Badhh Chalee Dhukh Agai Sukh This Sach Samalae ||

She ties up her bundle of faults and demerits, and suffers in the world hereafter. But dwelling on the True Lord, she finds peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Aasaarr Bhulaa Sooruj Gugan Thupai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੋ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ ॥੮॥

Naanak Jis No Eihu Man Dheea Maran Jeevan Prabh Nalae ||8||

O Nanak, I have given this mind to Him; death and life rest with God. ||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Aasaarr Bhulaa Sooruj Gugan Thupai
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਸਾਵਣਿ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਹਿ ਰੁਤਿ ਆਏ ॥

Savan Saras Mana Ghan Varasehi Ruth Aeae ||

In Saawan, be happy, O my mind. The rainy season has come, and the clouds have burst into showers.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Saavan Surus Munaa Ghun Vurusehi Ruth Aaee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਹੁ ਭਾਵੈ ਪਿਰ ਪਰਦੇਸਿ ਸਿਧਾਏ ॥

Mai Man Than Sahu Bhavai Pir Paradhaes Sidhhaeae ||

My mind and body are pleased by my Lord, but my Beloved has gone away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Saavan Surus Munaa Ghun Vurusehi Ruth Aaee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਦਾਮਨਿ ਚਮਕਿ ਡਰਾਏ ॥

Pir Ghar Nehee Avai Mareeai Havai Dhaman Chamak Ddaraeae ||

My Beloved has not come home, and I am dying of the sorrow of separation. The lightning flashes, and I am scared.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Saavan Surus Munaa Ghun Vurusehi Ruth Aaee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਦੁਖੁ ਮਾਏ ॥

Saej Eikaelee Kharee Dhuhaelee Maran Bhaeia Dhukh Maeae ||

My bed is lonely, and I am suffering in agony. I am dying in pain, O my mother!

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Saavan Surus Munaa Ghun Vurusehi Ruth Aaee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਭੂਖ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਕਾਪੜੁ ਤਨਿ ਨ ਸੁਖਾਵਏ ॥

Har Bin Needh Bhookh Kahu Kaisee Kaparr Than N Sukhaveae ||

Tell me - without the Lord, how can I sleep, or feel hungry? My clothes give no comfort to my body.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Saavan Surus Munaa Ghun Vurusehi Ruth Aaee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਕੰਤੀ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵਏ ॥੯॥

Naanak Sa Sohagan Kanthee Pir Kai Ank Samaveae ||9||

O Nanak, she alone is a happy soul-bride, who merges in the Being of her Beloved Husband Lord. ||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Saavan Surus Munaa Ghun Vurusehi Ruth Aaee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਭਾਦਉ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਭਰਿ ਜੋਬਨਿ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥

Bhadho Bharam Bhulee Bhar Joban Pashhuthanee ||

In Bhaadon, the young woman is confused by doubt; later, she regrets and repents.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Bhaadho Bhuram Bhulee Bhar Joban Pushuthaanee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਜਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ ਬਰਸ ਰੁਤੇ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥

Jal Thhal Neer Bharae Baras Ruthae Rang Manee ||

The lakes and fields are overflowing with water; the rainy season has come - the time to celebrate!

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Bhaadho Bhuram Bhulee Bhar Joban Pushuthaanee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਬਰਸੈ ਨਿਸਿ ਕਾਲੀ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਬਾਲੀ ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ ॥

Barasai Nis Kalee Kio Sukh Balee Dhadhar Mor Lavanthae ||

In the dark of night it rains; how can the young bride find peace? The frogs and peacocks send out their noisy calls.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Bhaadho Bhuram Bhulee Bhar Joban Pushuthaanee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਭੁਇਅੰਗਮ ਫਿਰਹਿ ਡਸੰਤੇ ॥

Prio Prio Chavai Babeeha Bolae Bhueiangam Firehi Ddasanthae ||

"Pri-o! Pri-o! Beloved! Beloved!" cries the rainbird, while the snakes slither around, biting.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Bhaadho Bhuram Bhulee Bhar Joban Pushuthaanee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਮਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੁਭਰ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

Mashhar Ddang Saeir Bhar Subhar Bin Har Kio Sukh Paeeai ||

The mosquitoes bite and sting, and the ponds are filled to overflowing; without the Lord, how can she find peace?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Bhaadho Bhuram Bhulee Bhar Joban Pushuthaanee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਪੂਛਿ ਚਲਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਜਹ ਪ੍ਰਭੁ ਤਹ ਹੀ ਜਾਈਐ ॥੧੦॥

Naanak Pooshh Chalo Gur Apunae Jeh Prabh Theh Hee Jaeeai ||10||

O Nanak, I will go and ask my Guru; wherever God is, there I will go. ||10||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੬ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Bhaadho Bhuram Bhulee Bhar Joban Pushuthaanee
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


Displaying Page 786 of 1040